Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. szeptember 2., szerda

EGY EGYEDÜLÁLLÓ ALKOTÁS A GYERMEKGONDOZÁSI VILÁGIRODALOMBAN-MAGYAR GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA

                               MAGYAR
GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA
       KÖZHASZNU GONDOZÁSI TANÁCSOK GYŰJTEMÉNYE

                            PÁPAI PÁRIZ FERENC HIRES ERDÉLYI                                                                                           MAGYAR ORVOSTUDÓS EMLÉKÉRE

                                         DR.BAUER BÉLA Ph.D.
                                              SZATMÁRNÉMETI

                                                          -2O15-
MOTTO-: “Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.
Pápai Páriz Ferenc

ELŐSZÓ

Édesanyám emlékére,
Édesanyák hasznára.


Egy  emberi lét szívből és értelemből  fakadó embert szolgáló szándékkal készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert milliónyi embernek volt,és lesz  segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 198 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. Tízenöt ezer oldal,5027 dokumentum,5000 illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető a blog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása emberi létem értelmének.
Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő  irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.
A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.
Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állítottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 55 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektív készségével a tarisznyámban és ugyanakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybe véve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jó szándékkal ezt mindenki számára.
Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan, sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektiv gyüjtemánye ami főként a szatmár megyei magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.
Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemő táplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit ismertetni/higitások,gazdagítások/ egy olyan érában, amikor kíváló és nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét aranykorát kezdi élni.
A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.
A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátított szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.
Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek együttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelmeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.
Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malígnus úgymond „rossz-betegségek” aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.
Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.
Szatmárnémeti- 2015-Szeptember-2-án
Dr.Bauer Béla  Ph.D.
Az  enciklopédia tartalmi és érdemi megfelelői -
1-Az igény és az érdeklődés
2-Az optimális hozzáférhetőség megteremtése
3-Az információs anyag sokoldalusága és minősége
4-A képes illusztrációk bősége és szelekciója
5-A bemutatott témák gyakorlati vonatkozásai
6-A közölt tények megbizhatósága
7-A bemutatott anyagok szerkesztési módja
8-Az adott témakör körülhatárolt jellege
9-A közös és nemes szándék-a gyermekvédelem
10-A 12 év munkája és a 15000 oldal megszerkesztése
11-A felhasznált források szerzőinek nagylelküségeTARTALOM
1-Képes Kismamama blog
2-Gyermekgondozás közhasznu gyüjteménye-
3-Gyermekgondozási -böngésző  -
4-Képes melléklet-
5-A gyermekbetegségek vizuális kórisméje

TERJEDELEM-
-Oldalak száma-15.057 oldal
-Illusztrativ fotók száma-5023 foto
-Regisztrált okumentek száma-5342
ÉRDEKLŐDÉS
-11.649.103.-MEGTEKINTŐ  A VILÁG 198 ORSZÁGBÓL
-ÉRTÉKELÉS-
A munka,15.057 oldalon felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos   összes elméleti és gyakorlati gyermekgondozási ténykedéseket Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-5023 képes illusztráció,ami hozzásegiti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzitéséhez is.
Ilyen volumenü és ilyen gazdag illusztrativ anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztan sem a magyar sem a nemzetközi gyermekvédelmi   elektronikus orvosi szakirodakomban úgy hogy uttörő munkának számit .
RÖVID ÉTTEKINTÉS A GYERMEKGONDOZÁSI KIADVÁNYAIMRÓL AMIK AZ ENCIKLOPÉDIA SZERVES RÉSZEIT KÉPEZIK
Lévén hogy az utóbbi 1o-12 évben szerkesztett és elektrónikus formában kiadott négy nagyobblélegzetü munkám formában és tartalomban különböznek egymástól ,szeretnék a látogatóimnak magyarázatot adni ennek okairól.
Nem elhanyagolható szempont  , hogy a látogató tájékozott legyen a kiadványok rövid értékeléséről,hogy minél célszerübben és főként jó időbeosztással tudja használni ezeket a kiadványokat amik a Web és blog lapomon megtalálhatók.
Tehát egy rövid kronológiai felsorolás az alábbiakban-
1-3-KÉPES KISMAMA BLOG-Megtalálható a Web cimlapon
Ez a 11.435 oldalas kidvány abban különbözik az előbbiektől hogy :
-a.-5023 képpel izesitettem a monoton szöveg- anyagot/pl-a gyermekkori fertőző betegségek,más gyermekbetegségek szines képeken vannak bemutatva/
-b-a fontosabb,gyakorlati dolgokat a leközölt szövegeket szines vagy betükarakteres kiemelésekkel tettem áttekinthetőbbé
-c-gazdagitottam tartalmilag az anyagot napjaink kulturált gyermeknevelési igényeivel.
2--GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK KÖZHASZNU GYÜJTEMÉNYE.Megtalálható Web cimlap fejlécén.997 oldal
Egy témaközelségben szerkesztett,tartalomjegyzékkel ellátot,1000 oldalas kiadvány.A tárgyalt témakör ami összefüggéseiben is felöleli a gyermekgondozás egész problematikáját egy másodperc alatt szolgáltatja az igényelt információt.-Részletesebb leirás a –Motiváció-és az –Előszó-fejezetekben található meg.C-D lemezen is megjelent 6231 példányszámban.
3-GYERMEKGONDOZÁSI-BÖNGÉSZŐ-342 oldal-
Megtalálható a Web cimlap fejlécén.
Ez a kiadvány tulajdonképpen 2o1 sajtónak szánt újságcikk -/betükarakteres igénnyel/Egy gyermekrovat beinditásának céljából készült.Teljesen dijtalanul ajánlottam fel egy helyi lap szerkesztőségének a szatmár megyei anyák gyermeknevelési okulására.Egy előzetes megállapodás után a közlésüket–VISSZAUTASITOTTÁK-.Különben megjegyzem hogy a Web lapon 35.3091. látogatója volt  két év alatt.Időszerü tartalommal,minden kategória igényeinek megfelelő,közérthető anyag.Főként azoknak az anyukáknak készült akiknek nincsen internetes hozzáférhetőségü lehetőségük.
4-SZELEKTIV_KISMAMA_INFO-547 oldal
Ebben a munkámban a gyermekgondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni.Különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi  összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére a viselkedés,nevelés a gyermeklélektan problémáira. De megemlitek még számos hasznos gyakorlati kérdést is..
Mindezeket a nagy tanitómestereim munkáinak a szellemében és a kortárs kiváló a gyermekvédelemben munkálkodó munkatársaim segitrségével.
5.VIZUÁLIS KÓRISME GYERMEKBETGSÉGEKBEN
160 képes illusztrációval
KÖSZÖNÖM URAM AZ ERŐT ÉS HITET


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése