Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. augusztus 30., péntek

Komplex gyermek képesség- és szűrővizsgálatok

Komplex képességvizsgálatok és szűrővizsgálatok óvodás, általános- és középiskolás korú (2-2,5-20 év) gyermekek, fiatalok körében gyermekorvos – neurológus – pszichológus – gyógypedagógus szakértői csoport által.

Beszédfejlődés, mozgásfejlődés, nyelvfejlődés, tanulási nehézségek

Várjuk jelentkezését, ha a beszéd-, mozgás- és nyelvfejlődés terén eltérést, az iskolában tanulási nehézségeket tapasztal (pl. beszéd megkésettsége, mozgásos ügyetlenség, figyelmi problémák, olvasási-írási,- helyesírási,- számolási nehézség, elakadás általában a tanulásban). Segítünk tisztán látni abban, hogy gyermeke óvodai, iskolai érzelmi, beilleszkedési, magatartási problémáit mennyiben okozzák lelki problémák (pl. szorongás, érzelmi-indulati vagy szociális problémák), mennyiben bizonyos készségterületek gyengeségei, és mennyiben esetleg az iskolai teljesítményt is befolyásoló egészségügyi problémák (fül-orr-gégészeti, neurológiai). Emellett javaslatot teszünk a további teendőkre is.
Vállaljuk továbbá iskolaérettségi vizsgálatok elvégzését és tanácsadást az iskolaválasztással kapcsolatban.

A vizsgálatot azért nevezzük komplexnek, mert a Medikidsben klinikai szakpszichológus és gyógypedagógus együtt végzi a felméréseket, amit szükség esetén szakorvosi (pl. fül-orr-gégészeti, neurológiai) vagy mozgásvizsgálat is kiegészíthet.
Ezáltal egy helyen kaphat átfogó és részletes képet gyermeke érzelmi, értelmi, szociális és testi fejlettségéről.
A vizsgálat alkalom- és óraszáma és a szükséges szakvizsgálatok fajtája a gyermek problémájától függően változhat. Így a munkát azzal kezdjük, hogy a pszichológusunkkal folytatott első interjú alkalmával egyéni, gyermekére szabott tervet készítünk az elvégzendő vizsgálatok listájáról. Kérjük a szülőket, hogy a már korábban más szakembernél kapott zárójelentéseket, szakvéleményeket hozzák magukkal annak érdekében, hogy vizsgálatok ismétlésére csak indokolt esetben kerüljön sor.

A Medikids gyermek képességvizsgálatokkal foglalkozó csapata tehát leveszi az Ön válláról azt a feladatot, hogy a sokféle végzettségű és minőségű szakemberpalettából egyedül kelljen választania. Csapatunk tagjai több éves vizsgálati rutinjukat változatos korú gyermekekkel szerezték. Tapasztalatuk szerint a korai és célzott problémafelismerés a záloga a gyermek elmaradásainak kiküszöbölésére vagy lehetőség szerinti legjobb ellensúlyozására. Az adottságok és nehézségek tudatában  könnyebb a nevelési-oktatási intézmények és támogató szakemberek palettájából a gyermekünk számára legalkalmasabbat kiválasztani.

Miért válasszon bennünket?
 • A vizsgálat menetét és időtartalmát gyermeke igényeire szabjuk
 • Gyermekközpontú, nyugodt légkör a gyermek vizsgálata alatt is
 • Tapasztalt, szakértő, jártasság a fenti problémák hátterében álló okok meghatározásában
 • Átfogó, komplex, alapos kép a gyermeke érzelmi, értelmi, szociális és testi fejlettségéről
 • Különböző szakvizsgálatok egy helyen
 • Vizsgálati eredmények részletes megbeszélése, szükség esetén szakvélemény készítése
 • Vállaljuk a kapcsolattartást gyermeke pedagógusaival, az őt támogató szakemberekkel.

Mi történik a vizsgálat után?

Előfordul, hogy gyermeke fejlődésének áttekintése és a gyermek vizsgálata után nevelési tanácsokkal, a mindennapokba otthon is beépíthető játékos fejlesztő gyakorlatok javaslatával orvosolhatóak a tapasztalt nehézségek.
Amennyiben több gyökerű a probléma, meghatározzuk a fejlesztendő területek körét és javaslatot teszünk a fejlesztést végző szakember szükséges végzettségére, a foglalkozások gyakoriságára. A Medikidsben a gyermekek szakorvosi ellátását, pszichológiai terápiás támogatását és a gyógypedagógiai, pszichológiai és fejlődésneurológai konzultációt, tanácsadást tudjuk vállalni.  Gyakori, hogy a fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok a gyermek nevelési-oktatási intézményében elérhetőek. Ha közreműködésükre is szükség van a fejlesztési folyamatban, vállaljuk – a szülők beleegyezése mellett – a velük való konzultációt, a vizsgálat eredményeinek átadását.

Egy mérés nem mérés. Ezért gyakran teszünk javaslatot kontrollvizsgálati időpontra annak érdekében, hogy gyermeke fejlődését nyomon követhessük. Ilyenkor ellenőrizhető, hogy a javasolt fejlesztések, a szülői erőfeszítések és a gyermek spontán érési folyamata milyen új érettségi fokra juttatta el a gyermeket. Megállapítjuk, hogy az első vizsgálat után fél vagy egy évvel fennállnak még a kezdeti nehézségek, tudjuk pontosítani a felvetett diagnózisokat. Szükség esetén ismét javaslatot tudunk tenni arra, hogyan érdemes folytatni a megkezdett fejlesztési folyamatot.
A komplex gyógypedagógiai-pszichológiai képességvizsgálatokat a leggyakrabban felmerülő problémák (figyelmi, beilleszkedési, magatartási és tanulási problémák, beszéd-és mozgásállapot felmérése) és az azokhoz szükséges vizsgálati módszerek, tesztek mentén állítottuk össze. Amennyiben felmerül, hogy a fenti problémákat testi problémák is fenntarthatják, szakorvosi vizsgálatokat is javaslunk. Természetesen ettől eltérően, vizsgálataink külön-külön, igény-szükség szerint választhatóak, illetve az első interjú során összeállított egyéni terv alapján, a szülővel egyeztetve történnek.

A leggyakrabban végzett komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatok

Tanulási problémák vizsgálata (olvasási-írási,- helyesírási,- számolási nehézség, figyelemproblémák)

 1. Első interjú, anamnézis felvétel
 2. Pszichológiai vizsgálat: kognitív képességek vizsgálata (intelligencia vizsgálat), figyelemvizsgálat, érzelmi-szociális készségek felmérése
 3. Gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálat
 • Olvasás, helyesírás, szövegértési, nyelvi nehézség esetén: Írás-olvasás felmérés, nyelvi kompetenciák felmérése, kapcsolódó speciális anamnézis és részképesség-vizsgálat
 • Matematikai tanulási problémák esetén: Számolás, matematika felmérés, kapcsolódó speciális anamnézis és részképesség-vizsgálat
 1. Szükség esetén szakorvosi vizsgálatok (hallásvizsgálat, neurológiai státusz)
 2. Konzultáció, eredmények megbeszélése
 3. Szakvélemény írásban

Beilleszkedési-magatartási nehézség, érzelmi-szorongásos problémák esetén
 1. Első interjú, anamnézis felvétel
 2. Pszichológiai vizsgálat: szociális, érzelmi érettség, kognitív képességek felmérése
 3. Kapcsolódó gyógypedagógiai vizsgálatok
 4. Szükség esetén mozgás-állapot vizsgálat
 5. Szükség esetén szakorvosi vizsgálat
 6. Konzultáció, eredmények megbeszélése
 7. Szakvélemény írásban

Óvodás korú gyermekek vizsgálata (óvodai beilleszkedési-magatartási problémák, beszéd-és mozgásfejlődés elmaradásai)
 1. Első interjú, anamnézis felvétel
 2. Nyelvi kompetenciák, nyelv-és beszédfejlettség, megkésett beszédfejlődés, logopédiai vizsgálat
 3. Szükség esetén beszédészlelés, beszédmegértés vizsgálat
 4. Pszichológiai vizsgálat: szociális, érzelmi érettség, kognitív képességek vizsgálata/IQ vizsgálat
 5. Fejlődésneurológiai státuszvizsgálat
 6. Szükség esetén egyéb szakorvosi vizsgálatok (hallásvizsgálat)
 7. Konzultáció, eredmények megbeszélése
 8. Szakvélemény írásban
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése