Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. szeptember 28., péntek

BETELJESEDETT


BETELJESEDETT


Ma reggel értesültem hogy a megyei kórház kardiológiai osztályát átköltöztették a sürgősségi kórházba-ezzel beteljesült az utolsó kitétele is annak a felfogásnak amit 32 évvel ezelőtt körömszakadtáig védtem és amiért lemondtam a kórház igazgatói feladatköréről.
Motto-
Hiába volt nekem mint választott igazgatónak cowboy szerelésem is, nem adta meg nekem az Úr azt hogy magamra öltsem, vagy Isten ments lövöldözzek vele .Én inkább a –kockafülű,báránylelkű JACK szerepét játszottam el akárhányszor az asztalfőre kerültem.. Az úgymond forradalom után  miután –elűzték a szennyes derékhadat/akik megjegyzem egy pár hónap alatt megint előbújtak a rejtekhelyeikből és a- karpaszományosok- támogatásával ugyanazokra a helyekre visszakerültek
Két ízben voltam a szatmári városi kórház igazgatója Először 1980-ban kineveztek, lévén hogy megfelelőnek tartottak az intézmény szakmai és adminisztratív vezetésére. A második esetben 1990-ben a változás után nagy fölénnyel lettem megválasztva demokratikus  választáson az intézet vezetőjévé
Úgy érzem hogy nyilvánosan el kell számoljak a szatmári hontársaimnak hogy azt a kitüntető feladatot amivel megbíztak két ízben is kénytelen voltam feladni,Mindezt a kor jellemtelen,becstelen embereivel szemben akik mögött hasonló erők tömörültek. Egy adott pillanatban azt mondták, ha nem engedem azokat a törvénytelenségeket véghezvinni amiket ők akarnak, elmegyógyintézetbe zárnak. Éppen ezért leírom röviden a két lemondásom történetét. Nem írom le név szerint a nevüket a szüleikre vagy gyermekeikre való tekintettel de a dokumentumokat akárki megtalálhatja nálam,
.Javakorbeli gazdag szakmai élményanyaggal rendelkeztem mindkét esetben.
Az első igazgatóságom idején /1980/adták at az új megyei kórházat.Új osztályok,részlegek jöttek létre,és ezekért nagy volt a versengés egyes kollégáim között. Nagy részük a saját pecsenyéjüket akarták sütögetni és sajnos ez sikerült is nekik
Minden  harag és ellenszenv lehetőségére számolva ezt le kell irnom,mert ez egy történelmi igazság a szatmár megyei egészsségügy történetében.
Emiatt hatalmas ellentétbe kerültem úgy az akkori egészségügyi vezetőséggel mint a megyei pártvezetéssel a következő hivatkozási alapokat figyelembe véve..
Mi is volt az ellentmondások lényege-
                                                                                      A modern kórházi ellátás elemei az utóbbi két évszázadban röviden a következők--Egy adott helységben a létező emberi és anyagi erők központositás-Egysürgősségi-intensiv ellátásra kialakitott kórház létrehozása vagy a  meglévőnek a modernizálása.-A kórházi ügyeltek akadálytalan,folyamatos ellátása 24 órán keresztül és  a kórházi műszereltség,gyógyszerellátás biztositása
Ehelyett mi történt a mi korházainkban-
-Párhuzamos osztályokat hoztak létre,főként személyi okoktól áthatva és                             megosztva az addig is szerény személyzeti és anyagi ellátást/sebészet,szülészet,gyermekgyógyászat,radiológia,laboratórium/
-Fül-orr-gége és szemészeti osztály intenziv ellátás nélkül
-Kardiológiai osztály elhelyezése a második emeleten felvonó nélkül..Valószinű egyesek szerint azzal a jelszóval hogy ha oda felér a beteg akkor érdemes foglalkozni vele.A felvonó hosszú évek után épült meg.
Ez a goldolkodásmód  nagy károkat okozott városunk egészségügyi ,de elsősorban a betegek sürgősségi ellátásában.
Történelmi visszatekintés szempontjából ez az állapot hasonlitott az 1300 évvel ezelőttire amikor is az egyházi rendek végezték a betegellátást.A franciskánusok a szamos folyó jobb partján lakóknak és a dominikánusok a folyó bal partján lakóknak nyújtottak segitséget mindennapi bajaikra..
Emiatt a szervezési visszáság miatt , az ellátó egészségügyi  személyzet sok  gonddal küzdött.Egy szellemes,jól képzett kollégám így fogalmazott-a két kórház személyzete közül a Szamos jobboldalán /városi kórház,Porsching rakétákkal, míg a bal oldaliak MX rakétákkal lövöldözték egymást elitélendő módon.
Látván és észlelvén  ezeket, az idelátogató egészségügyi miniszternek /Prof.dr.Proca Eugen/ benyújtottam a lemondásomat a következő félre nem érthető mondat kiséretében.,Tisztelt Miniszter Úr!! eldöntöttem a lelkiismeretemre hallgatva hogy ha én szertartásmester nem lehetek,felelőtlen,lelkiismeretlen ember tisztében sem szeretnék tetszelegni csak is azért hogy a mai társadalom igényeinek megfeleljek
Válasz,Kedves Kollégám-teljes mértékben megértem az érvelését de tiszteletbe kell tartanom a megyei pártszervek,egészségügyi vezetők és egyes kollégáinak a véleményét.
..
A második igazgatóságom már sokkal drámaibb kimenetelü volt
.Amint már említettem a változás után demokratikus választás keretein belül nagy fölénnyel választottak meg az intézmény vezetőévé./1300 szavazatból-1084 szavazatott kaptam/amit csak nagy unszolásra vállaltam el, ismervén  a keserű előzményeket.
Vannak olyan dolgok az ember életében amik 22 év távlatában is gyakran visszatérő fájdalmas emlékként rögzülnek az ember tudatában amikről sajnos még ma sem tanácsos beszélni,mert még ma sem felhőtlen az égbolt. Annak idején én beszéltem ,mert hittem-
Következmény-
           Egy év alatt különböző improvizált adminisztratív intézkedésekkel megfosztottak az osztályvezetői minőségemtől amit főorvosi titulussal  versenyvizsgán nyertem el és a doktorátusi titulussal a zsebemben,59 éves koromban eltávolítottak az gyermekosztály éléről,holott ezt 7o éves koromig vezethettem volna. .
                   Visszatérek a –főtehenész szerepemre-ami örökéletre szóló tanulság volt Ültem az asztalfőnél és követtem hogy változik az arcuk  színe  a Sombréró alatt,hogyan némulnak el a döntő pillanatokban akikben biztam-hogyan válnak pecsenyesütögetőkké az egykori lojalitást és igazságérzetet sugárzó emberek is..

                  
Itélkezzen az ÚR mindekinek erdemei és bűnei szerint

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése