Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. november 18., vasárnap

EGY ÉLETMÜ


 ELŐSZÓ

Mottó:
Édesanyám emlékére,
Édesanyák hasznára.
Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékkal
készült el ez az életmű. Aért nevezem életműnek mert milliónyi embernek
volt,és lesz segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi
könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a
kiadvány ami már bejárta a világ 178 országát és segítségére volt,van és
lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az
anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar
közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. Tíz ezer
oldal,3818 dokumentum,2186 illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető a
blog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása
emberi létem értelmének.
Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit
ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt
észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő irányzatú szülői-kézikönyvek
ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.
3
A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelési
koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek,
bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács
annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.
Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi,
az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állítottam össze ezt a
munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú
kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati
gyakorlatával, szelektív készségével a tarisznyámban és ugyanakkor
felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel,
igénybe véve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot,
igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok
munkával, jó szándékkal ezt mindenki számára.
Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg
közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes
cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a
munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan,
sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka
tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs
anyag szelektiv gyüjtemánye ami főként a szatmár megyei magyar
anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és
megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.
Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát
nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem
szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemő
táplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit
ismertetni/higitások,gazdagítások/ egy olyan érában, amikor kíváló és
nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a
természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét
aranykorát kezdi élni.
A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez
adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.
A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és
magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátított szellemi és
társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy
feladatok elé állít.
Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt
gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei
/etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek együttvéve mind
hozzátartoznak mindennapi félelmeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.
4
Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző
betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malígnus úgymond „rosszbetegségek”
aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból
eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.
Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásbankellőképpen rendszerezni,de próbál
választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.

AZ ENCIKLOPÉDIA TARTALMI ÉS ÉRDEMI MEGFELELŐI
1-Az igény és az érdeklődés -Az optimális hozzáférhetőség megteremtése 3-Az információs anyag sokoldalusága és minősége
4-A képes illusztrációk bősége és szelekciójaA
5-A bemutatott témák gyakorlati vonatkozásai
6-A közölt tények megbizhatósága
7-A bemutatott anyagok szerkesztési módja
8-Az adott témakör körülhatárolt jellege
9-A közös és nemes szándék-a gyermekvédelem
10-A 12 év munkája és a 7000 oldal megszerkesztése
11-A felhasznált forrásmunkák szerzőinek nagylelküsége

-ÉRTÉKELÉSKÉT
ÉV ALATT 3.5 MILLIÓ OLDALNYITÁS AZ INTERNETEN
A munka,23.263 oldalon felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos
összes elméleti és gyakorlati gyermekgondozási ténykedéseket
Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-8oo6 képes illusztráció,ami
hozzásegiti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzitéséhez is.Ilyen volumenü,tartalmu és illusztrativ ikonográfiában  bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztan a nemzetközi elektrónikus gyermekvédelmi irodalomban
úgy hogy egyedülállónak mondható.
GYERMEKGONDOZÁSI KIADVÁNYAIMRÓL
Lévén hogy az utóbbi 1o-12 évben szerkesztett és elektrónikusformában kiadott négy nagyobb lélegzetü munkám formában és
tartalomban különböznek egymástól ,szeretnék a látogatóimnak
magyarázatot adni ennek okairól.
Nem elhanyagolható szempont , hogy a látogató tájékozott legyen a kiadványok rövid értékelésével,hogy minnélcélszerübben és főként jó időbeosztással tudja hasznélni ezeket.
a kiadványokat amik a Web és
blog lapomon megtalálhatók.
Tehát egy rövid kronológiai felsorolás az alábbiakban-
1-3-KÉPES KISMAMA BLOG-Megtalálható a Web cimlapon.Ez a 1713 oldalas kiadvány abban különbüzika többiektől hogy-
-a.-485 képpel izesitettem a monoton szöveg- anyagot/pl-a gyermekkori fertőző betegségek,más gyermekbetegségek szines képekben vannak bemutatva.
-b-a fontosabb,gyakorlati dolgokat a leközölt szövegeket szines vagy betükarakteres kiemelésekkel tettem áttekinthetőbbé
-c-gazdagitottam tartalmilag az anyagot napjaink kulturált
gyermeknevelési igényeivel.
2--GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK KÖZHASZNU
GYÜJTEMÉNYE.Megtalálható Web cimlap fejlécén.997 oldal
Egy témaközelségben szerkesztett,tartalomjegyzékkel ellátot,1000
oldalas kiadvány.A tárgyalt témakör ami összefüggéseiben is felöleli a
gyermekgondozás egész problematikáját egy másodperc alatt
szolgáltatja az igényelt információt.-Részletesebb leirás a Motiváció-és
az Előszó fejezetekben található meg.C-D lemezen is megjelent 6231
példányszámban.
1-GYERMEKGONDOZÁSI-BÖNGÉSZŐ-342 oldal-
Megtalálható a Web cimlap fejlécén.
Ez a kiadvány tulajdonképpen 2o1 sajtónak szánt újságcikk -
/betükarakteres igénnyel/Egy gyermekrovat beinditásának céljából
készült.Teljesen dijtalanul ajánlottam fel egy helyi lap szerkesztőségének a Szatmár megyei anyák gyermeknevlési okulására.
Egy előzetes megállapodás után VISSZAUTASITOTTÁK-.Különben megjegyzem hogy a Web lapon
21.219 látogatója volt két év alatt.IdőIdőszer  kategória igényeinek megfelel,közérthető anyag.Főként anyukáknak készült akiknek nincsen internetes hozzáférhető lehetőségük.
4-SZELEKTIV_KISMAMA_INFO-547 oldal
Ebben a munkámban a gyermekgondozás,finomabb,intimebb érzelmi
vonatkozásait igyekszem összefoglalni.Különös tekintettel az anya-gyermekkapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi összefüggésekre a gyermekalkati jellemzőinek a felismerésére viselkedés,nevelés a gyermeklélektan problémáira. De megemlitek még
számos hasznos gyakorlati kérdést is..
Mindezeket a nagy tanitómestereim munkáinak a szellemében és a
kortárs kiváló a gyermekvédelemben munkálkodó munkatársaim
segitrségével
MIÉRT MARAD IDŐTÁLLÓ A”  GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIÁM”
A GYERMEKGYÓGYÁSZATI VILÁGIRODALOMBAN.
A mikor a 4O  milliós számra fordult a látogatók regisztrációs száma elgondolkoztam azon hogy miért is vagyok olyan optimista hogy a munkám felhasználását több évtizedre biztosítottnak látom. Megosztom az érvelésemet a kedves látogatókkal is.
1-Az egyre fokozódó anyagiakat hajszoló társadalomban nem lesz vonzereje annak hogy valaki is teljesen érdektelenül közkézre adjon akár terjedelemben/21.000 oldal-74OO illusztrativ foto/ akár rendszereiben  könnyen áttekinthető munkát a köznek.
2-A mindennapos gyakorlati igény. Mert beteg gyermekek az emberiség történelmében voltak,vannak és lesznek,következésképpen a gyors információt hovatovább mind jobban fogja igényelni a társadalom az internet elképesztően gyors terjedésével.
3-Lévén hogy az emberiség 80% vizuális típus  egy hasonló terjedelmű képes illusztratív  anyag  amit rendkívül nehéz begyűjteni nagy mértékben emeli a munka tartalmának rögzítési indexét a látogatók körében.
4.A gyermekbetegségek jellege évezredeken át változatlan csupán a megelőzés és kezelés terén vannak időnként változások.
5-A felhasználás skálája szinte minden társadalmi és egészségügyi ellátási kategóriára vonatkozik./anyák,védőnővérek,egyetemi hallgatók,orvosok,minősítő vizsgák, sőt egyes esetekben orvosi felsőoktatási intézmények
6-A keresőkkel ellátott blog és web lapokon 2-3-másopercen belül a kívánt információkhoz juthatunk.
7-A fordítókon/google translat/ keresztül az dokumentek minden nyelven hozzáférhetővé válnak.
8-A dokumentek felhasználása teljesen díjmentes
9-A gyermekbetegségek sürgősségi ellátásában  különösen értékes információkat nyújthat,egyes esetekben életmentő adatokat szolgáltathat.
10-A közölt anyagok magas képzettségű és nagy szakmai  gyakorlattal bíró szakemberek által biztositottak.
11-Az információhoz való hozzáférés  gyorsasága időben felmérve rendkívül fontos igény marad.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése