Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. szeptember 9., vasárnap

-A GYERMEK ÖNÁLLÓSÁGÁNAK KÉRDÉSEI


A gyermek önállóságának kérdései


A választás szabadsága

A szociális fejlődésnek igen fontos része a saját környezethez, életrendhez történő alkalmazkodás.
Ezt a csecsemő és kisgyermek csak az együttműködésen alapuló önállósodás útján tudja megvalósítani. Stabil, biztonságot nyújtó felnőtt-kapcsolatra van ehhez szüksége.
Az egészséges alkalmazkodás kétoldalú folyamat:
alkalmazkodik a környezetéhez
és alakítja a környezetét.
Az én is akarom, én egyedül az önállósodási törekvéseinek színterén jelentkezik, ezek elnyomása éntudatra ébredésének folyamatát akasztja meg.
Fokozatosan alakul ki az a képessége, hogy több lehetőség közül válasszon, később bonyolult célokat tűz ki maga elé, ehhez pedig kitartó akaratra van szüksége.

A szülő, nevelő magatartása nagymértékben befolyásolja, hogy milyenné válik a gyermek éntudata, énképe.

A pozitív kompetencia-késztetés
elfogadja a gyermek önállóságát, bátorít.
Feltételezi, hogy képes rá a gyermek, pozitívan elismeri.
Válogathat, dönthet, megismeri a sikert és a kudarcot, ezekre kidolgozza a megfelelő reakciókat.
Akaratát érvényre juttathatja - bizonyos szabályok betartása mellett - a környezet normáit, szabályait, értékeit interiorizálja.
Kialakul a belső kontroll, cselekvéseinek következményeit vállalja, önálló, céljait megtartja, kivárja a lehetőségeket, társadalmilag elfogadott utat választ.

Kialakul a belső kontroll, cselekvéseinek következményeit vállalja, önálló, céljait megtartja, kivárja a lehetőségeket, társadalmilag elfogadott utat választ.

A negatív énkép kialakulásához vezet,
ha a felnőtt elutasító, negatív értékelést közvetít.
A "kicsi, ügyetlen gyermek" egy ideig próbálkozik, majd feladja, mert nincs sikerélménye, passzív lesz.
Nem önmaga szervezi az életét, később azonban sodorható lesz, kritikátlanul alkalmazkodik az erősebb akaratú társhoz.
Kudarc esetén azonnal bűnbakot keres, én-gyenge, célját indulati síkon vezeti le.

Az énfejlődésben és a szociális kapcsolatok alakulásában a környezeti hatásoknak döntő - domináns - szerepe van.
A döntési lehetőségek
Az akarati fejlődés szoros kapcsolatban van az önállósodás fejlődésével.
Három éves kor alatt a céltudat megjelenik, de hiányzik a cselekmény következményeinek mérlegelése, hiányzik a motívumok harca.
A cél megfogalmazását azonnal követi a megvalósítás kísérlete.
Nincs akarati kitartása, a tevékenység közben maga a tevékenység célja gyakran változik.


Ha nem sikerül elérnie a célját dühös lesz, de nem küzd érte tartósan. Nincs akaraterő, ami képes előidézni az érzelmileg kevésbé alátámasztott motívumok győzelmét.

A szokásokat kezdetben a szeretett felnőtt kedvéért csinálja, a gátlási folyamatok nem elég fejlettek, a gyermek viszont nagyon kihangsúlyozza akaratát.

Az önállósági törekvésekkel kapcsolatban jelentkezik először , mindent egyedül önállóan akar csinálni.

A legjobb érzelmi kapcsolatban szeretné akaratát érvényesíteni. Ha kudarcos a cselekvése dac alakul ki.

Ehhez szükséges az egészséges kompetencia kialakulása, az, hogy érezze hatni tud-e a környezetére, tudja befolyásolni a történteket. A tanulási folyamatban nagyon sok próbálkozásra, döntési készség kialakulására, tapasztalatokra kell szert tennie.
Önállóság és kontroll
Az egészséges éntudat-fejlődésnek fontos megnyilvánulása az önállósági törekvések. Ez szoros kapcsolatban van akarati működésével is.

A szülő, nevelő magatartása nagymértékben befolyásolja, hogy a gyermeknél hogyan fejlődik az éntudat, milyen énkép alakul ki. 
Erős akaratú, énerős személyiség kialakulásához vezet, ha a gyermek sokszor tapasztalja az én csinálom örömét, kompetensnek érzi magát környezetében.
Ez elvezet a belső kontroll kialakulásához, önállóak, megtartják céljaikat, kivárják a lehetőséget, választanak, döntenek és vállalják a következményeket.

Az önállósodás nagyon fontos szakasza zajlik le a 3 éves kor előtt.

A társadalom elvárásainak teljes mértékben megfelelően fejlődő gyermek három éves korára önállóvá válik:
Megtanul önállóan enni, öltözködni.
Önállóan tevékenykedik, játszik,
szobatisztává válik,
helyét könnyen változtatja.
Beszédével kapcsolatokat tud teremteni, meg tudja magát értetni környezetével.


Az egészséges szocializáció alapfeltétele a megfelelő személyes kapcsolat az őt gondozó felnőttel. Kapcsolat nélkül nem fog tevékenykedni még a legjobban kialakított környezetben sem.
A fenti területeken pedig egyáltalán nem is akar kapcsolat nélkül semmit elérni. Ezért a felnőttnek ezen a területen kiemelkedő a szerepe.
A kapcsolatban az együttörülésnek is nagy jelentősége van, aminek nem örül a szeretett felnőtt, ami nem teljesíthető, azt nem engedi, megtagadja, - a gyermek a kapcsolatból ezt magától értetődően fogadja el.
A szabályt magáévá teszi, ha mégis ragaszkodik kívánságához határozott korlátot tapasztal.


Időnként a tilalmak miatt haragszik a szülőre, saját haragja azonban nyugtalanná teszi, fél hogy haragjával hasonló érzést vélt ki anyjából.

A szeretet megtartása érdekében és az önállósodási vágyaiban a felnőttre akar hasonlítani, így egyre inkább követi tanácsait, nevelődik, szocializálódik.

Az önállósodása területén útmutatásokat kap, ezeket elfogadja. Ezen a területen is, de egész viselkedésében megjelennek a felnőtt által reprezentált szabályok.

A gyermek önállósodását úgy kell támogatnunk, hogy ne érezze magát közben kiszolgáltatottnak, alárendeltnek. Amit lehet a legkorábbi időtől ő dönthesse el, azonos értékű dolgok között ő választhasson, így kialakul a dönteni tudás, és a felelősség vállalása is a döntésért.

Az önállósodási területeken kompetensnek érezheti magát, megfelelő felnőtt támogatás mellett.
A döntései következményeit saját siker és kudarcélményként dolgozhatja fel.
Megfelelő idő biztosításával lehetőséget adunk a gyermeknek, hogy begyakoroljon mozdulatokat, kidolgozza számára leggazdaságosabb, legmegfelelőbb technikákat.

Egyes területeken még kényelmetlenséget is vállal azért, hogy a szeretett felnőtthöz minél jobban hasonlítson, hogy olyan legyen, mint ő. (Ilyen például a szobatisztaság.)Az önállóság sürgetésének és akadályozásának veszélyei
A magára hagyott, szeretetre éhes gyermek inkább az önállóságról mond le, az akinek bőven kijut a szeretetből szinte viharosan rázza le a segítséget.

Nem önállóság az, ha magára hagyjuk, boldoguljon ahogy tud. Ha a próbálkozás mögött nem érzi a felnőtt által nyújtott biztonságot, ha a gyermek együttműködési készségét nem veszi figyelembe = kikapcsolja a gyermeket.

Nem tudja begyakorolni a környezet formálására vagy az alkalmazkodásához a megfelelő viselkedési szabályokat, így döntései kudarcokhoz vezetnek.


Az énfejlődésében nem alakul egészségesen a siker-kudarcélmények hatására kialakuló reális énkép. Vagy azt hiszi, hogy mindenre képes, és veszélyérzet nélkül nekikezd mindennek, vagy állandóan kerüli a feladatokat, mert kudarcsorozatot él át. (meleg korlátozó! hideg korlátozó!)
Az önállósodásba beavatkozás, a túl sok korlátozás, az erőszakosság megfosztja a kompetenciájától, - egy idő után már a gyermek le is mond erről, számára kényelmesebb lesz, ha nem akar hatni a környezetére,- de nagyon megronthatja a szocializáció alapját képező szeretetkapcsolatot a szülő, vagy gondozó és gyermeke között.
Megfelelő kapcsolat nélkül pedig nem akar a gyermek olyan lenni, mint a felnőttek, nem is akar önállóvá válni, s minden fejlődési területen zökkenőkkel találkozhatunk.
A szülőkkel való együttműködés az önállóság érvényesítése során
A szociális viselkedési szabályokat a személyi környezettől tanulja meg a kisgyermek, nap mint nap tapasztalja az elvárásainkat. Annak a kívánságát igyekszik megvalósítani, aki fontos számára, akit nagyon szeret. Az ő elismerésére vágyik.
A túlzott követelményeknek az a következménye, hogy a gyermekek megszokják és nem veszik komolyan a felnőtt szavait.
A mereven betartott, keresztülvitt követelmények pedig a személyiségét torzítják.
Legyen lehetősége az alkura, választhasson döntési helyzetek között, így tapasztal. A tapasztalat beépül a személyiségébe. Itt fontos, hogy tegyünk különbséget a mindenképpen betartandó szabályok (az ő érdekében fontos) és a kevésbé fontos szabályok között, ahol van alternatíva.


A fenti igen fontos kérdésekről a szülőkkel folyamatosan egyeztetni kell.
Fontos, hogy a gyermeket azonos elvárások, támogatások érjék.
A gondozónőnek kezelnie kell tudnia az esetleges „sürgetéseket” – különösen a szobatisztaság területén.
A napi tájékoztatásban az önállósodási-akarati tényezőket be kell építeni.
A gyermek „dacossága” megelőzhető, ehhez a szülőknek szakmai ismeretekre van szüksége.
Célszerű egy jól felépített és vezetett szülőcsoportos beszélgetés témájának választani az önállósodást és akarati fejlődést.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése