Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2017. november 24., péntek

CSALÉTKEK A TÖRTÉNELEM HISZÉKENYEINEK……. MINTEGY 5 TÁRSADALMI TÖRTÉNELMI IDŐSZAK ÁTÉLŐJE ÉS ÉSZLELŐJEKÉNT AZ ÉLMÉNYANYAGOM EGYÉNI EMBERI ÉRZÉSVILÁGOM ALAPJÁN ÜLEPITENÉK LE NÉHÁNY FIGYELEMRE MÉLTÓ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÜ TÁRSADALMI JELENSÉGET. A feudalizmus csóvájának árnyékától kezdve a kapitalizmus,szocializmus kommunizmuzmu.a gyermekbetegségekben szenvedő demokratizmus minden átkát és sekély társadalmi jótéteményeit idézgetem magamban gondterhelt napjaimon Világháboruk,diktaturák eszement ideológiák mélyszántássaI övezték mindennepjainkat..Csak a formák változtak, de nem a tartalom.Az emberi gyarlóságok megőrizték történelmi kelléktáraikatt és kiméletlenül átruházzák őket a hiszékeny emberi naivitás tudattárába,amit aztán a fanatizmus vak mezejére terelnek. Hovatovább mind kevesebb tanúja van az elmúlt XX-dik század történelmének .A fiatalok a szükségszerű élményanyag hiányában könnyen prédáívá válnak a nagypofájú,hazug prédikátoroknak,és csak álmélkodnak vagy csodálkoznak amikor autentikus idősebb emberektől hallanak a-nagy ámítások- okainak a hátteréről. Azt a tényt nagyon helyesen és józanul felmérik hogy az utóbbi század történelme a leggazdagabb az emberi alkotás a tudomány és technika mindmegannyi csodájában.egy generáció élményanyagába besüritve,. A 8o-év körül tengődő,de már jócskán kibelezett és minden elképzelhető agymosáson átesett,a 2 méteres gödör szélén imbolygó még emberi lénynek tűnő formátumokat, ha megkérdezné a- délceg gárda- hogy milyen élményanyagról tudna beszámolni az eltelt 8 X átélt eseményeiről,meglepően sok mindenről hallanánk. :Minden történelmi időszak élethűen követi a kb- 2ooo-évvel ezelőtti római birodalmi,társadalmi fonákságok élménytárát-következésképpen- -kivétel nélkül minden izmus a nép,az istenadta nép javát hirdeti és utolérhetetlen sztereotipiával,a demagógia észbontó metodológiáját használja csaléteknek -kivétel nélkül először a saját és hozzájuk közelállók egyre szélesebb táborának a zsebét tömik –dagadtra-függetlenül a társadalom tűrő-képességétől vagy anyagi léptékhatáraitól -kivétel nélkül az éppen aktuális ideológia vagy hatalom,nyílt vagy leplezett cinkosaiként lopnak vagy helyesebben rabolnak még a -végső- megoldásoktól sem visszariadva,a tiltakozók egyre fogyó számával szemben. -kivétel nélkül létrehozták a rabláshoz , nélkülözhetetlen összefonódásokat a- kíméletlen és fizetett végrehajtókat-fajra felekezetre,nemzetiségre való tekintet nélkül,a hit,erkölcs,család,nemzet fennkölt eszméire hivatkozva -kivétel nélkül minden képzeletet felülmúlva betegesen,eszköztáruk legkíméletlenebb fondorlatival ragaszkodtak a hatalomhoz. -a HIT helyett a PÉNZ lett a lételemük mondhatnám az –Istenük-összességükben nem tiszteltek senkit és semmit az egyetemes világlétben öntörvényűen éltek és viszonyulak embertársaikhoz. Tehát jellegükben,változatlanok,de eszközeikben és kíméletlenségükben minden lételemükben hovatovábbmegátalkodottabbak. Mindez azért mert, minden ténykedésük tudatossága elképzelhetetlenül erkölcstelen. PS,És igy peregnek a századok miközban a népet beültetoik a ringispilbe anit jól képzett szélhámosok szakadatlanul forgatjnak. -

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése