Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. január 19., szombat

AMIKET ÉRDEMES PAPIRRA VETNI


AMIKET ÉRDEMES VOLT PAPIRRA VETNI


Mottó-

Ime, a példa - a ritka, a nagyszerű -, hogyan lehet szülőföldön, mi több, szülővárosban rendkívüli életművet építeni, többszörösen sajátos-hátrányos körülmények között - ha az ISKOLA, a CSALÁD ( a gének) működésbe hozzák az értékteremtés kényszerét.
          Idézet Dehel Gábor színművész barátom leveléből.

GONDOLATOK ÉS TÉNYEK HIVATÁSOM ÉS ÉLETPÁLYÁM                                    ALKOTÓ MUNKÁJÁROL.

KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-
7113 OLDAL-1470 FOTÓ

ELŐSZÓ


Mottó:
Édesanyám emlékére,
Édesanyák hasznára.


Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő  irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.
A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.
Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állítottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektív készségével a tarisznyámban és ugyanakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybe véve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jó szándékkal ezt mindenki számára.
Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan, sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektív gyűjteménye ami főként a Szatmár megyei magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat. 
Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemő táplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit ismertetni/higitások,gazdagítások/ egy olyan érában, amikor kiváló és nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét aranykorát kezdi élni.
A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.
A kisdedek, iskolás korúak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátított szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.
Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /alkoholizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek együttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelmeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.
Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malignus úgymond „rossz-betegségek” aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.
Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.
                    JÓZSA KRISZTINA informatikus hozzájárulása a kiadvány rendszerezéséhez,egyes esetekben a szakágazati megoldásokhoz nélkülözhetetlen volt. A felhasználók nevében KÖSZÖNET ÉRTE..

ÉRTÉKELÉS

A munka 7.000 oldalon felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos   összes elméleti és gyakorlati ténykedéseket Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-1500 képes illusztráció,ami hozzásegiti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzitéséhez is.

Ilyen volumenü és ilyen gazdag illusztrativ anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztam a nemzetközi gyermekvédelmi irodalomban úgy hogy egyedülállónak mondható.


A SZERZŐDIAGNOSTIC ELECTONIC ÎN PEDIATRIE


MOTTO: ”Sper că această lucrare va fi un prim pas privind crearea unui capital comun în gândirea şi interpretarea problematicii dificile a patologiei copilului, sub forma unei baze de date electronice.
          Prin contribuţia personală a celor care îmbogăţesc prin resurse teoretice şi practice individuale materialul prezentat, sunt convins că aducem un serviciu de nepreţuit asistenţei medicale  a copilului.”Ofer această lucrare ca o contribuţie modestă pentru asistenţa medicală a copiilor din judeţul Satu-Mare,unde m-am născut, am trăit şi am practicat disciplina de pediatrie timp de 54 de ani.

PREFAŢĂ

Particularitatea acestei lucrări este că tot ceea ce aparţine patologiei copilului îşi găseşte exprimare prin scheme, respectiv tabele sinoptice. Lucrarea se adresează în primul rînd medicilor de familie,dar şi tuturor colegilor,cei cari sînt legaţi de asistenţa copilului. Ea vine în sprijinul lor prin sintetizare ad-hoc a unor probleme de diagnostic şi tratament - având  la îndemână informaţiile concrete şi oportune la orice cabinet sau unitate sanitară,.care dispune de un calculator şi cunoştinţe elementare de mînuire din partea personalului.
          Pe lângă experienţă personală, schemele sunt preluate din literatura pediatrică pe care am parcurs-o timp de 53 de ani de practică precum şi numeroase studii clinice.
          Viziunea largă, contemporană a disciplinei de pediatrie este asigurată de prezenţa unor nume sonore pe plan mondial după cum urmează-
          - lucrările clasicilor pediatrii germani - ROMINGER - FEER - KLEINSCHMIDT - MORO - GRUNDLER - HENOCH - GLANTZMANN - FANCONI
          - a tratatelor de pediatrie franceză - ROBERT DEBRE - MARCEL LELONG -JEAN DUPUY
          - a tratatelor anglo-saxone de pediatrie - NELSON - BARNETT- EINHORN-KEMPE - J.CAFFEY - KELALIS KING, MENKES,NATHAN,DUNCAN şi alţi
          - a vârfurilor pediatriei româneşti - ALFRED RUSESCU - C.C. CONSTATINESCU - GHEORHE GOLDIS - MIRCEA GEORMEANU - MIRCEA MAIORESCU - VALERIU POPESCU - A.CHISU - J.BUTNARIU
          - a pediatrilor maghiari - KERPEL FRONIUS - BODA DOMOKOS - GEGESI KISS - SCHULER MATYAS
          - a unor reviste prestigioase de pediatrie pe plan mondial - PEDIATRICS-KINDERARTZ-ANNELES DE PEDIATRII-ARCHIVES FRANCAIS DE PEDIATRIE-PEDIATRIA-GYERMEKGYOGYASZAT,AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN-J.A.M.A. ETC
          - lucrările mele ştiinţifice, publicate şi comunicate,teza de doctorat, schimburile de experienţă, cursurile de perfecţionare numeroase pe care le-am efectuat în ţară şi în străinătate.
Unele din scheme prezentate sunt etern-valabile în patologia infantilă, formulate chiar de clasicii disciplinei de pediatrie, iar altele mai ales cele de explorare şi tratament reclamă o revizuire în timp.
          Golurile inerente trebuiesc completate după preferinţe sau gândire medicală individuală cu spirit de responsabilitate şi rigurozitate.
          Volumul de aproximativ 400 de tabele,cuprinse ]n 17 capitole. este modestă în primul rând, ţinând cont de progresele imense, zilnice, făcute de ştiinţa medicală, dar în condiţiile actuale de formare, pregătire şi perfecţionare pediatrică consider că este de un real folos pentru cei care sunt legaţi de asistenţa copilului.
          Îmi exprim speranţa ca veţi primi această lucrare cu atâta bunăvoinţă, cu câtă am lucrat eu la redactarea ei, în interesul micilor nostrii prieteni-pacienţi.

SATU-MARE  LA  17.VIII.2007

                                       DR.BAUER BÉLA
                                       MEDIC PRIMAR PEDIATRU
                                       DOCTOR ÎN MEDICINĂ       
Mulţumiri sincere Domnului Dr.BUMBULUŢI CĂLIN un coleg cu aptitudini deosebite atât ca practician,cât şi cu o viziune clară privind activitatea ştiinţifică şi de perfecţionare a cunoştinţelor profesionale.Prin lecturarea  şi sprijinul technic acordat în mod dezinteresat a adus o contribuţie valoroasă la finalizarea acestei lucrări.
 Multumiri colegiilor mei dragi Dr.LANG LADISLAU şi Dr. PUSKAS CSABA de la SCM CARITAS MEDICA Satu Mare - pentru sprijin colegial şi condiţiile create. La stabilirea tematicii am ţinut cont de experienţa şi competenţa lor profesionale deosebit de valoroasă Pentru contribuţia la acest scop nobil, aduc mulţumiri sincere lui VASZIL KRISTINA informatician cu masterat, care m-a sprijinit în problemele de structurare a lucrării, corecturi, etc., obiective care au prezentat repere de multe ori  inaccesibile pentru mine.


        ELEKTRONIKUS  GYERMEKGYÓGYÁSZATI DIAGNOSZTIKA
MOTTÓ
Ha ezen munka segítségével csak egy gyermek életét sikerül megmenteni már megérte az áldozatos munkát.
Dr. BAUER Béla
gyermekgyógyász főorvos, az orvostudományok doktora.
A román nyelvű kiadvány címe:
DIAGNOGNOSTIC ELECTRONIC ÎN PEDIATRIE.
ISMERTETŐ
Az igényes szakmunka 380 oldal terjedelmű, 17 fejezetet és 409 vázlatot tartalmaz. Az első ilyen jellegű elektronikus orvosi szakmunka az országban.
A kiadvány aktualitása és előnyei a következők:
1. Teljes igényű és leülepített szakmai áttekintést ad a gyermekgyógyászat klasszikus és mai,tudományos és gyakorlati adattárából.
2. Egy számítógépbe betáplálva azonnali információkat nyújt/1-2 másodperc/ olyan részletkérdésekről, amelyekhez csak időigényes és fáradtságos dokumentációs munka után juthatunk hozzá./CTRL lenyomva + 1 bal klikk a tartalomjegyzékben óhajtott címre/
Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ez a munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.
A kiadványban foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefuttatásokat nélkülözve szolgáltat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.
A kiadvány gyakorlati hatásfoka a számítógéppel rendelkező orvosi rendelőkben lesz mérhető. A megfelelő fejezeteket mindvégig lehet idő- szerűsíteni, kiegészíteni vagy kiiktatni egyes részeket vagy fejezeteket, mindezeket a felhasználó orvos gondolkodásmódjához modulálni a szakmai élményanyag az egyéni elméleti és gyakorlati felkészültség függvényében. A szerző ilyen értelemben teljes mozgásteret engedélyez a felhasználónak. Ez az elektronikus kiadvány ha illetékes, érdeklődő kézbe kerül, sokáig él és használható és az esetek többségében egy egész szakmai karrieren elkísérhet, természetesen az elmaradhatatlan szakmai időszerűsítésekkel.
TARTALMILAG a 17 fejezet a következő problémákkal foglalkozik:
- a gyermek fizikai, szellemi és érzékszerveinek fejlettségi foka
- a helyes kórtörténet, a beteg gyermek vizsgálatának a metodológiája
- a részletes gyermekgyógyászati szemiológia, a 56 főbb tünetcsoporttal
- a gyermekbetegségek főbb tüneteinek vagy tünetcsoportjainak az értékelése korcsoportok szerint (újszülött, csecsemő, kisded, iskolás gyermek)
- a diagnózis vagy kórisme felállításának a rendszertana
- a diagnosztikai tévedések megelőzésének lehetőségei
- a gyermekgyógyászatban gyakrabban előforduló betegségek
- ritkább gyermekgyógyászati kórképek
- a sebészeti vonatkozású gyermekbetegségek műtéti kezelési időpontjának  optimális időpontja
- szindromatologia
- a sokat vitatott antibiotikum kezelés ésszerű alapjai
- a csecsemő és gyermektáplálás időszerű kérdései
- gyermekkori oltások naptára, formái, javallatai és ellenjavallatai
- a csecsemőgondozás sarkalatos szervezési problémái,és szakmai tartalma
- fontosabb laboratóriumi adatok gyermekkori rendszertana
- aktuális orvos etikai kérdések
A kiadvány DOKUMENTACIÓS FORRÁSAI rendkívül gazdagok:
- a klasszikus német gyermekgyógyászati irodalom forrás anyagától kezdve,szerepelnek a angol-amerikai,francia ,román,magyar szerzők örök értékű munkái. Mindezeket a bevezetőben nominalizálva felsoroltam.
- ugyancsak említésre méltó a világ legrangosabb gyermekgyógyászati folyóiratainak szintézisei adott témákban-/lásd bevezető/
- nem elhanyagolható a szerző személyes 54 éves szakmai élményanyaga (szakmai minősítő tanfolyamok,továbbképzések a hazai és külföldi rangos gyermekgyógyászati intézményekben, doktorátusi tézis anyaga, közlemények a hazai és külföldi szaklapokban) és nem utolsó sorban egy emberöltő a beteg gyermek szolgálatában.
.
TISZTELT KOLLÉGÁK ÉS KOLLÉGANŐK!
54 évvel a tarsolyomban a mindennapi tépelődések árnyékában, ami még napjainkban sem megértett közös sorsunk, írtam meg ezt a munkát, nagyon jó szívvel és őszinte segíteni akarással. Főként azoknak a segítségére akik egy sztetoszkóppal a nyakukba aggatva kell megküzdjenek a gyermek ellátás sűrűjében, az első vonalban. Fogadjátok megértéssel és szeretettel ezt a törekvést.
Tisztelettel,
Dr. Bauer Béla
Szatmárnémeti, 2009 Január

Tudományos kutatásaimat a doktorátusi disszertációt teljes terjedelemben feltettem a világhálóra,ugyanúgy a bizottság véleményezését is szakmai létem tisztességének igazolására.
                                      -KUTATÁSOK –
AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL-HASNYÁLMIRIGYSZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK FENNTEARTÁSÁBAN.
Monográfia-221 oldal+79 oldal ikonográfiai melléklet-5o5 szelektált-bibliográfiai titulus.
Klinikai kutatásaim mintegy 3o évre nyúlnak vissza. Témája a visszatérő hasi fájdalmak okainak tisztázása a gyermekkorban. A járó beteg rendelésen ahol akkor dolgoztam sok szakmai gondot okozott a tisztázatlan eredetű hasi fájdalmaknak a betegeimnél. Miután már számtalan féregűző kezelésen estek át,a vakbelüket is eltávolították,a gyermekek panaszai továbbra is fennálltak. Mások psichogen alapon fennálló hasi fájdalomnak-azaz köldökkólikának tulajdonították ezeket a panaszokat. Hovatovább mind jobban megerősítést nyert bennem hogy ezen fájdalmak jórészének/kb 3o%/szervi elváltozási alapja van. A feltételezésektől a bizonyítás erejéig hosszú utat kellet megtenni. Kiváló kollégámmal és felejthetetlen barátommal /aki egy eminens radiológus volt/Dr.Lőrinczy Dengeziccsel-a patkóbél-epehólyag-hasnyálmirigy megbetegedéseinek a szerepével kezdtünk el foglalkozni a visszatérő hasi fájdalmak okai között.
Jómagam mint belgyógyász ezen szervek megbetegedésének a tünettanával biológiai elváltozásaival foglalkoztam főként,majd mindketten a finomabb radiológiai technikák bevezetésével a gyermekeknél /a gyomor-bélrendszer szimultán radiológiai vizsgálata,a patkóbél szelektív radiológiai vizsgálatai-hipotóniás duodenográfia,szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal-
Az eredmények meglepően biztatóak voltak. Sikerült kimutatani olyan kórképeket amelyek nem voltak ismeretesek a gyermekgyógyászati irodalomban/pl-a patkóbél átmeneti elzáródása ami a gyermekek csillapíthatatlan hányásaira hasonlított-a patkóbél atrófiás gyulladása a hosszantartó és kezeletlen giardia lamblia fertőzés következménye volt./
A kb 1ooo megvizsgált gyermek közül 213 –nál észleltünk elváltozásokat-főként veleszületett fejlődési rendellenességeket
,fekélyes,gyulladásos,daganatos elváltozásokat. .
Ekkor már tudtuk hogy határozottan szükség van arra a kutató munkára amihez hozzákezdtünk.1977-ben ebben a témakörben védtem meg doktorátusi disszertációmat-a következő bizottság előtt-
1-Prof.Dr.Docens COJOCARU AUREL-Bukarest-a bizottság elnöke
2-Prof.Dr..MIHALCA EUGENIA-a Kolozsvári Gyermekklinika vezetője
3-Prof Dr.KREPSZ IVÁN A Marosvásárhelyi Radilógiai intézet vezetője
4-Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY-akadémikus –érdemes profeszor-a Marosvá-
Sárhelyi Gyermekklinika vezetője
5-Conf-Dr.Sc.INDIG BIANKA a Marosvásárhelyi Gyermekklinike előadó tanára.
-A DOKTORÁTUSI TÉZIS VÉLEMÉNYEZÉSE.-
A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal,
feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait.
-a téma megválasztása rendkívül aktuális a mindennapi gyermekgyógyászati gyakorlatban,lévén hogy a patkóbél-epehólyag-hasnyálmirigy,központi jelentőségű a gyermek krónikus emésztőrendszeri megbetegedései között,azonnali vagy későbbi következményekkel járhat,A gyermekgyógyászok figyelmének a felhívása erre a fontos kórtani tényre gyakorlati szempontból igen jelentős érv a munka megítélésében
Mindamellett hogy nagy a gyakorlati tét, rendkívül kevés figyelmet fordítanak a szakmai berkekben erre a kérdésre.
-a szerző kutatásai bebizonyítják hogy ennek az emésztőrendszeri szegmentnek a korrelatív összefüggései vannak a többi hasi szerv megbetegedéseivel
-a kutatás egy nagyon igényesen kiválasztott beteganyagon történt./ 213 esetben. /
-a kutatások megállapitásai és dedukciói ami a duodenális pangás szerepét
jelölik meg mint egy fontos mozzanatát annak a patogenetikai láncnak és fiziopatológiai folyamatoknak,és ezek tényszerűen vannak bizonyítva a kisérő klinikai,biológiai és radiológiai elemekkel.
-az új klinikai és radiológiai technikák bevezetése amelyek-premier plan-ban vannak a gyermekgyógyászati tudományban,amelyek kivizsgálási kronológiája rendkívül szisztematizált,javaslandó a gyakorlati gyermekgyógyászat kivizsgálási adattárába jól indokolt esetekben bevezetni.
-az ikonográfia olyan szintű,a radiológiai felvételek olyan minőségűek,hogy ezek egy igen komoly illusztratív anyagot képeznek egy modern gyermek gasztro -enterologiai monográfia kiadásához.,amit a bizottság javasol
-A doktorátusi tézis teljesen új felfogásban,a gyermekgyógyászati irodalomtól merőben eltérően,újszerűen tárgyalja a krónikus hasi fájdalmak okait a gyermekkorban.
Helyesnek tartja, hogy a szerző figyelembe véve a hovatovább mind gyakrabban kimutatott,vagy kimutatható szervi okokat , nem a krónikus fájdalmas hasi fájdalmak szindrómájáról beszél,hanem bevezeti,a krónikus hasi szervi eredetű patológia-elnevezést a gyermekgyógyászatban-
-A tézis statisztikai feldolgozásából kitűnik hogy a krónikus hasi panaszok eredője 3o-35 %-a szervi okokra tehető-
Ugyancsak kitűnik hogy a krónikus hasi szervi megbetegedések hátterében 55-6o%-ban a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedései állnak.
Eredeti és hasznos szelektív radiológiai vizsgálati módszereket vezet be a duodeno-veziculo-pancreatikus szegment kivizsgálásánál-a gyomor-béltraktus szimultán radiológiai vizsgálata/bárium passzázs+colecistografia/
Hipotoniás duodenográfia-szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal,a duodenum nyálkahártyájának szelektiv vékonyréteges báriumos vizsgálata-
Javasolja az emésztőrendszer kivizsgálási módjait a gyermekgyógyászatban,-szegmentfelosztásban-pl-kardio-gasztro-ezofago-frenikus szegment-Duodeno-veziculo-pankeatikus szegment-Ileo-cekális szegment-Colo-anoretális szegment-amivel a bizottság egyöntetűen egyetértett.
Teljesen új,önálló klinikai entitásokat ír le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a poszlambliatikus sechecheláris crónikus duodenitiszek a gyermekeknél-
Dr.BAUER BÉLA kutatásai egy rendkívül jól felkészült szakember háttértudását bizonyítják,elmélyítve a gyermek gasztro en-
terológiai alappal,kivételes analízis és szintézis adottsággal,intuitív szellemi erővel,becsületes és korrekt kutatói tevékenységgel.de mindenekelőtt egy magas értékű gyermekgyógyász elméleti és gyakorlati képzettséggel.
-JAVASOLOM AZ ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORA CIMÉNEK ODAITÉLÉSÉT TELJES MEGGYŐZŐDÉSSEL.
Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY
Akadémikus-
A Gyermekgyógyászati Klinika Profeszora.
Dr.Sc.INDIG BIANKA
-egyetemi tanár-
ATLAS CLINIC ŞI RADIOLOGIC DE PEDIATRIE
Gyermekgyógyászati Atlasz-ami kb-1ooo felvételt tartalmaz. Az oldal megnyitása után rögtön a nemzetközi gyermekgyógyász közösség figyelmének az előterébe került és nagyon sok érdeklődőt vonzott a lapomra a világ minden tájáról/39213 látogató/
Ebben a témában a az amerikai,angol,német,francia kiadványok között az én munkám a címoldalon van bemutatva.

             

BLITZ-DIAGNOSTIC ÎN PEDIATRIE

Dr. BAUER ADALBERT - doctor în medicină

Idei practice în vederea stabilirii diagnosticului de prezumpţie
PREFAŢĂ

Lucrarea intenţionează să fie un auxiliar în practica zilnică a medicului, a cărui clientelă este reprezentată de copii în proporţie de aproximativ o treime. Este aproape de prisos să amintesc că această lucrare nu poate înlocui un studiu serios de patologie a copilului, sau instrucţia clinică temeinică în specialitate de pediatrie, având doar rol de ghid de diagnostic pentru medicul de familie.
Colegii pediatri ar putea spune că ei ar fi conceput sau formulat altfel această lucrare, mai sistematizată, poate pe organe sau aparate. Consider că au perfectă dreptate pentru că lucrarea a trecut prin filtrul gândirii unui singur om, cu experienţa personală, dar şi prin observaţii practice ale numeroşilor pediatri valoroşi în decursul timpului.
În calitate de autor recomand cititorilor să nu aibă aşteptări privind cuprinderea exhaustivă a disciplinei de pediatrie sau la sistematizări clasice organizate în capitole sau scheme. Vă mărturisesc că este cea mai "dezordonată" lucrare a carierei mele, dar cu multe elemente clinice sesizabile la primul contact cu copilul bolnav, care te ajută la stabilirea unui diagnostic prezumptiv. Sunt convins că pentru unii vor fi probleme arhicunoscute, dar cred că vor găsi şi elemente noi de diagnostic folositoare. Rog respectuos colegii practicieni ca această străduinţă sinceră să nu fie considerată ca un "talmeş-balmeş" pediatric, fiindcă mărturisesc că cele cuprinse în prezenta lucrare mi-au fost de un real folos şi mie.
Összefoglaló- „BLITZ diagnózis a gyermekkorban”.-PREMIER PLAN-nak számit a gyermekgyógyászati irodalomban –. Az ebben foglalt 403 tétel hozzásegítheti a gyakorló orvost hogy az első benyomás alapján egy prezumptív vagy előzetes diagnózist mondjon a szülőknek. Az orvosi hivatás „ősrégi” problémája a gyógyító tevékenység kapcsán, a beteggel való első találkozás alkalmával nagy valószínűséggel kórismét mondjál, ennek az aktusnak a sikere, mindig tiszteletet és elismerést vált ki a hozzátartozóból

          VIZUÁLIS KÓRISME EGYES

            GYERMEKBETEGSÉGEKBEN

                246 oldal - 206 KÉPES ILLUSZTRÁCIÓVAL

Vizuális típusú látogatóknak szerkesztettem ezt a könyvet egy nagyon értékes ikonográfiával.A gyermekellátásban érdekeltek nem várt érdeklődéssel fogadták


SEMIOLOGIE DE RADIOLOGIE 
 -PEDIATRICĂ-

ghid pentru practicieni 

Sper că pentru cei ineresaţi este de un real folos în practica medicală curentă şi cu ocazia pregătiri pentru diferite examene, concursuri de promovare în primul rînd pentru prezentarea –Metodologiei de interpretare a unor radiografii.STUDII CLINICE-KLINIKAI TANULMÁNYOK

          OBSERVAŢII STUDII CLINICE PUBLICATE ÎN                                                    REVISTE MEDICALE                                 PREFAŢĂ

Volumul cuprinde 4o de  articole publicate in reviste medicale în ultimii 12 ani de zile cu prisosinţă studii clinice,prezentări de cazuri instructive,mai greu descifrabile. Capitolul studiilor clinice cuprinde şi lucrări cu o notă de originalitate în disciplină de pediatrie cum ar fi-Suboccluzie duodenală intermitentă la copil,Patologia abdominală cronică la copil,Studiul clinic şi paraclinic segmentar a tubului digestiv la copil,Duodenitele cronice post lambliatice la copil Rolul modificărilor duodeno-veziculo-pancreatice în patologia cronică a afecţiunilor abdominale cronice la copil,preocupare şi studiul meu clinic de 3o de ani. În altă ordine de idei acest volum cuprinde şi lucrări de istoria a medicinei,de etică şi deontologie medicală,abordarea unor probleme actuale a practicii medicale în condiţiile create de societate contemporană-                                         -INDEX--Abcesul retrofaringean şi laterocervical profund.Dificultăţi de diagnostic la copil.
-Aspecte actuale ale deontologiei medicale.
         -Afecţiuni digestive şi urorenale cu evoluţie concomitentă în patologia   abdominală cronică la copil
-Capcane de diagnostic în sindromul GILBERT.
-Conceptul de explorare segmentară a tubului digestiv în patologia abdominală cronică la copil.
-Diabetul renal glucozuric la copil.Observaţii clinice pe marginea a 2 cazuri.
-Dificultăţi de diagnostic în abcesul perirenal.Observaţii clinice la un copil de 7 ani.
-Dificultăţi de diagnostic în apendicită acută la copil.
-Dificultăţi de diagnostic într-un caz de panencefalită sclerozantă subacută/PESS/ la o elevă de 14 ani.
-Dificultăţi privind individualizarea diagnosticului în patologia abdominală cronică la copil.
.
-Discuţii pe marginea unor afecşiuni mezenchimale patogenetic inrudite-eritemul exudativ multiform,ectodermoză pluriorificială Stevens-Johnson,epidermoliză toxică buloasă Lyell.
-Disgenezia gonadică mixată cu pseudohermafroditism feminin.Discuţii pe marginea unui caz de varianta Turner.
-Două cazuri de rinichi polichistic- varianta neonatală-
-Duodenitele cronice la copil,duodenite sechelare după infestaţii parazitare.
-Examinări radiologice selective a tubului digestiv la copii
-Erori de diagnostic ún patologia abdominalő cronicő
-Formă letală şi formă benignă a eritrodermiei ichtioziforme congenitale.Observaţii
 clinice la doi gemeni
       -Ganglioneurinom retroperitoneal cathecolamin secretor la un copil de              5 ani.
-Hidatidoză hepatică monoloculară la copil.Observaţii clinice la doi copii de vîrstă şcolară-
-Hiperglicemie tranzitorie şi implicaţiile sale de diagnostic diferenţial în stările comatoase provocate de intoxicaţii cu organo-fosforice.
-Importanţa diagnosticului precoce în neuroblastom.Discuşii pe marginea unui caz cu evoluţie letală la un copil de 8 ani.
-Incidenţa megaureterului şi a refluxului vezico-renal în cazul malformaţiilor aparatului urinar.
-Istoricul instituţiilor spitaliceşti din municipiul Satu-Mare.
-Incidenţa sindromului WAARDENBURG-KLEIN la o colectivitate de surdomuţi
-Incadrarea nosologicő a suferináei duodeno-veziculo-pancreatice
-Locul şi rolul examinărilor parclinice în practică pediatrică.
-Malformaţiile cadrului duodenal la copil.
-Mîna în patologia genetică a copilului.-Noţiuni de semiologie.
-Medionecroza aortei-factorul determinant ţn evoluţia şi prognosticul sindromului MARFAN.
-Necroze osoase aseptice cu evoluţie invalidante la copil.Importanţa diagnosticului şi tratamentului precoce-
-Patologia abdominală cronică la copil.
-Probleme actuale al deontologiei medicale
-Posibilităţi de diagnostic clinic preoperator în apendicită acută cu localizare
subhepatică la copii şcolari şi adoleşcenţi.
-Retenie acută de urină completă prin hematocolpos,consecutiv imperforaşiei himenale
-Retracţie de qudriceps la copil-etiologie,diagnostic,profilaxie
-Semnificaţie clinică a malformaţiilor veziculare la copil.
-Sindromul Mc CUNE ALBRIGHT
-Suboccluzia duodenală intermitentă la copil.Studiu clinic şi radiologic-
-Studiul clinico-statistic a 153 de cazuri de boala lui LEINER-MOUSSOUS
-Subsepsis alergica-WISSLER-anticamera colagenozelor
-Rolul şi locul examinőrilor paraclinice în practica pediatrică.
-Rolul diatezei limfatice în patologia inelului Waldeyer la copil.                        
-Un caz de acrodermatită enteropatică la copil.Boala lui Danbold-Closs.
        -Un caz de dicerticol duodenalAZ INTERNET VILÁGA
 RÉSZEMRE MEGNYUGTATÓ ÉS EGYBEN MEGFEBBEZHETETLEN ITÉLETET MONDOTTAZ IRÁSAIMRÓL EZ ALATT A KÉT ÉV ALATT AZ A   3O1.215. ORVOS KOLLÉGA,VÉDŐNŐVÉR ÉS ANYUKA , A VILÁG MINDEN FÖLDRÉSZÉRŐL,139    ORSZÁGÁBÓL ÉS 7342 VÁROSÁBÓL ÉS HELYSÉGÉBŐL AKI ÉRDEKLŐDÖTT AZ IRÁNT A 11.000  OLDALNYI ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYERMEGONDOZÁSI  MUNKÁM IRÁNT,  ÉS MA MÁR EGY MILLIÓNYI OLDALT NYITOTT MEG MUNKÁIMBÓL.EZEKET  TISZTESSÉGGEL A SZAKMA BIRÁLÓ  SZEMEI  ELÉ BORITOTTAM A VILÁGHÁLÓRA,MEGGYŐZVE EZZEL AZ ÁRGUS SZEMÜ HITETLENEK KÉTELYEIT 
TISZTELETTEL MEGKÖSZÖNÖM LÁTOGATÓIM ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS BIZALMÁT AKIK OLYKOR NAPONTA 1000-EN KLIKKELTEK A LAPOMRA.
DR.BAUER BÉLA Ph.D
SZATMÁRNÉMETI-2O13-JANUÁR 16-ÁN.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése