Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. szeptember 21., szombat

A HÁTRÁNYOS HELYZET EREDŐI

Hátrányos helyzet

 

Definíció

A hátrányos helyzet a jelen kor politikájának fontos fogalma. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében tudni kell arról, hogy kit kell támogatni, kinek van joga igénybe venni a különféle szociális kedvezményeket. Ha teljesülnek a következők, akkor az adott személy valószínűleg hátrányos helyzetű családi háttérből érkezik:
- A család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, esetleg alkalmi munka után járó jövedelem.
- Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így kevés az egy személyre jutó alapterület. A lakhatási feltételek egészségtelenek, például vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori lakás, szuterén. A felszereltség rossz, például hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek.
- A szülők iskolázatlansága: csak általános iskolát végeztek, vagy olyan érettségit nem igénylő szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni.
- A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók például alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvednek.
- Nincs család, a gyerek állami gondozott, vagy a fiatal onnan került ki, egyszülős családban nevelkedik, a szülei elváltak, az egyik szülő meghalt, vagy éppen a családban több generáció, illetve távolabbi rokonok élnek együtt.
- Legalább az egyik szülő beteg vagy fogyatékos, így fizikailag képtelen gyermekeit megfelelően ellátáni, gondozni.
A munkanélküliség, a szegénység, a szociálisan inadaptált emberek növelik a hátrányos helyzetre való esélyeket, de az etnikai kisebbséghez tartozás közömbös ebből a szempontból.

 

Hátrányos helyzet jogi szempontból

.

 

Jogforrások

 

            Alkotmány

·                    Gyermekek jogai és kötelességei (Gyermekvédelmi Törvény)
·                    Családjogi Törvény
·                    Pedagógusok jogai (Közöktatási Törvény, Felsőoktatási Törvény)
·                    ENSZ egyezmény a gyermekek jogairól

 

Diszkrimináció

munkahelyi diszkimináció - bár szoros ok-okozati összefüggés nincs a hátrányos helyzet és a munkahelyi diszkrimináció között, de kialakulhat egy önmagát erősítő folyamat, pozitív visszacsatolás

·                    szegregáció az iskolákban - a hátrányos helyzet megszüntetéséhez szükséges pozitív diszkrimináció (is) szegregációt eredményezhet

 

Bűnözés

fiatalkori bűnözés

·                    gyermekkori bűnözés
·                    ifjúkori bűnözés
·                    fogvatartás
·                    gyermek és ifjúságvédelem
A hátrányos helyzet nem jelent automatikusan megnövekedett bűnözési hajlamot. Bizonyos hátrányos helyzeti jellemzők (pl. szülői bűnözői múlt) azonban rizikót jelent.

Jogsegély

nevelési tanácsadó

·                    családgondozó
·                    ifjúságvédelmi felelős az iskolákban

Hátrányos helyzet forrásai[szerkesztés]

a következő szempontok alapján vizsgálható a hátrányos helyzet:

Munkanélküliség

rokkantsági nyugdíj

·                    öregségi nyugdíj
·                    tartós munkanélküliség
·                    átmeneti munkanélküliség

Megkülönböztetések

Kisebbségek: nemzeti, etnikai

·                    vallási alapon
·                    munkaerőpiacon nemek szerint
·                    fogyatékosok: értelmi fogyatékosok és testi fogyatékosok
·                    lakóhely szerinti különbségek: tanya, aprófalvak hátrányos helyzetben; rossz lakáskörülmények

 

Tanulásban akadályozottság

 

          diszlexia

          diszgráfia

          diszkalkulia

          hiperaktitivás

          autizmus spektrum zavar

 

 

 

Családi háttér

szülők munkanélkülisége

·                    hátrányos családforma lehet: félárva, árva, elvált szülők, sokgyermekes család

·                    alacsony iskolázottság: nyelvtudás hiánya, hiányos továbbtanulási minta
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése