Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. november 10., szombat

A JÁTÉK SZEREPE A CSECSEMŐ ÉS KISDED FEJLŐDÉSÉBEN


A játék szerepe a csecsemő és kisgyermek mindennapi életében.

A játék belső késztetésből fakadó, örömet nyújtó tevékenység, lényegéhez hozzátartozik az önkéntesség, a szabadon választás.

Játékelméletek:

à       A felnőttközpontú gondolkodás eredményeként: felüdülés, erőfölösleg megnyilvánulása a játék, a felnőtt munkájával szemben egyfajta pihenés.
à       Előgyakorlás: olyan képességek kifejlődéséhez járul, amelyek teljesen csak a gyermekkor végére alakulnak ki.
à       A törzsfejlődés szakaszainak rövidített ismétlése, a játék tartalma olyan tevékenységnek felelnek meg, amelyek egymásutánja az emberiség történelme folyamán azonos volt.
à       Energiafelesleg levezetése. 
à       A képzelet és a játék a vágyak kivetítése (pszichoanalitikusok).
à       Piaget: az új helyzetek és élmények értelmi feldolgozása.
à       Tulajdonságai:
o       Örömet szerző tevékenység, még akkor is ha nincs látható jele (mosolygás, nevetés, derűs jókedv).
o       Nincs külső célja, a játék önmagáért való (maga a cselekvés, az elképzelés okoz örömet a gyermeknek).
o       Spontán és önkéntes, a gyermek maga dönti el, hogy játszik-e vagy sem, és hogy mit.
o       Hiányzik belőle a jó megoldásért, a teljesítésért, a megfelelésért való szorongás, nem feladat.
o       Mindig valamilyen aktív részvételt tételez fel a gyermek részéről.
o       Szoros kapcsolatban áll és fejlődik más funkciókkal, (kreativitás, problémamegoldás, beszédfejlődés, társkapcsolatok).


A csecsemő és kisgyermek fő tevékenysége, kielégíti mozgás és cselekvésvágyát.

-A legkoraibb időszaktól kezdve gazdagítja ismereteit, tapasztalatait, a világ megismerésének egyik eszköze.
-Megismeri a körülötte levő tárgyak tulajdonságait, és azt is, hogy mit tud velük csinálni.
-Eközben gyakorolja az újonnan elsajátított mozgásokat, tevékenységmódokat.
-Megtanul figyelni, érdeklődést követve egyre hosszabb ideig elmélyülten tevékenykedik.
-Megtanul tervet készíteni, előre elképzelni, megvalósítani.
-Megismeri a nehézségek, akadályok leküzdésének örömét
-Fejleszti a fantáziáját, segít megfigyelni, megismerni a felnőttek életét.
-Azért játszik, mert jólesik neki, mert örömét leli benne, mert saját játékával saját vágyait, törekvéseit valósítja meg.
-Általában az újonnan megszerzett készség vagy frissen átélt élmény jelenik meg játékként. Ebből következik, hogy az egyes gyermekek játéka teljesen különböző lehet, mivel fejlődésmenetük, tapasztalataik, tudásanyaguk is egyénileg különböző.

Játékfejlődés csecsemőkorban. A manipuláció fejlődése. A játék és az értelmi-, érzelmi fejlődés összefüggései.

Az újszülött csak ritkán és csak másodpercekig figyel, a 4-5 hetes azonban már a lassan mozgó tárgyakat követi tekintetével, rögzíti a fölé hajló arcot.
2-3 hónapos, amikor felfedezi a kezét, először véletlenül, később már keresi tekintetével. Észreveszi a kapcsolatot a saját kézmozgása és kezének a térben elfoglalt helye között. Felfedezi, hogy ő mozgatja a kezét, sok gyakorlás után ezt már irányítani is tudja.
A manipuláció minden olyan tevékenység, tárggyal való foglalatoskodás, amely közben figyeli azt, amit csinál. Kb.4 hónapos korban kezdődik, 10-12 hónapos korra teljesedik ki, és fokozatosan 1,5 éves korra megszűnik önálló jellege, beépül bonyolultabb műveletekbe.
Egytárgyas: 2. negyedévben érintgeti, markolja, nyomkodja, szájába veszi. A 3. negyedévben forgatja, alapon mozgatja, egyik kezéből átveszi a másikba, alaphoz ütögeti, seprő-súroló mozgásokat végez vele, ellöki. Másik kezével ütögeti, állítgatja, felborítja, billegteti, két keze között forgatja. Ekkor gyakori, hogy már két tárgy van a kezében, de külön manipulál velük.
Kéttárgyas: a negyedik negyedévben jelenik meg, összeérinti, összeütögeti őket, szereti, ha hangot is adnak. Kisebb tárgyat a nagyobba beletesz, vagy rátesz, az egyformákat egymásba rakja. Gyakori, hogy együtt rázza őket, kiborítja, újra összeszedegeti. Eleinte csak kettő, majd több tárgyat rak egymásba, egymás mellé, elkezd egyforma tárgyakat gyűjtögetni.  Ezeket rendszerezi, sorbarendezi, innen észrevétlenül megy át építésbe ez a tevékenység.
Játék közben tevékeny, kielégíti mozgás- és cselekvésvágyát, gazdagítja ismereteit, tapasztalatait, a világ megismerésének egyik eszköze a játék. Megismeri a körülötte levő tárgyak tulajdonságait, és azt is, hogy mit tud velük csinálni. Közben gyakorolja az újonnan elsajátított mozgásformákat, tevékenységmódokat. Érdeklődését követve egyre hosszabb ideig leköti a figyelmét, megtanul komolyan tevékenykedni. Előre elképzeli a tevékenységmódot, megtanul tervezni, ezt megvalósítani. Megismeri a nehézségek leküzdésének örömét is.
a játék ad lehetőséget a feszültségek feloldására, fejleszti a fantáziáját, segít megfigyelni, megismerni a felnőttek életét. Azért játszik, mert jólesik neki, mert játékával saját vágyait, törekvéseit valósítja meg. A játék belső késztetésből fakadó, örömet nyújtó tevékenység, lényegéhez hozzátartozik az önkéntesség, a szabadonválasztás.
Ezen a területen is nagyon fontos, hogy kompetensnek érezhesse magát, parancsra senki nem tud tevékenyen játszani.
Csak a magát biztonságban érző gyermek, akinek az alapvető szükségleteit kielégítették, csak az tud önfeledten játszani.

A manipuláció fejlődését elősegítő játékok, a megfelelő játékkészlet kiválasztása, és folyamatos változtatása a csoport tagjainak egyéni érdeklődését, fejlettségét figyelembe véve.

-A manipuláció során a gyakorlás öröme, valamint az "én csinálom öröme" jellemző az első évre.
-A csecsemő élvezi, hogy zajt tud kelteni, hogy az előidézett változás az ő cselekvésének az eredménye.
-Az érzékelés, arcmozgás, a figyelem az érdeklődés fejlődésének eredményeként az egy tárggyal való tevékenykedést követi a két tárggyal való manipuláció.
Manipulációs játékok: - játszókendők, frottír labdák, csörgők, rágókák, építőjátékok egyes elemei-montessuori korongok, hordó-kockasor elemek, homokozóformák, üreges játékok - vödrök,tálak kosarak
Játékkészlet: a játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál a gondozó az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie.
A játék kiválasztásánál figyelembe vesszük a csecsemő érdeklődését, tapasztalhatjuk, hogy a hempergőben elhelyezett tárgy azonnal felkelti érdeklődését, de hosszú időn át szívesen foglalkozik ugyanazokkal a játékokkal.
- Fontos, hogy a gondozónő tudja, melyik játékkal szokott a leggyakrabban játszani. Attól nem kell tartania, hogy a csecsemő hamar megun egy játékeszközt, mindig felfedez rajta valami újat, a gyakori játék cserélgetésre nincs szükség.
-Új játékot akkor célszerű a közelébe tenni, ha a csecsemő játékában olyan manipulációs formák jelennek meg, amelynek gyakorlására az új játék különösen alkalmas. Pl.: ha a tárgyat a földhöz ütögeti, akkor helyes olyan eszközt adni, ami más hangot ad. Feladata a gondozónak az is, hogy azokat a játékokat, amelyekkel már hosszabb ideje nem játszanak kivonja. a csoportszoba (tipegő nagycsoport) berendezése olyan legyen, hogy a különböző játéktevékenységek jól elkülönüljenek egymástól.
Elegendő hely álljon a gyermek rendelkezésére, egymást ne zavarják, a játékokat nyitott polcokon, a gyermek számára elérhető helyen, magasságban úgy kell elhelyezni, hogy figyelemfelkeltő legyen. Építőjátékokat fajtánként nagy méretű tárolókosarakban.
- A fokozott felnőtti felügyeletet igénylő játékokat a játékpolc felső részeiben helyezzük el. A fantáziajátékokhoz célszerű játéksarkot kialakítani. A gyermek érdeklődését figyelembe véve időnként cseréljük a játékokat. Egy olyan játékféleséget, mellyel már ritkán játszanak a gyermekek, átmenetileg el is tehetünk. A gyűjtögetési időszakban ( 1 éves kor), nagyon lényeges a játék mennyiségének figyelembe vétele.  Csecsemőkorban elég, ha 3-4 játékot talál maga körül, elérhető távolságban.
Fél éves kor körül már többféleképpen foglalkozik a tárgyakkal, gyermekenként 6-8 tárgy célszerű.
-A harmadik negyedévben változatosan játszanak, ennek ellenére gyermekenként 6-8 játéknál több még nem kell, a többtárgyas manipuláció kezdetéig. Majd egyre több rakodni való elemre lesz szükség a negyedik egyedévben.

Játékfejlődés kisgyermekkorban. Az építő-, utánzó-, szimbolikus játékok, alkotó játékok.

Az építő-konstruáló játék megalapozója a gyűjtögetés, egyforma játékok gyűjtése, rendezgetése, rendszerezése.
- Eleinte csak két tárgyat rak egymásra, egymás mellé. Ez már építési elemeket is tartalmaz, a gyűjtögetés észrevétlenül megy át építésbe.  Felhasználja azokat a mozdulatokat, ismereteket, amelyeket a manipuláció során elsajátított.
Rúdra felfűz, eleinte színre, nagyságra tekintet nélkül, később valamilyen rendszer szerint. Szívesen fűz fagyöngyöt, a gyűjtögetett fakockából épít.
A gyermekek a kockákkal először nem felfelé, hanem síkban kezdenek el építeni, ezért az építéshez sok hely kell.
.
Az alkotó játék során a gyermek elsajátítja a tárgyakkal való anyagszerű és az anyagnak megfelelő bánásmódot. Ehhez nagyon jó eszközök a só-lisztgyurma, az agyag, a festék, a ceruza, zsírkréta. Nagyon fontos azoknak az anyagoknak a megismerése és tapasztalása, amelyek fokozott odafigyelést igényelnek a felnőtt részéről, ilyenek a különböző termések (bab, kukorica), de alkotásra ad lehetőséget a falevél ragasztása, gyűjtögetése, válogatása is.
1,5-2 éves kor körül jelenik meg a szimbolikus játék, amelyet az utánzás és a képzetek megjelenése a gondolkodásban tesz lehetővé. Érzékszervi mozgásos sémát megismétel először anélkül, hogy az ingert keltő tárgy jelen lenne (nincs párnája, mégis lefekszik és úgy csinál mintha aludna).
-Azt, hogy mi a játék tartalma a gyermek dönti el, először a saját cselekvéseit képes tárgy nélkül lejátszani, később a saját cselekvéseit mással, tárggyal végezteti el (babát, felnőttet etet).
-Magasabb fokozat, amikor más személynél látott viselkedést utánoz (úgy csinál, mintha újságot olvasna), majd ezt a cselekvést mással is el tudja végeztetni (a baba olvas újságot).
A fejlődés során különböző kombinációkat is találunk:
A szerepjáték tehát 1,5-2 éves kor körül kezdődik az utánzó-szimbolikus játékkal, óvodás korra teljesedik ki. Eleinte kevés elemből áll, a tárgyakat aszerint használja, hogy mit jelent számára (úgy tesz, mintha vezetné az autót, saját maga személyesíti meg a tárgyakat, majd személyeket, babát altat). Szívesen utánozza, ami érzelmileg közel áll hozzá, olyan szeretne lenni, mint a nagyok. Egy alkalmasnak vélt helyzet vagy tárgy indítja meg , majd a későbbiekben már előre kigondolt helyzethez keres tárgyat. A gyermekek eleinte csak egymás mellett játszanak, később ez közös tevékenységbe megy át. A szerepek ebben a korcsoportban nincsenek elhatárolva, szerepet cserélhetnek, sűrűn cserélik is.

A gondozónő feladatai a gyermek játéktevékenységének kibontakozásában és a játékkedv fenntartásában. A gyermek játékkészlete összeállításának szempontjai.

Az elmélyült játéktevékenység feltétele, hogy a gondozónő minden esetben olyan körülményeket teremtsen, amely lehetőséget ad  az aktív, tartalmas, tevékeny játékra.
Pedagógiai és egészségügyi szempontok a játékeszközökkel kapcsolatban.
Komolyan veszi a játékát a gyermeknek, területét tiszteletben tartja. Ha épít kikerüli, elfogadja a szimbólumait, biztató tekintettel nyugtázza a játékot.
Probléma, nehézség esetén javaslatot, ötletet ad, nem hagyja magára a gyermeket, megkíméli a felesleges kudarcoktól.
A tevékenység elismerése, az odafigyelés ösztönzőleg hat a gyermek játékára.
Nem utasítja vissza a gyermek kezdeményezését, de nem is veszi át a vezető szerepet. Ez az együttjátszás ne a gondozónőt szórakoztassa.
Az ötletadása ne legyen bonyolult, olyant tanácsoljon, amit a gyermek már ismer, vagy már csinálta.a fogás, elengedés gyakorlásához célszerű olyan tárgyakat adni, amelyek különböző, nem nehéz anyagból készültek, az egytárgyas manipulációhoz tollaslabda, csörgőkeret, csörgők, műanyag tojástartó, láncoscsörgő, babaépítő elemek, lábrács, frotirlabda. (Lóczy módszertani levél!)
2.évben hasonló formájú, nagyságú, színű tárgyakat válogatunk össze, mégpedig sokat. Legyenek középmértűek is benne, legyenek üreges tárgyak, amibe gyűjtögethet.
Elhelyezésnél soha ne legyen benne a megoldás, ez vezet majd a konstruáláshoz.
Mozgásos játékok dominálnak még, főleg a nagy alakú, tologatós játékszerek.
Szerepjáték kezdeti formájához babák, játszókendők, takargatós ruhák, edényzet (nem miniatűr méretű!).
3.évben építő játékok összerakható, szétszedhető, kirakható. Egyre vezetőbb lesz a szerepjáték, öltöztetéshez kötött, könnyen feladható-levehető ruhadarabok, edényzet, sarkok (fodrász, bolt,stb...)
A gyermek játékának kibontakozására leghelyesebb a demokratikus nevelési stílus, melynek lényege: hogy a felnőtt elfogadóan, pozitívan viszonyul a gyerekhez, érzelmi biztonságot nyújt számára, partnerként kezeli őt. Tekintettel van a gyermek egyéniségére, fejlettségére, pillanatnyi fizikai, érzelmi állapotára, igényeire. Igyekszik minden helyzethez önállóságot biztosítani. A gyermek minden helyzetben érezze a felnőtt támogató odafigyelését, tudja, hogy bármikor számíthat segítségre. A felnőtt szerepe a gyermek játéktevékenységében kettős:
A feltételek megteremtése
Nyugodt légkör, elegendő idő és hely, megfelelő játékkészlet biztosítása. Jó a játékkészlet, ha megfelel a gyerek életkorának, fejlettségének és érdeklődésének, többféle tevékenységre ad lehetőséget, vannak alkotó konstruáló tevékenységhez, szerepjátékhoz, nagymozgázos játékeszközök, aktivitásra, szabad választásra módot nyújtva rendszerezetten tárolva.
Részvétele a játékban
Pozitív jelenlét (támogató-megerősítő-odafigyelő), kezdeményezés, együttjátszás, megerősítés, segítségnyújtás a tevékenységhez, segítségnyújtás a konfliktusok megoldásához, ötletadás - új tevékenység lehetőségének felkínálása, ésszerű és életszerű viselkedési szabályok kialakítása.
A felnőtt hátrányosan befolyásolja a gyermek játékát, ha:
à       gyermek akarata ellenére kíván részt venni a játékban,
à       olyan játékot erőltet, amihez a gyermeknek nincs kedve,
à       közös tevékenység során saját elképzeléseit erőlteti a gyerekre,
à       az együttjátszást direkt tanítási lehetőségnek tekinti,
à       a játékot direkt nevelési helyzetnek tekinti,
à       kioktatóan viselkedik,
à       immel-ámmal vesz részt a játékban,
à       kivételez,
à       a játokot mint feladatteljesítést minősíti,
à       a viselkedésével azt közvetíti a gyereknek, hogy a tevékenység folyamata lényegtelen, csak annak eredménye fontos igazán.
Játékkészlet: a játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál a gondozó az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie.
Egészségügyi szempontok:
à       könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen
à       balesetet ne okozzon, ne legyen törött, ne essen szét darabjaira, éles sarkai ne legyenek, ne lógjon
à       hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz.
Pedagógiai szempontok:
à       minden tevékenységformához legyen megfelelő játékszer (konstruáló, manipuláló, mozgásfejlesztő)
à       játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyerek érdeklődését.
à       több fajta tevékenységhez lehessen felhasználni.
à       legyen más nemzetek szokásait tükröző játék
à       a nemek közötti egyenlőség elvének betartása (lányoknak is legyen autó, fiúknak is baba).

Az egészséges, jó állapotban levő gyerek ébrenléti idejének nagy részét aktív játéktevékenységgel tölti el. Tevékenysége a játék különböző formáiban nyilvánul meg: ismerkedik önmagával, mozgásával, cselekedeteinek hatásával, a körülötte levő játékkal, tárgyak-játékok összehasonlítását, alkotást. A konstruálás már nem önmagáért való, hanem valamilyen céllal kezd építeni a gyerek, pl.: kerítést, parkolót. Ebben az időszakban a gyermek sokat beszél, sok kérdést tesz fel a gondozónőnek, így fontos a gondozónő biztonságot nyújtó támasza, odafigyelése, a kért segítségre való bekapcsolódása. A gondozónő ötletet adhat, információt nyújthat, megerősítést adhat (verbális-nonverbális formában), együttjátszhat a gyerekkel. A játékszerekkel kapcsolatban számos teendője van a gondozónőnek. A csecsemőknél ügyelni kell, hogy a játékot egyenletesen elosztva legyenek a játszóterületen. A játékot mérete, súlya, alakja olyan legyen, hogy ha a csecsemő rájuk fekszik, v. ha magára ejti, ne legyen számára fájdalmas, semmi kép sem lehet olyan, amit lenyelhet, nem adhatók szőrmeállatok, hajas babák. Az alapjátékokból minden gyereknek jusson: kendő, baba, mesekönyv, labdák, mozgásfejlesztők.
Csecsemőnek adható: csörgő fa-műanyag, rágókák, montessuori korongok, hordó-kocka sor, homokozóformák, textilfigurák, üreges játékok: vödrök, tálak, kosarak. Mozgásfejlesztő: labda, mászópárna, úszógumi. Könyvek: keménylapú, egy ábrás, műanyag, textil.
Tipegőkorúak játékai: a nagyméretű játékokon kívül minden gyermek jusson azonos típusú (baba, mackó, autó, labda) a gyűjtögetésre alkalmas játékféleségből a csoportlétszám 3-4-szerese szükséges. - konstruáló: dubló legó, Gabi építő, montessuori korong, babi logi, pohár-hordó sor, formakirakók, fűzhető fa gyöngy.- húzogatható, tologatható eszközök: vonatok, autók.- üreges: kosarak, tálak, talicska, vödör- utánzó játékok: csészék, tányérok, kanalak, babák, macik, takarók, szatyrok, szerszámok,   közlekedési eszközök. - homokozó: vödrök, lapátok, homokozóformák, sziták- alkotójáték: zsírkréta, ceruza, gyurma- könyvek: keménylapú, leporelló
Nagycsoportos gyerek játékai: építő játék: változatos építő játékok,
kisebb méretű pl.: legó- szerepjáték kellékei: használati eszközök,
felnőtt tárgyainak kisméretű másai: lábasak, tányérok, poharak, sziták, szűrők, szerszámok, seprűk, egyes foglalkozások jellegzetes eszközei: orvosi táska, fodrászkellék, babaruhák, takarók, babakocsi, gyümölcsök, zöldségek, flakonok, dobozok.-
nagymozgásos játék: autók, dömperek, motorok, tricikli, mászóka, csúszda, libikóka, labdák.
alkotó játék: zsírkréta, ceruza, festék, kréta, iskolatábla, gyurma, olló, papírok, természetes anyagok,  mágnestábla.
logikai játékok: képkirakó, képes lottó, kártyák- 
bábok: kesztyű- és ujjbábok- hangszerek: dob, xilophon, cintányér- könyvek: puha képeskönyvek
A szobában szabadon játszó gyermekek számára a legjobb megoldás, ha a játékokat könnyen elérhető (számára) helyen, nyitott polcon tároljuk, így az önálló választás lehetőségét biztosítjuk számára.
- Az építőjátékokat fajtánként, nagyméretű tárlókosarakban, az apró, fokozott gondozói felügyeletet igénylő játékokat magasabb polcokra helyezzük.

-Fontos a játéksarok kialakítása.

A gondozónő közvetlenül is segítségére lehet a játszó vagy a játékban megtorpant gyereknek. Ha a gondozónő észreveszi, tekintetével, biztató szavaival nyugtázza a gyerek tevékenységét, ezzel is támogatja, segíti a játékát. Amikor műanyag pohárból tornyot építő gyerek mellé újabb "adag" poharat helyez el, amikor a macit lefektető és takarót kereső gyereknek tanácsot ad, ezzel is segíti a gyerek játékát, kifejezi helyeslését, támogatását. Lényeges: ha a gyerek kezdeményezésére bekapcsolódik a játékba a gondozónő, ha elfogadja a felkínált szimbolikus "kávét", ha a felkínált "kincset" megőrzésre elfogadja, mindezzel kifejezésre juttatja a gyerek számára, hogy ő is örül a játékának, érti, támogatja. Amikor a gondozónő bekapcsolódik a gyerek játékába, természetesen mindig ügyelnie kell arra, hogy ne ő legyen a játék főszereplője, papucsként viselkedjen. Fontos az időbeli visszalépés.
Dependens (függő): amikor a gyerek nem tud játéktevékenységet kezdeményezni a szülő irányítása nélkül.

A gondozónő feladatai az alkotó- és szimbolikus játékkal kapcsolatban, a megfelelő játékszerek és egyéb eszközök kiválasztásának  szempontjai, a játékba avatkozás kritikája, a gyermekkel való együttjátszás lehetőségei.

Az egészséges, jó állapotban lévő gyermek ébrenléti ideje nagy részét játékkal tölti.
-Játékra készteti általában aktivitása és mozgásvágya, kíváncsiság, érdeklődése önmaga és környezete iránt, az alkotás öröm a kellemes élmények újraélésének vágya, a kielégítetlen vágyak megvalósítása, félelmek, indulatok levezetésére szolgál.
- A harmadik évre jellemző az alkotó játék, mely során a gyermekek sokféle anyaggal ismerkedhetnek meg kreativitásuk kibontakozhat. Felfedezik az anyagok sajátosságai mellett az ábrázolás lehetőségét, örömét. Megjelennek az emberrajzok, a gyurmából való formázások. A gondozónő feladata: a megfelelő játékeszközök kiválasztása, illetve az eszközök helyes használatának megmutatása ( nem azt mutatja meg, hogy milyen alakzatot rajzoljon, hanem hogy hogyan fogja meg a ceruzát, hogy még szebbre sikerüljön).
Alkotó eszközei: zsírkréta, ceruza, festék, iskolatábla, kréta, gyurma, olló, papírok, természetes anyagok (falevél, gesztenye, toboz) mozaik, mágnestábla.
Szimbolikus játék kialakulása a második évre jellemző. A szimbolikus játék eszközei: Andi- öcsi építő, utánzó játékok - csészék, kanalak, poharak.
A gondozónő szerepe a gyermek játékában: a demokratikus nevelési stílust célszerű alkalmazni, melynek lényege, hogy a felnőtt elfogadóan, pozitívan viszonyul a gyermekhez, érzelmi biztonságot nyújt számára, partnerként kezeli őt. Tekintettel van a gyermek egyéniségére, fejlettségére, pillanatnyi fizikai és érzelmi állapotára, igényeire. Minden helyzetben igyekszik a gyermek kompetenciájának, és ezen belül igényeinek megfelelő mértékű önállóságot biztosítani. A gyermek minden helyzetben érzi a felnőtt támogató odafigyelését, tudja, hogy bármikor számíthat a segítségére. A felnőtt szerepe: nyugodt légkör, elegendő idő-hely, megfelelő játékkészlet biztosítása.
Együttjátszás: - örömet okoz a felnőttnek, gyermeknek egyaránt, - mélyíti a kapcsolatot,- lehetőséget nyújt egymás jobb megismerésére, - biztonságot nyújt a gyermeknek, - tapasztalatszerzési, tanulási lehetősége bővülését jelenti.
A bölcsődei nevelésben szerepet kell játszania a felnőttnek a gyermekek játékában, hiszen odafigyelése, elismerése, esetenként ötletadása, az együttjátszás öröme, a közös tevékenység során nyújtott viselkedési és helyzetmegoldási minták a fejlődés fontos segítői. A felnőtt támogató odafigyelése, a gyermek pillanatnyi érzelmi állapotához, igényéhez és tevékenységéhez igazodó részvétele a játékban közvetíti a gyermek számára azt, hogy a felnőtt érzelmileg elfogadja a játék fontosságát. A gyermek személyiségfejlődését pozitívan befolyásolja. Fontos a szabad tevékenységválasztás lehetőségének biztosítása a gyermek öntevékenységének és kreativitásának támogatása.
Az együttjátszás során ügyelnie kell a gondozónak arra, hogy ne ő legyen a játék főszereplője. A felnőtt könnyen vezetővé válik, lényeges a partneri kapcsolat fenntartása és az időbeli visszalépés.

A játéktartalom, mint feszültségredukció az alkotó-, szimbolikus játék során.

A gyermek igen komolyan veszi a játékát, de bizonyos kettősége van az átélésének. Teljesen beleéli magát  a játékába, nagy gonddal eteti babáját, ijedten kiabál rá arra aki bele akar lépni a "szőnyeg-Balatonba", ugyanakkor pontosan tudja, hogy amit csinál az játék. Valószínű ő lepődne meg a legjobban, ha a baba lenyelné az ételt.
Játéka a tudatos tapasztalatait és érzelemvilágát tükrözi, emellett azonban a tudattalan vagy féltudatos érzelmeit, konfliktusait is. Így annak a kisgyermeknek, aki semmi jelét nem adja a nemrég született kistestvér iránti féltékenységének, megjelenhet a játékában negatív érzelme. 
Játékában gyakran utánozza a családtagjait, az egész felnőtt világot. A papa dolgozni megy, a mama bevásárol, elkíséri a gyerekeket, elutaznak, sőt a családtagok néha veszekednek is. Az ilyen folyamatos, gyakran visszatérő játékoknak az örömét az adja meg, hogy a gyermekek beleélik magukat a szülők mindennapjaiba, játékukban naggyá, felnőtté válnak.
a játéksor lejátszásának másik lehetősége, hogy levezetheti a konfliktushordozó kínos élményeket.
-A szülők veszekedése beépül a gyermek játékába, ezáltal újra és újra lejátssza, közben megszelídíti a hozzá tapadó indulatokat.
Általános jelenség, hogy a sok orvosi vizsgálatot és injekciót elszenvedett gyermek nagyon szeret orvosost játszani, félelmeiért, kiszolgáltatottságáért, szenvedéseiért kárpótolja a játék, amiben természetesen az orvos aktív szerepében ő van, ő ad injekciót a babának, még vigasztalja is.
Érzelmi színezettel átszőtt emlékképek sűrűsödését, viselkedési mintát és játéktartalmat kínál a szülők egymás iránti szeretetének, gyengédségének eljátszása is.  Ennek is van bizonyos feszültségtartalma a gyermekben. Némi irigység, féltékenység lép fel és kínos számára..
A játék során nagy mennyiségű sikerélményhez is juthat. Épít, rajzol, fest, formáz - amit kigondol azt meg tudja valósítani. Rajzában szintén tárgyivá teszi azt, ami számára érthetetlen, nehezen felfogható. Közben beszélgetve kimondhat sok bizonytalan kérdést, gondolatot.
Ezeket a felnőttnek nagyon komolyan kell vennie, és a lehető legegyszerűbb, legérthetőbb válaszokat kell adnia. Mindez nagymértékben segíti, hogy feszültségeit feldolgozza, kijátssza.
Csoportban játék során tapasztalhatja, hogy ezekkel a kérdésekkel nem egyedül van gondja. Társai játékába bekapcsolódva, szerepcserékkel jobban oldódnak a felgyülemlett feszültségei. Mindkét szerepet kipróbálhatja, a reakciókat gyakorolhatja. Ezzel a környező világot is sokkal jobban megismeri, segíti alkalmazkodását.

A nyugtalan, az elmélyült játékra képtelen kisgyermekkel való helyes törődés.

A kiváltó ok lehet::
à       az új környezet, az elválás az anyától, a csoporttársak jelenléte.
à       A játék örömének hiánya: nem tanult meg, nem tanulhatott meg játszani.
à       erősen korlátozó, szabályozó szülő, stb.
Egyéni odafigyelés, tapintatosan lehet csak rávezetni arra, hogy játszani jó. Ne a gondozónő játszon helyette, mindig hagyja meg a befejező mozdulatot.
A minimált cerebrált díszfunkciós gyermekek nem tudnak elmélyülten játszani. Figyelmük szétszórt, ismételni nem tudnak, a kudarcok hatására agresszívvá válhatnak.
Nagy türelmet igényel, fontos, hogy egy információval többet ne közöljünk, és az olyan játékok biztosítása amit kis lépésenként haladva lehet végrehajtani, rövid ideig tartson, fontos a dicséret, a pozitív megerősítés
Tünethordozó lehet, otthoni problémák kiderítése akkor a mi feladatunk, ha ez az állapot tartós. A gyermeki szorongás az elmélyült játék akadálya, a gondozónő támogatását igényli, a társas játékban ne zavarjuk, támogassuk, ne utasítsuk.
Fontos az ok megkeresése, hogy ez átmeneti vagy tartós állapot-e. Lehet, hogy a háttérben nevelési hiba van, ekkor lényeges a szülőktől való segítségkérés, indirekt módszer. A gyermeknél fontos a játék befejezésének érzetét kialakítani. Lényeges: a kevés játék, kis lépésekben való haladás.
ne hasonlítgassuk  csoporttársaihoz, nem jó, ha a társak sérelmeire, bánatára utalunk. Az ő tevékenységében kell - nagymozgásos, finommotorikus, zenei, alkotó, kreatív - a pozitívumot felfedeznünk, és ebben megerősíteni minél többször.
http://ro.search.yahoo.co #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése