Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. október 9., vasárnap

GONDOLATOK A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL-

NÉHÁNY GONDOLAT A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL.

A megszokott pályaválasztási kódexben manapság már kevés az előre elhatározott hivatástudat,A konjunkturális anyagi vonatkozások állnak az előtérben- kezdettől fogva a kapaszkodási kényszer határozza meg egy egyén szellemi tudatosságát,magatartását a társadalomban

,viselkedését,felfogását emberi létének az értelméről. Egyszóval hovatovább mind kevesebb az elhivatott,pedagógus,orvos,mérnök stb

Egyik kedves keresztfiam aki jelen pillanatban az Egyesült Államokban él–a következőket irja-

-Itt is megvan a megosztottság a déli feketebőrüek és az északi –yenkyk-között-Minden utcasarkon 6-7 templom vagy imaházvan –DE AZ ISTEN MÉGIS A DOLLÁR.-

Ez a szellem már régen átterjedt európára is. A pályaválasztás tudatossága vagy tudatositása egy fiatalban az egyéni élményanyag hiányában nehéz feladat-Az az álhatatosság hogy egy hivatást vagy foglalkozást egy életen keresztül mindennapi elkötelezettséggel,szerető szellemi és fizikai affinititással végezzél, kevés embernek jut sorsrészül.

A kor teremtette kényszerhelyzetek pl-hogy manapság már két vagy esetleg több egymástól távolálló disciplinában kell diplomát szerezni a megélhetési lehetőség biztositására, rányomják bélyegüket a hivatáshűség nagyon szép élményére./Részlet az –Alkotás kényszere,önéletrajzi irásomból/

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése