Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. augusztus 30., kedd

KÉPES KISMAMA BLOG-A WEB LAPOMON

MEGJELENT A WEB LAPOMON
A PÁPAI PÁRIZ FERENC
hires erdélyi magyar orvostudós
EMLÉKÉRE IRT KIADVÁNYOM.
KÉPES KISMAMA-BLOG
CIMMMEL-13O5 OLDAL TERJEDELEMBEN.
MOTTO-
Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetikNagy elődeink ezen gonlatait szem előtt tartva igyekeztünk megőrizni méltóságukat és tartalmi hallhatatlanságukat
Előszó_
A ma embere már érzékelhetően igényes, szelektiv felfogásban éli az életét.Erre kötelezi a rohanó életmód,a -mindenből a jobbat- igénylő magatartás.
Kulturális adattára és gondolkodásmódja is igy alakul.Kevés embernek van ideje elolvasni egy terjedelmes irodalmi munkát,vagy a közélet bármilyen nem kellőképpen rendszerezett irását.
Szigorúan célratörő gyakorlati emberek lettünk, akik a saját és az övéivel kapcsolatos feladatait-/ megkezdve a mindennapi kenyértől, a tájékoztatás mindennapi szellemiségéig/ igényli ezt a magatartást.
Ez fog végbemenni a tudományágakban is –ahol a terjedelmes –tufózus-alkotások helyett,a rövid,könnyen áttekinthető,aktuális,és abszolut konkrét munkák fognak érvényesülni.
Tehát a mi szellemi életünk, nélkülözhetetlen kelléktára lett a mindennapi céltudtos analizis-szintézis gondolkodásmód.
Mindezeket ilyen konkrét fogalmazásban lehetne bemutatni-vannak-
-fontos-fontosabb-legfontosabb köznapi dolgok
-értékes-értékesebb-legértésebb alkotások
-érthető-érthetőbb-legérthetőbb kiejtett szó vagy beszéd
-érdekes-kevésbbé érdekes-érdektelen-irások-stb
A blog-omon megpróbáltam a személyes gyermekgyógyászati élményanyagomat ebben és a felhasznált szelektiv anyagokat ebben a szellemben-szemelvényekben bemutatni,a érdelődők elé tárni, Igyekeztem-röviden,áttekinthetően,kiemelésekkel, a gyakorlati megoldásokat nem nélkülözve tárgyalni az általam erre kijelölt életszerü gyermekorvosi kérdéseket.
Nagy előnye a munkámnak hogy nagyszámu és értékes FOTO illusztrációval van füszerezve amikhez közérthető magyarázatok kapcsolódnak.Ilyenszerü munkával nem talákoztam a nemzetközi gyermekgondozási kiadványokban.
Hátránya a munkámnak hogy a keresés nehézkesebb de a nagyszámu látogatók bizonyitják azt, hogy kellő technikai ismeretekkel minden témakör hozzáférhető.
Ez a kiadvány a közös,könnyen hozzáférhető egészségügyi,gyermeknevelési szintjének emelését szolgálja.
Ezuttal is köszönöm a kiváló kollégáimnak nagytapasztalatu egészségügyi,gyermekhálózati társszerzőimnek,érdektelen hozzájárulását egy ilyen nemes munka elvégzéséhez.
-
- Dr.Bauer Béla.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése