Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. október 31., hétfőAz átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek
2 Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek
3 Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel és intelligenciával rendelkezik, szcikulturális környezete rendezett, a tudás megszerzése érdekében elegendő mtivációval rendelkezik.
4 Értelmi képességek tekintetében az átlagtól két irányban lehet jelentősen eltérni. A pzitív irányban való eltérés a tehetség és tehetségnevelés körébe tartzik. A negatív irányba való elmzdulás az értelmi fgyatéks nevelés témakörébe illeszkedik. Ezzel a prblémával a gyógypedagógia fglalkzik.
5 Czeizel Endre szerint a kivételes tehetségű ember jellemzői: Magas általáns értelmi képesség: lényegmegragadás, elmélyült - elemző gndlkdás, szintetizáló képesség - általánsítás, következtetés levnása. Eredetiség, amely megnyilvánul: tartalmban, témában, prblémafeltárásban, módszerben, kifejezésmódban (stílus).
6 Ranschburg Jenő - tehetségtípusk: a) tudmánys tehetség - a természettudmányi vagy a társadalmtudmányi tantárgyak elsajátításában, nyújt kimagasló teljesítményt, b) vezetői tehetség - a különböző csprtk, közösségek feladatrientált irányításában kiemelkedő, c) pszichmtrs tehetség - sprt, mzgásművészet terén kiemelkedő képességű, d) művészi tehetség a képző- és zeneművészet területén teljesítménye kiemelkedő.
7 Kreativitás = alktóképesség Jellemzői: flexibitás =szellemi rugalmasság riginalitás = eredetiség redefiniti = az újrafgalmazás, az átfgalmazás képessége (lehetővé teszi a prbléma más szempntból való megközelítését vizualizáció = a képzelet szabad áramlása metafrikus gndlkdás = az ötletek más kntextusban történő sikeres felhasználása értékelés képessége= a kritikus (önkritikus) gndlkdás analizáló-szintetizáló képesség = a részletek apróléks elemzése és az összefüggések feltárása transzfrmáció= a megszktt határk átlépése intuíció = a ráérzés
8 1) Ismeretszerzés: nagyn skat tudnak a legkülönbözőbb dlgkról, szókincsük gazdag, és szkatlan kifejezéseket is használnak beszédük flyamats, kifejező gyrsan megjegyzik a tényeket gyrsan felismerik az k-kzati visznykat gyrsan tudnak érvényes általánsításkat felállítani jó megfigyelők skat lvasnak, szeretik a felnőtteknek szóló könyveket, atlaszkat, szótárakat, enciklpédiákat megpróbálják a bnylult dlgkat megérteni ly módn, hgy áttekinthető egységekre bntják szét, kritikusan, függetlenül gndlkdnak, értékelik a helyzeteket.
9 2) Mtiváció: az őket érdeklő kérdésekkel nagyn elmélyülten fglalkznak, igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani elfglaltságukat, a mechanikusan ismétlődő feladatk untatják őket, ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek biztatást, - tökéletességre törekszenek, önkritikusak, szívesen dlgznak önállóan, magas célkat tűznek ki, és a saját maguk által vállalt feladatk megldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszik igénybe, amíg feltétlenül szükséges
10 3) Kreativitás: skféle, és skszr szkatlan kérdéseket tesznek fel, majd az azkra kaptt válaszk alapján újabb kérdéseket fgalmaznak meg, egy kérdés vagy prbléma felmerülésekr sk ötletet vagy megldási lehetőséget srlnak fel, gyakran szkatlan, furcsa vagy meglepően frappáns válaszkat adnak, véleményüket nem rejtik véka alá, nem kedvelik a sablns megldáskat, jó humrérzékük van, eredeti, színes fantáziaviláguk van.
11 4 ) Szciális viselkedés : skat fglalkznak lyan fgalmakkal, mint igazságs-igazságtalan, jó-rssz, nem tartanak mindenárn a többséggel, nem félnek attól, hgy másk legyenek, mint a többiek, ha más a véleményük, akkr prvkálják a többieket, vállalják a knfliktuskat, mennek a maguk útján, nem fgadnak el tekintély-alapn véleményt anélkül, hgy kritikusan átgndlnák, elemeznék, felelősséget tudnak vállalni, tervezésben és szervezésben megbízhatóak, általában kijönnek krtársaikkal, bár néha türelmetlenek velük, barátaikat a hasnló képességűek közül választják, jól tudnak beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel,
12 Pedagógiai szempntból azkat a gyerekeket tekintjük fgyatéksnak, akiknél fizilógiai kk miatt nincs lehetőség a személyiség nrmális fejlődésére. A fgyatéksság típusai : 1. Értelmi fgyatéksság 2. Hallási fgyatéksság 3.Látási fgyatéksság 4. Beszédfgyatéksság 5. Mzgásfgyatéksság
13 Hátránys helyzetű gyermek: az átlagsnál nehezebb körülmények között élő, különböző környezeti ártalmaknak kitett, nrmálisan fejlett, fizilógiailag nem sérült gyermekeket srlunk ebbe a kategóriába Mikrkörnyezeti ártalmak: a család (vagy az ép család) hiánya alacsny egy főre jutó jövedelem, egészségtelen lakáskörülmények, a szülők alacsny isklai végzettsége, a család életmódja, az érzelmi hiány, a deviáns környezet szcializációs ártalmai, a gyerekekkel való törődés hiánya, Makrkörnyezeti ártalmak: az iskla bjektív feltételeinek hiánya (túlzsúfltság, tanteremhiány, felszereltség hiánya stb. ), nem megfelelő szaks pedagógus ellátttság, a település helyzete, az infrastruktúra hiánya, a település kulturális életének színvnala
14 Veszélyeztetett az a gyermek, aki egyébként személyiségében ép, de annak fejlődésében erősen gátlt. A veszélyeztetett helyzetben nem a szciális tartalm a hangsúlys, hanem a pszichés összetevő. A veszélyeztetettség az egész személyiség fejlődését gátlja és azt negatív irányba tereli. Különböző devianciák, életvezetési prblémák, önértékelési zavark, erkölcsi defektusk jelentkezésének veszélyével kell számlni. A hátránys helyzetű státus nem törvényszerű, hgy veszélyeztetettséget is jelent. A veszélyeztetett helyzet aznban minden esetben hátránys helyzetet is jelent.
15 A deviancia szcilógiai fgalm, eltérést jelent. A deviáns viselkedések lyan megnyilvánulásk, amelyek közös jellemzője, hgy a társadalm által elfgadtt szkásktól, nrmáktól eltérnek. (nrmaszegő viselkedés) A deviáns viselkedést kiváltó kk családi és társadalmi eredetűek. rssz szciális helyzet, felbmltt család, a szülők alkhlizmusa, kulturálatlan életmód, elhanyagló nevelés, brutális bánásmód, a család laza erkölcsi nrmái, kriminalitás a családban
16 Beszédstílus: szegényes szókincs, szteretip elemek gyakrisága a beszédben, tartalmilag sivár kmmunikáció, trágárkdás. Külső megjelenés: testileg fejletlen, svány, rsszul táplált, elhanyaglt, piszks ruházat, divatőrület, felnőttes vagy valamilyen szubkultúrát követő öltözködés. Viselkedés - csprthelyzet: agresszivitás, durvaság, támadó attitűd, magánysság, peremhelyzet, nyugtalanság, hipermbilitás, szélsőséges mértékű és irányú érzelmi reakció, csavargás, igazlatlan hiányzásk, hazudzás, tartós isklai teljesítményrmlás.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése