Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. szeptember 15., vasárnap

AZ ÖREGEK SIRALMAI AVAGY A SIRALMAS ÖREGKOR.

ÖREGEK  SIRALMAI,AVAGY SIRALMAS ÖREGKOR


A 8o-év körül tengődő,de már jócskán kibelezett és minden elképzelhető agymosáson átesett,a 2 méteres gödör szélén imbolygó, még emberi lénynek tűnő formátumokat, ha megkérdezné a- délceg gárda- hogy milyen élményanyagról tudnának beszámolni az eltelt 8 x átélt eseményeiről,meglepően sok mindenről hallanánk.
Talán számosan arról beszélnének hogy a világtörténelem legeseménydúsabb időszakát élték meg. Meglepetésre nem a technikai csodák ámulatba ejtő vegyes felvágottjával kezdik a felsorolást.
Kevés kivételtől eltekintve az –IZMUSOK-/feudalizmus,kapitalizmus,
Imperializmus,szocializmus,kommunizmus,demokratizmus/habár,az utóbbi kissé kilóg a felsorolás hangzattanából,de tartamilag semmiben vagy alig  különbözik a többitől/
A szürke verebeken elvégzett gerinc ferdítő,gerinc-moduláló manőverekről, ,a kíméletlen emberi erőszak kimondott vagy beteljesített bűneit vagy rémtetteit sorolják fel meggyőző őszinteséggel és olykor az áhítat mezsgyéjén szédelegve, említik a –nagy vezetők erényeit. AZ ERŐSKEZÜ EMBEREKET-
                   Döbbenetként hat az a tény hogy a közelmúlt hóhérai milyen ellentmondásos megítélések emlékképeiként vetülnek elénk, Egyszóval az egyöntetű úgymond-felhördülés- elmarad és antipátiák és szimpátiák egyvelege övezi a kor bajnok diktátorait/Sztálin,Hitler,Ceaşescu hogy csak az európaiakat említsem/. Úgy tűnik hogy az emberi faj egy jó része, még mindig igényli az úgymond- erős kezeket-az agresszió bármilyen változatát magáévá teszi,a retorziók színes eszközeivel. Ezek lennénk mi az élő és működő demokrácia mai emberei itt Európában.
Elmondják azt hogy minden társadalmi szervezési forma élethűen követi a kb- 2ooo-évvel ezelőtti római birodalmi,társadalmi fonákságok élménytárát-következésképpen-
Kivétel nélkül minden izmus a nép,az istenadta nép javát hirdeti
és utolérhetetlen sztereotípiával,a demagógia észbontó metodológiá-
ját használja csaléteknek
Kivétel nélkül először a saját és hozzájuk közelállók egyre szélesebb
táborának a zsebét tömik –dagadtra-függetlenül a társadalom tűrő-
képességétől vagy léptékhatáraitól
Kivétel nélkül az éppen aktuális ideológia vagy hatalom,nyílt vagy
leplezett cinkosaiként lopnak vagy helyesebben rabolnak még a
a -végső- megoldásoktól sem visszariadva,a tiltakozók egyre fogyó
számával szemben.
Kivétel nélkül létrehozták a rabláshoz , nélkülözhetetlen
összefonódásokat a- kíméletlen és fizetett végrehajtókat-fajra
felekezetre,nemzetiségre való tekintet nélkül,a hit,erkölcs család,nemzet fennkölt eszméire hivatkozva
Kivétel nélkül minden képzeletet felülmúlva betegesen,eszköztáruk-
legkíméletlenebb fondorlatival ragaszkodtak a hatalomhoz.
A HIT helyett a PÉNZ lett a lételemük mondhatnám az –istenük-
Összességükben nem tiszteltek senkit és semmit az egyetemes
világlétben,öntörvényűen élnek és viszonyulnak embertársaikhoz.
-az ujjfennkelt –demokratizmus- a legerősebb és legeredményesebb
- erődítményrendszerűk-az elvi kategóriák elkúrvúlására,a javak
álcázott vagy nyílt kisajátítására,az erkölcstelenség hátborzongató kóros formáinak a propagálása,a becsületes munkával megszerzett képesítés és tudás bármilyen formájának a tagadása,hűbérrendszerben tartása,jól bevállt sokak részére.
Tehát jellegükben,változatlanok,de eszközeikben és kíméletlenségükben
minden lételemükben hovatovább megátalkodottabbak. Mindez azért mert, minden ténykedésük tudatossága elképzelhetetlenül erkölcstelen.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése