Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. október 18., kedd

GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIÁM INDITÉKAI ÉS TÖRTÉNETE.GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIÁM INDITÉKAI ÉS TÖRTÉNETE.

Ajánlom ezt a munkát édesanyám emlékére és az édesanyák segedelmére

                           
                     

Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékkal készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert 2o milliónyi embernek volt,és segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 2o6 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. Tízenkilenc ezer oldal,616o dokumentum,64o6  illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető a blog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása emberi létem értelmének.

Pápai Páriz Ferenc alkotásának a „Pax Corporis” előszavának mély társadalmi vetületeit tettem magagévá az indulásnál.

“Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket
megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s
gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen
mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol
hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.
 Majdnem 4 század távlatában tisztában voltam abban hogy az összehasonlítási alap napjaink orvosi értékrendjével csupán a segíteni akarás az arra utaltak sorsán lehet a közös nevező, egy olyan jellegű műnél  ami modern korunknak használható értéket teremthet.
Az anya és gyermekgondozó irodalom meglehetősen foghíjas még napjainkban is úgy tartalmában mint terjedelmében. Valahogy az volt a megérzésem hogy az orvostudomány rangon alulinak tartja ezt az ágát a nép egészségügynek. Vagy az alkotás szintje a haladásnak “úgymond egy komolyabb eszköztár és elméleti értékek vagy adalék ismerethalmaz kell a kötelező haladáshoz. Mindez a XXI-dik század hajnalán megfellebbezhetetlen tény. De a mindennapi orvoslás és beteggondozás minősége valamint a táradalom egészügyi ismeretei is  feltétlenül fel kel zárkózzanak a kreatív orvostudomány szintjének elmaradhatatlan közelébe.
15 évvel ezelőtt  Fanconi német nyelven kiadott gyermekgyógyászati szakkönyvében a csecsemő széklet fejezetétet tekintettem át szemléltető képes ikonográfiájával.  Évtizedek után kellet meggyőződjek arról hogy egyetemista koromban a képes ikonográfia hiányában hiányosak voltak ismereteim a csecsemő székletének a minőségéről. Az ezt követő időszakban szinte naponként adódtak a hiánypótló ötleteim. Elgondolkoztam mennyi gyakorlati kérdésre kellene választ adnunk saját magunknak, az anyáknak,kezdő kollégáknak a magukra utalt fiatal tapasztalatlan szülőknek,az előadódó drámai helyzetek megoldására. Ú gy gondoltam hoy ez szemléltető a gyermekorvoslás és tanácsadás majdnem minent felölelő terjedelmes képes illuszrációval ellátott kiadvány hasznos lehet a kár a nemzetközi közéletben is.Egy összefoglaló munkában a net-en ahol az információ bősége,és a hozzáférhetőségi ideje akár a mindennapi gyermekgondozásban de  számos esetben döntő lehet a súlyos beteg  gyermekek életkilátásainak szempontjából is. Milyen elemi gyakorlati kérdésekre nem tudunk válaszolni kellő meggyőződéssel,hány és hány kórképet nem láttunk még képen sem. Egyszóval a csecsemő széklettől dobbantottam és utána szembesültem a mindennapi  régi és napi újdonságokkal. Ezek arra késztetettek sőt csak a gondolatuk is magukkal ragadtak hogy próbáljam meg ezzel a páratlan kiadvánnyal kellő tisztességre emelni az orvostudományban ezt a fejezetet számos  olyan kollégámmal akiknek lételemük a gyermekgyógyászat. Ez a munka szinte kényszerhelyzetbe hozott egyrészt mert szeretnék mindent átadni azoknak akik igénylik másrészt az ismeretlen dolgokat pedig elsajátítani. Most amikor emberi törekvéseim alkonyát élem meg az elkerülhetetlen sors kényszere mondja ki az utolsó szót.
Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelésikoncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanácsannyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.
Tudatában vagyok annak, hogy ez az enciklopédia, éppen úgy mint megannyi,az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állítottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektív készségével a tarisznyámban és ugyanakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel,igénybe véve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot,igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sokmunkával, jó szándékkal ezt mindenki számára.
Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan,sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munkatartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektív gyűjteménye ami főként a Szatmár megyei magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemőtáplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit ismertetni/hígítások,gazdagítások/ egy olyan érában, amikor kíváló ésnagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét aranykorát kezdi élni.
A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihezadaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.
A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátított szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.
Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterheltgyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei/etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek együttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelmeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.
Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőzőbetegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malígnus úgymond „rosszbetegségek”aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.
Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.
Szatmárnémeti- 2016-Október-6-án
Dr.Bauer Béla Ph.D.
Az enciklopédia tartalmi és érdemi megfelelői -
1-Az igény és az érdeklődés
2-Az optimális hozzáférhetőség megteremtése
3-Az információs anyag sokoldalúsága és minősége
4-A képes illusztrációk bősége és szelekciója
5-A bemutatott témák gyakorlati vonatkozásai
6-A közölt tények megbizhatósága
7-A bemutatott anyagok szerkesztési módja
8-Az adott témakör körülhatárolt jellege
9-A közös és nemes szándék-a gyermekvédelemben résztvevőkkel.
10-A 12 év munkája és a 19.000 oldal megszerkesztése
11-A felhasznált források szerzőinek nagylelkűsége
-ÉRTÉKELÉS
KÖZEL 2O MILLIÓ LÁTOGATÓ
A munka,19.000  oldalon felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos összes elméleti és gyakorlati gyermekgondozási ténykedéseket
Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-1500 képes illusztráció,amihozzásegiti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzitéséhez is.
Ilyen volumenű és ilyen gazdag illusztratív anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztam a nemzetközi gyermekvédelmi irodalomban úgy hogy egyedülállónak mondható.
GYERMEKGONDOZÁSI KIADVÁNYAIMRÓL
Lévén hogy az utóbbi 12 évben szerkesztett és elektronikus formában kiadott négy nagyobb lélegzetű munkám formában és tartalomban különböznek egymástól ,szeretnék a látogatóimnakmagyarázatot adni ennek okairól.
Nem elhanyagolható szempont , hogy a látogató tájékozott legyen a kiadványok rövid értékeléséről,hogy minél célszerűbben és főként jó időbeosztással tudja használni ezeket a kiadványokat amik a Web ésblog lapomon megtalálhatók.
Tehát egy rövid kronológiai felsorolás az alábbiakban-
1-KÉPES KISMAMA BLOG-Megtalálható a Web cimlapon Ez a 1713 oldalas kidvány abban különbözik az előbbiektől hogy :-a.-485 képpel izesitettem a monoton szöveg- anyagot/pl-a gyermekkori
fertőző betegségek,más gyermekbetegségek szines képeken vannakbemutatva/-b-a fontosabb,gyakorlati dolgokat a leközölt szövegeket szines vagy betükarakteres kiemelésekkel tettem áttekinthetőbbé-c-gazdagitottam tartalmilag az anyagot napjaink kulturáltgyermeknevelési igényeivel.
2--GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK KÖZHASZNU GYÚJTEMÉNYE
Megtalálható Web cimlap fejlécén.997 oldal Egy témaközelségben szerkesztett,tartalomjegyzékkel ellátot,1000 oldalas kiadvány.A tárgyalt témakör ami összefüggéseiben is felöleli agyermekgondozás egész problematikáját egy másodperc alattszolgáltatja az igényelt információt.-Részletesebb leirás a –Motiváció-ésaz –Előszó-fejezetekben található meg.C-D lemezen is megjelent 6231példányszámban.
3-GYERMEKGONDOZÁSI-BÖNGÉSZŐ-342 oldal- Megtalálható a Web cimlap fejlécén.
Ez a kiadvány tulajdonképpen 2o1 sajtónak szánt újságcikk - /betükarakteres igénnyel/Egy gyermekrovat beinditásának céljából készült.Teljesen dijtalanul ajánlottam fel egy helyi lapszerkesztőségének a szatmár megyei anyák gyermeknevelési okulására.
.4-SZELEKTIV_KISMAMA_INFO-547 oldalEbben a munkámban a gyermekgondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni.Különös tekintettel az anyagyermekapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére aviselkedés,nevelés a gyermeklélektan problémáira. De megemlitek még számos hasznos gyakorlati kérdést is..


Mindezeket a nagy tanitómestereim munkáinak a szellemében és a kortárs kiváló a gyermekvédelemben munkálkodó munkatársaim segitrségével.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése