Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. október 24., hétfő

KEDVES LÁTOGATÓK-KEDVES ANYUKÁK-


KEDVES LÁTOGATÓK-KEDVES ANYUKÁK !!

Hálás gondalataim arra késztetnek hogy köszönetet mondjak Onoknek azért a kitartó érdeklődésért amit a gyermekgondozási irásaim iránt tanusitottak.Nagyon jó szivvel végeztem ezt a munkát.Igyekeztem megbizhatóságot,minőséget,közérthetőséget,szavahihetőséget,tudományos hitelességet,és mindenkinek a hozzáférhetőségi lehetőséget biztositani az irásaim tartalmát és minőségét illetően az internet oldalain keresztül.Önök a megfellebbezhetetlen birái annak hogy sikerült-e ezt megvalósitanom.

A közölt munkáim bevezetőiben visszatérő motiváció volt az a tény -hogy a mai szülők egészségügyi kulturáját tekintetbe véve,és a nivós tömegkommunikáció eszköztárát szemlélve,az egyén sokkal többet óhajt tudni,korunk egészségügyi problémáiról vagy sajátosan gyermeke betegségéről.De legyünk őszinték,az orvostársadalomtól is rendszerezettebb ,részletesebb tájékoztatást vár el napjaink társadalma.

Mint gyermekgyógyász meg akartam felelni ezeknek az elvárásoknak és a félreértések,nem kellőképpen leülepitett magyarázatok elkerülése végett amik olykor ártalmasak is lehetnek,igyekeztem három olyan elektrónikus kiadványt/3ooo oldal terjedelemben/ közkézre bocsájtani,aminek tágabb információs alapja,renszerezett,közérthető és folyamatosan időszerüsithető adattára van.Ugyanakkor 485 képes illusztráció egésziti ki az anyukák érdeklődését,mindez azért mert az emberek döntő többsége vizuális tipus.

Számos kivételes képességü munkatársam,ismeretlen kiváló orvosok,védőnők,akiknek érzelmi énje és emberi tisztessége a reájuk bizott gyermekek sorsa,akik sokszor pályafutásuk szakmai eredményét adták ehhez a munkához mint ahogyan ezt mi is tettük. . De annak a tudatában is, hogy – egy kattintással – egy adott szükséges, esetleg drámai pillanatban olyan információkhoz juthat mindenki, amelyek életmentők lehetnek. Ehhez pedig úgy gondolom, hogy mindannyian teljes odaadással és érdektelenül csatlakoztunk.

Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.

A gyermeket nevelő szülők általában kialakitják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél.J ómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állitottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával.

Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektiv készségével a tarisznyámban és ugyannakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybevéve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jószándékkal ezt mindenki számára.

A három gyermekgondozási munkám-

1-Gyermekgondozási tanácsok közhasznu gyűjteményét-997 oldal

2- Gyermekgondozási Böngészőt 342 oldal/valamint –

3-Képes Kismama-Blog-171o oldal.

Első rész- 13o3 oldal

Második rész 4o7 oldal

Összesen 485 képes ikonográfiávaol

Az első 1o hónapban 12oo magyarországi városból és helységből látogatták az anyák ezt a kiadványt Emlitést kell tennem a különböző kárpátmedencei országokbanélőanyukákról/Szerbia.Szlovénia.Horvátország,Ausztria,Szlovákia.Románia,Ukrajna,Moldova és az egész világon sokszor kényszerből elvádorolt anyukákról is akik 9o orsszágából/8o.ooo látogató/ vették igénybe irásaimat és használják gyermekeik gyógyitása érdekében.-.Nagyon büszke vagyok erre a három munkámra,elsősorban nem azért mert 6 évig dolgoztam rajtuk-hanem sikerült közös lapra tenni az orvosi,védőnövéri és szülői teendőket elméleti és gyakorlati sikon és nem utolsósorban hogy magukrautalt kis magyar közösségnek és minden magyarul értő anyukának tudtam segitő kezet nyujtani..

Ez orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megirtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájukszabott nehéz helyzetükben.

. Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetü javára szolgál.!!

DR.BAUER BÉLA

SZATMÁRNÉMETI-2O11-OKTÓBER 21-ÉN

HOGYAN TOVÁBB-???

-GYERMEKGONDOZÁSI AKTUALITÁSOK –cimmel jelentetek meg az elkövetkezendőkben még nem tudom milyen időközökben a saját blogomon közölni irásaimat-/BLOG.bauerbela.ro

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése