Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. szeptember 2., hétfő

AZ ELVÁNDORLÁS ELVI ÉS GYAKORLATI VONATKOZÁSAI

-AZ ELVÁNDORLÁS ELVI ÉS GYAKORLATI                                     VONATKOZÁSAI-.
                -MINDENKI SAJÁT SORSÁNAK A KOVÁCSA.--

                   A mai történelmi időszak egyik fintora volt hogy egy  megdönthetetlennek látszó diktatúra,rövid idő alatt kártyavár módjára összeomlott és egyúttal létrejött egy régen óhajtott európai közösség,egyelőre még a kezdet velejáró gyermekbetegségeivel.
                   Ez a tény kelet Európában meglehetősen ellentmondásos
állapotokat szült,az egyén mozgásterét,életkilátásait,gyermekeik jövendőjét,egyszóval egy méltó emberi lét kilátásait kuszálta össze ez az esemény,hatalmas embertömeg elvándorlását előidézve.
                   Távolról sem tisztem véleményt nyilvánítani az elvándorlás vagy itthon maradás érveit taglalni esetleg elmarasztalni.
                   Amikor azonban a kérlelhetetlen statisztika azt mutatja hogy
13oo.ooo erdélyi honfitársunk  3oo.ooo más kárpát medencei magyar sorstársunk  hagyta itt a szülőföldet az már mélyen megrendít. Az elvándorlásnak családi, jogi,érzelmi,anyagi,szolidaritási szempontjai vannak. Minden elvándorlónak és itthon maradt „végvárinak”meg van a sajátos érvelése,amit mélyen tisztelnünk kell.
                   Ha nem lenne a közösségi sors,ha nem látnék nap mint nap,magányos öregeket,gondozatlan sírokat,elhagyott gyönyörű otthonokat,a fogyóban lévő gyermekhadat,a közintézményekben hovatovább fogyatkozó kiváló szakembereinket,eltulajdonított templomokat,iskolákat,szerzetesrendi
rendházakat,akkor talán könnyebben békélnék meg a
megfellebezhetetlennel, és nem hadakoznék mindennap ezekkel a gondolatokkal.
Abba már belenyugodtam hogy azt állítják rólunk hogy csak a tehetségtelenek,bátortalanok,azok akiknek nincs önbizalmuk,egy más nemzeti vagy társadalmi beilleszkedés arányaiba.
                   Követve a mindennapi politika –oktondi-okfejtéseit,felteszem
magamban a kérdést vajon miért nem beszélnek az illetékes politikusok -MÁSODIK TRIANON-ról,amit ez a döbbenetes emberanyagban való kivérzése Erdélyországnak,okozott. Vajon az üres frázisok hangoztatása az –AUTONOMIÁRÓL-olyan körülmények között amikor egy akkor még két és félmilliós népcsoport elveszti az értelmiségét,cserben hagyva saját fajtáját,Ide nem egynéhány botcsinálta politikusra van szükség,hanem a kúltúra embereire,pedagógusokra,orvosokra akikkel anyanyelvén tud értekezni a beteg,köztisztviselőkre,szakmunkásokra,mérnökökre vállalkozó szellemű emberekre stb. A szülőföld tisztességének a méltóságát már elvesztették-.
Ami pedig az új életük lelki,érzelmi,vetületeit illeti ez már mindenkinek mély emberi intimitása.
                   Jómagam most már a mát latolgatom,mi lett volna ha mindannyian itthon maradtunk volna/egy kis türelemmel egy kis felelősségérzettel főként a szüleink iránt és megőriztük volna a –végvárainkat-a mai történelmi körülmények között,ha sikerült volna itt kibontakoztatni tehetségünket?
                   Van egy nagy reményem és bizodalmam.,a fiataljaink minden kísértés ellenére már nem menekülnek,ŐK ITT AKARNAK ALKOTNI SAJÁT ÉS AZ ÖVÉIK ÉRDEKÉBEN-
                   Döntő többségükben tudatossá vált bennük hogy akárhová veti a sors őket mindvégig  az esetleg,JÓ ALKALMAZOTT névlegesiti őket.
                   Erősödik a család egybetartó ereje köztük,viszolyognak már attól hogy hosszú időn keresztül nem ölelhetik meg szüleiket,barátaikat .
                   Úgy érzem hogy mint Európa szabad polgárai el tudják kerülni a fájó frusztrációkat-meg tudják őrizni a szülők a család közelségének biztonságérzetét. Egyszóval elkerülhetik a –HONTALANSÁG,SORSTALANSÁG,KISZOLGÁLTATOTTSÁG.,keserű érzését.
Egyszóval megmarad nekik  az alkotókészség örömérzése is habár nem állíthatom hogy sima úton.
                       
ADJA AZ ÚR HOGY IGY LEGYEN !!


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése