Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. február 7., csütörtök

 Gyermekkori Ízületi FájdalomJ Az ízületi fájdalom gyakori jelenség gyermekkorban, amelynek hátterében gyulladásos és nemgyulladásos betegségek is állhatnak. Az alapellátásban fájdalomhoz társuló mozgásszervi panasszallátott gyermekek leggyakrabban térdízületi (33%) vagy egyéb (boka-, csukló-, és könyök-; 28%) ízületifájdalommal jelentkeznek.A legtöbb panasz természetét tekintve jóindulatú és hátterében trauma, túlterhelés vagyfejlődésivariáció áll,ideértendő a hipermobilitás és a gyermekkori jóindulatú éjszakai végtagfájdalom(korábbi nevén „növekedési fájdalom”). Az elhúzódó ízületi fájdalommal járó periódusok gyakranfertőzések kapcsán alakulnak ki, úgymint az A csoportú Streptococcus (ide tartozik a rheumás láz), az influenza, Chlamydia, Salmonella, Shigella, Campylobacter vagy Ebstein-Barr vírus (EBV) okoztafertőzések, a Lyme-kór, az osteomyelitis, a szeptikus arthritis és a tuberculosis.Az ízületi fájdalom krónikus kórállapotokhoz is társulhat, úgymint a juvenilis idiopathiás arthritis (JIA)és egyéb rheumás betegségek, illetve egyes daganatos megbetegedések. Továbbá ízületi fájdalomjelentkezhet krónikus kiterjedt fájdalommal járó szindrómákban is, úgymint a juvenilis fibromyalgia,az Ehlers-Danlos szindróma (EDS) és a komplex regionális fájdalom szindróma. HatásAz ízületi fájdalombanszenvedő gyermekek csökkent fizikális, érzelmi, szociális és szerepfunkciótélhetnek meg, valamint alvászavarok és kóros fáradékonyság is jelentkezhetnek. A gyermekekben és a gondozójukban kialakult megnövekedett stressz és alacsony hangulati fekvés jelentiklegjelentősebb rizikófaktorokat a gyermekkori krónikus mozgásszervi fájdalom szindrómakialakulására nézve.A kisgyermekek képesek lehetnek azáltal alkalmazkodni a fájdalomhoz, hogy kevésbé használják az érintett ízületet és így nem panaszkodnak a fájdalomra. Emiatt szoros obszerváció és komplett__________________________________________________________________________________________© Minden jog fenntartva 2016 Nemzetközi Szövetség a tanulmány a fájdalom.Minden jog fenntartva.IASP összehozza a tudósok , klinikusok , az egészségügyi szolgáltatók , valamint a politikai döntéshozók , hogy ösztönözze és támogassa a tanulmány a fájdalom és lefordítani , hogy a tudás javult fájdalomcsillapítás világszerte.kivizsgálás szükséges a teljeskörű felméréshez. Ez különösen fontos a gyermekek fejlődésbenlévőcsontozatára tekintettel, mivel az ízületi fájdalom abnormális járáshoz, izomgörcsökhöz és másízületekreátterjedő fájdalomhoz vezethet, a megváltozott terhelés és pozícionálás miatt.DiagnózisA gyermekkori ízületi fájdalmat csupán a gyermek és a család kontextusában lehetmegfelelőenértelmezni, tehát multidiszciplináris szemléletmód kívánatos. A kisbetegtől nyert autoanamnéziskulcsfontosságú forrás a fájdalomra vonatkozó információk tekintetében, és a klinikai kontextusbólés a magatartásmegfigyelésébőlszármazó információk mellett ezt is figyelembe kell venni a diagnosztika során.Figyelmeztető jelek: Az éjszakai csont vagy ízületi fájdalom, akár társulnak hozzá szisztémás tünetek,akár nem, fel kell vesse az orvos számára a malignitáslehetőségét, s kizárásának szükségességét!Egyéb diagnózisok, mint a fertőzések vagyfertőzéstkövető állapotok, a mucopolysaccharidosis, a hypothyroidismus vagy a nem balesetből eredő sérülés szintén részeit kell képezzék a differenciáldiagnózisnak, amely alapos anamnézisből és klinikai vizsgálatból származó információkon kell alapuljon.Kezelés A jóindulatú fájdalmakat legjobban az alapellátásban lehet kezelni, ahol a házi gyermekorvosokinformációval láthatják el a családot, ha szükségesegyszerű fájdalomcsillapítókat valaminttornagyakorlatokatérintő és alváshigiénés javaslatokat adhatnak. Fontos, hogy a gyermekek vagyserdülők fenntartsák a megszokott napi tevékenységeiket, beleértve az iskolába járást is. A háttérben álló biológiai kórállapot erélyes kezelésén túl (amennyiben olyan jelen van) a kezelőorvosnak interdiszciplináris megközelítésmódot kell alkalmaznia ahhoz, hogy célba vegye a fájdalom mind a családra, mint a gyermekre gyakorolt hatását. A fájdalom biopszichoszociálismodellje hasznos fogódzót biztosít az elhúzódó (perzisztáló) ízületi fájdalom kezeléséhez, függetlenülannak etiológiájától.Az elhúzódó ízületi fájdalmat a „3 P” megközelítésmóddal kell kezelni, úgymint pharmacológiai,pszichológiai, és physioterápiákkal, a funkció optimalizálása és a fájdalomhoz társuló rokkantságelkerülése érdekében.Számos randomizált, kontrollált klinikai vi zsgálat támasztja alá a különböző pszichológiai terápiáseljárások hatékonyságát a krónikus fájdalombanszenvedő gyermekekre vonatkozóanáltalánosságban, azonban az elhúzódó ízületi fájdalombanszenvedő gyermekek kezelésérevonatkozó terápiás hatékonyság kapcsán kevesebb evidencia áll rendelkezésre.A juvenilis fibromyalgiában szenvedő gyermekek kezelésében a kognitív viselkedésterápiaszignifikánsan csökkenti a funkcióromlást az edukációs terápiákhoz képest. A JIA-banszenvedőgyermekek esetében a kognitív viselkedésterápia fájdalmat és a funkcióromlást javító hatására vonatkozóan inkonzisztens eredmények születtek. Ugyanakkor egy nemrégiben publikált, ízületigyulladásbanszenvedőserdülőkön végzett, randomizált, kontrollált,előzetes (kis elemszám
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése