Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. szeptember 15., vasárnap

GYERMEKKOROM KESERGŐI ÉS DRÁMAI ÁTÉLÉSEI

GYERMEKKOROM KESERGŐI ÉS DRÁMÁI..
  Alábbiakban tiszta érzelmi töltettel megélt és értelmileg kiteljesült  életkoromban történtekről beszélek. A gyermek mondja meg az igazat szól a közmondás és én hozzátenném hogy a valós történelem nem mindig a történelem könyvek,vagy történészek privilégiuma.
Szerencsétlen de tanulságos időszaknak tartom életemben az 194o és 1944-es évek időszakát. Ez egybeesett az én 9 és 13 éves korom közötti idővel ami történelmileg lefedte a második világháborút. Ez itt a mi városunkban is pusztulással,szenvedéssel,éhezéssel és emberáldozatokkal járt.
                                Gyermekfejjel,  mint mindennapi átélője az eseményeknek még nem tudtam rendszerezni a történéseket. Most már van egy valós rálátásom mindarra ami velem,velünk történt annakidején.
Amennyi technikai és tudományos csodát, adományozott a sors a mi generációnknak  századunk történelme folyamán, talán ugyanannyival keserítette a felhőtlen gyermekkor örömtárát.
Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik a hideg háború. Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem  a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok  elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett. A csörgősipkás piros orrú, bohócok még jobban tetszelegnek a köztereken hangosan hirdetve hogy itt a mennybemenetel ideje,és ők segítenek ehhez  bennünket. Ez így igaz mert hova-tovább mind többen megyünk a mennybe de először átmenetileg egy 2x1méteres sárga gödörbe.
                                De milyen jó volt hogy ezt nem tudtuk,mindaddig, amíg az emberi fondorlatok nem zavarták meg gyermek és ifjúkorunk harmonikus csendjét még akkor is amikor a bombázások elől az óvóhelyekre menekültünk. De a félelem azért mindig végigkísérte napjainkat-ha nem a bombariadótól de a létbizonytalanságtól vagy a pénz hatalmától rettegve.
Bombázásokról,áldozatokról-Kedves fiatal barátaim kívánom nektek hogy  ne éljéltek meg ezeket a szörnyűségeket.
  A músodik világháború folyamán egy adott pillanatban Szatmár egy háborús katonai stratégiai központtá vált,és egyúttal kíméletlen szőnyegbombázások színhelye.Életbe léptették a város területén az általános elsötétítést,az óvóhelyek építését és a statáriumot/ami az elsötétítés alatt történő lopások halálbüntetését vonta maga után/Így aztán Lajos Józsit egy tyúk ellopásáért nyilvánosan felakasztották a szatmári börtön udvarán.
                                Amikor a szirénák megszólaltak mindenkinek azonnal az óvóhelyre kellet vonulni. A mi óvóhelyük Károlyi úti faraktár mellet volt amit a támadások alatt gyújtóbombával felgyújtottak és utána aztán 15-4o méterekre hulltak a bombák és mi a megsemmisülés érzésével vártuk az elmúlást. De megúsztuk.
                                Amikor kibujtunk az amúgy is sérült bunkerből egy olyan mértékű kataklizma képe tárult elénk amit nem lehet elfelejteni. Minden mozgatható tárgy égett-halottak,végtagnélküli sebesültek,kétségbeesett szinte félőrült emberek szaladgáltak. A hatalmas légnyomás/ amit a bomba robbanása okozott/ –stájer lovakat és gépkocsikat dobott a Károlyi út évtizedes eperfáinak a tetejére.
                                Ahogyan olvastam annakidején a Magyar Futárban-angol –Liberator- nehézbombázók és orosz –Stukák-hajtották végre ezt a kíméletlen tömegmészárlást.
                                Nagyon megrendített  amikor láttam hogy eltűnt a vashíd , amin keresztül mindennap jártam az iskolába. Csak az égbemeredő vasdarabok jelezték hogy ott valamikor volt egy híd.A villanytelep a magas gyárkéményével amire nagyapám olyan büszke volt hogy ők építették a föld színével egyenlő volt.A püspöki palota nagy romhalmaza alatta a sok kispappal és a szeretett Kollár Ferenc hittanárommal. Mindenütt csak gyászoló emberek és temetések tárultak elém. Sajnos láttam a zsadányi uti Hősök temetőjének a tömegsírját, a főként pirosbereki német katonák tetemeivel amint behelyezik és mész lével lelocsolják őket.
                                Szatmár városa élhetetlenné vált mindenki elmenekült innen.. A mi családunk Erdődre ment itt hagyva, minden ingóságát és ingatlanát.
                                A légiriadók alkalmával a szirénák hangját erdődön is hallottuk. Sőt ahogyan kezdték a bombázást a robbanások felvillanó fényei félelmet keltően közelinek tűntek. Az éjszakáinkat a várpincében töltöttük ami biztos védelmet nyújtott szinte az egész község lakosságának.
Mindezek a történések a gyűlölet legfelsőbb fokakainak a játszadozásai voltak.Adja az Úr hogy többé ne ismétlődjenek meg.-!!


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése