Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. augusztus 10., szerda

AZ ÉN ELEKTRONIKUS KALANDOM

AZ ÉN ELEKTRÓNIKUS KALANDOM

Csodálatos dolog az amikor egy kattintással jelzik a kollégák, a tudományos fórumok,az anyukák hogy szükségük van a munkádra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Az alkalom hogy kiteregedheted és hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek.

Ez egy becsületes alkotó munka története,és ami két Web lapon található meg./www.dr.bauerbela.ro és a-Blog.bauer bela.ro.

Most amikor a 8o-dik évem küszöbén állok, nem mertem még álmodni sem hogy mindaz a verjtékesen felhalmozott gondolatadattár és megteremtett irás/ 6ooo oldalon/ azok kezébe kerülhet akik értéknek tekintik és felhasználják mindennapi segitő imáikban és ténykedésükben a gyermekgondozási és gyermekgyógyászati gyakorlatban.

Ezek az-- átokra teremtett szürke verébtársaim- és a sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel-az Internettel- hogy most tizenkét év kemény munkájával az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé is.

Most már megnyugodtam,már nem vivom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait.Abszolut igazolt tényekkel bizonyitottam.

Már nem biráskodik felettem a kissebbségi voltom minden nyomorusága,minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom.

Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy-a nem ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondlatokról,a hivatástudat feddhetetlen.embertszolgáló.erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről.

Vállalom 8 hónap után mindenki előtt, azt a nagyképüséget hogy Én ma magamat ünneplem,.

De megünnepeltek azok az embertásaim akik azzal hogy a világ minden tájáról visszajaleztek hogy nem volt hiábavaló az a 6ooo oldalnyi közlemény ami a világhálón közkézen forog és naponta 2oo-22o látogató tisztel meg már hosszu hónapok óta a Web lapomon és ami a GOOGLE KERESŐ NEMZETKÖZI ORVOSI KATALÓGUSÁBAN, A MEGTISZTELŐ MÁSODIK HELYRE SOROL A LÁTOGATÓK SZÁMÁT,ÉS A KÖZÖLT ANYAGOK TARTALMÁT ILLETŐEN.

Maga a tény hogy főként az orvosi rendünk látogatói jelezték hogy értéknek tartják a törekvéseimet és elvégzett munkámat,csak úgy ismeretlenül mindennemü –strófa-kisérete nélkül.

A gyógyitó munkám után ezt tartom életem legnagyobb teljesitményének.

Uram hálát adok érte.!!!

Amikor 73 éves fejjel az internet tanulás –kálváriáját jártam, jómagam sem gondoltam hogy megengedi Nekem az Úr hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amiket az alábbiakban közölni fogok.Tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmo-

solyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött.

Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést amatör szinten azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .

Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-

Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére.

Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.

És végezni fogom amig megbecsülendő,hasznos gondolatokkal szolgálhatok anyáknak,kollégáknak,minden érdeklődőnek.

Másrészt,éreztem azoknak a hosszú évtizedeknek a gyermekgyógyászatba vetett hitét,önfeláldozó munkáját,nem teljesen kiteljesedett segiteni akarását amit még el kell végeznem.

-Nehéz szivvel álltam egy ilyen jellegü és nemzetközi horderejü megmérettetés elé, mert egy negativ jelzésü sikertelenség erősen rányomta volna bélyegét az eddigi létem,konok munkájára.

Mindennemü törekvésem az volt hogy hasznára legyek irásaimmal az arra igényt tartó kollégáimnak,az édesanyáknak gyermekük nevelésében,gondozásában,valamint arról is hogy hogyan éltem meg ezen -rusnya világ-fondorlatait-mindezt kevés örömmel és több keserüséggel

Úgy érzem mégis megérte-a sors- megágyazta nyugalmamat-a statisztikai mutatók ilyen mérvü kivételes értékei emelték az országban a szakmai tisztességemet,és megerősitettek a nemzetközi gyermekgyógyászati szakirodalom érdemleges alkotóinak az adattárában.

AMIKET LEIROK ÉLETEM ÉRDEMLEGES ESEMÉNYEI VOLTAK.ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK EMLÉKEI.

A CSALÁDOMNAK ÉS FÖLDIEIMNEK SZÓL EZ A RÖVID IRÁS, AKIKNEK EREDŐJE ÉS ELSZÁMOLÓJA VAGYOK. KÜLDETÉSEMNEK ALKONYÁN RÁM VIRRADT EGY SZÉP ÉS IGAZSÁGOS TAVASZ, AMI MINDEN EMBERI GYARLÓSÁG ELLENÉRE A MEGÉRDEMELT RANGJÁRA EMELI EMBERI ÉS ORVOSI TÉNYKEDÉSEMET.

AZ ERDÉLYI MAGYAR ORVOSTÁRSADALOM ELISMERTE EGY KÜZDELMES ÉLET EREDMÉNYEIT AZZAL HOGY A PÁPAI PÁRIZ FERENC ÉLETMÜDIJAT NEKEM ITÉLTE A 2O1O –es ÉVBEN.

IGAZSÁGOS, ÉRTÉKRENDÜ ÉS ÉRTÉKMÉRŐ EMBEREK ÁLLITOTTAK LÉTEM MÉRLEGÉRE. EZ AZ INDOK AMIÉRT ŐKET IDÉZEM, ÉLETEM ALKOTÓ RENDJÉNEK ELBIRÁLÁSÁRA ÉS KINYILVÁNITÁSÁRA.

DE 8 HÓNAP ALATT ITÉLETET MONDOTT /2O1O DECEMBER 6 ÉS 2O11 AUGUSZTUS 6-IKA KÖZÖTT/ AZ AZ 52.OOO-NYI ORVOS KOLLÉGA,VÉDŐNŐVÉR ÉS ANYUKA IS A VILÁG MINDEN FÖLDRÉSZÉRŐL,73 ORSZÁGÁBÓL ÉS 2248 VÁROSÁBÓL AKI ÉRDEKLŐDÖTT AZIRÁNT A 6OOO OLDALNYI ORVOSTUDOMÁNYI MUNKÁM IRÁNT, AMELYET TISZTESSÉGEL A SZAKMA BIRÁLÓ SZEMEI ELÉ BORITOTTAM A VILÁGHÁLÓN.

SZATMÁRNÉMETI-2O11-AUGUSZTUS 6-ÁN..

Web lap-WWW.dr.bauerbela.ro

blog.bauer bela.ro

W.W.W.conexiuni medicale.ro-

pagină personală-dr.Bauer Béla

FÖLDTÁJAK-ORSZÁGOK-VÁROSOK-LÁTOGATÓK.

Nyolc hónappal a Web lapom működésének beinditása után

a következőket regisztrálták az infermatikai statisztikai rendszerek-

WEB LAPOM STATISZTIKAI ADATAI 8 HÓNAP UTÁN

2O1O-DECEMBER 6 ÉS 2O11 AUGUSZTUS 6 KÖZÖTT

A VILÁGHÁLÓRA FELTETT SZAKMUNKÁK OLDALSZÁMA-

6123

1-LÁTOGATÓK SZÁMA 51991

2-ORSZÁGOK SZÁMA 73

3-VILÁGVÁROSOK SZÁMA 1o62

4-HAZAI VÁROSOK SZÁMA 419

5-MAGYAR VÁROSOK SZÁMA 76o

6-VÁROSOK ÖSSZESEN 2241

7 –BUDAPEST 5432

8-BUKAREST 4612

9-LÁTOGATOTTSÁG 24ÓRA ALATT 217

LÁTOGATÓK FÖLDRÉSZEK SZERINT Európa-Amerika-Kanada-Dél-Amerika-Afrika Ázsia-Délkelet Ázsia-Közelkelet

.

Amikor a sorsom úgy hozta, hogy egy súlyos infarktus alkalmával öt éjtszaka néztem az intensiv osztály fehér menyezetét-lebegtetve-kilátásaimat,ebben az esetleg utolsó szoritásában földi létemnek, gondoltam arra hogy hogyan gazdálkodtam átörökitett génjeimmel gondolatban,szóban és cselekedetben.-Nem ildomos úgy meghalni,hogy ne tudjuk –miért éltünk-

Egy jó barátom és kollégám Dr.Puskás József aki, az első látogatóim közé tartozott a kórházban a következőket mondta –hát kis pajtás mostani helyzetedben nem nagyon pengetném a garasaimat ,de egy tanácsot tudok adni –ha most a lábad közé ejted a fejed erősen számolhatsz a fehér lepedő csendjével.

Ezen jó tanács után önszorgalomból elsajátitottam a számitógépes ismereteket,a szöveg és képes technikák ismérveit,valamint vettem egy-Nikon-elektrónikus fényképezőgépet és hozzákezdtem a még hátralévő feladataim elvégzéséhez.

Az már való tény hogy az egész környezetemet hosszantartó-turbulens-állapotban tartottam a hülye kérdéseimmel.De megtanultam, és köszönöm mindenkinek aki egy percet,pillanatot áldozott rám.

Következtek a magambafordult,állhatatos munkával eltelt napok./napi 12-14 óra kemény szellemi munkával/

Kellett legyen bennem annyi akarat és önbizalom hogy felkapaszkodjak a Ring-szoritó sarkában ahogyan ezt az életem folyamán többször megtettem.

Egyetlen célom volt, hogy amit magammal hoztam,és az irdatlan következetes munkámmal szereztem,az ÚR áldó kezeivel még továbbitsam a hivatásom törekvéseit azoknak, akik ezt igénylik.

Amilyen mértékben talpraálltam egy nemeslelkü,nagyon sok áldozatra képes ember/a hitesem/segitségével,csak az alkotási kényszer és annak módjai lebegtek előttem.Nehezen elhihető de mégis kiméletlen átélt történés volt az, hogy az enyéimtől,itt a szatmáriaktól nem kaptam meg a megérdemelt jó szót.De hát ez a végjátékban már mellékes,habár megvisel

hitedben és szellemiségedben.

Nem az önmutogatás kényszere a pályafutásom alkonyán,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszeritette ki belőlem,hogy a hivatásomnak szentelt érdemleges és kézzelfogható tények felmérését végezzem el, elektrónikus eszköztárral ,életem alkotó munkájáról.

.

Mindennemü alkotó munkának, kell legyen egy elfogadható,értékelhető

háttere amit a szűkebb szakmai vagy a társadalom tisztességes rétegének kötelezően el kell magyarázni-Ezt teljesitem én az alábbiakban.

Miért irtam minedezen munkáimat teszik fel egyesek a kérdést?

Az elsők érvek között talán az egyetemi gyermekgyógyásati fakultások megszüntetését emliteném.Az általános orvosképzésben a gyermekgyógyászáti oktatás elégtelenné vállt úgy időben mint tartalomban.A kezdő orvosok úgy a gyakorlati mint az elméleti sőt a dokumentációs lehetőségeket is tekintve meglehetősen egy előnytelen hely-zetből indulnak el a nagyon felelősségteljes munkájuk gyakorlásában..Egy diagnosztikai összhangzattanu munka amit jómagam a köz rendelkezésére ajánlottam elektronikus kiadásban,egy olyan helyzetben amikor a családi orvosi rendelőket most látták el Lap-topokkal-egy kattintás reményével nagy segitséget kaphatnak.Még ma is átérzem a pályakezdés emócióinak minden mozzanatát,és úgy éreztem mindig hogy szolidáris maradok ezekkel a kollégáimmal.

Vannak általános követelmények amik közül megemliteném

-a megbizhatóságot,minőséget és közérthetőséget

-a szavahihetőséget és tudományos hitelességet

--a mindenki által való hozzáférhetőséget

- a szakmai jelleg gyakorlati szempontjainak a prioritásait

-és mindenekelőt a leszélesebbkörü tájékozódás vagy

tájékoztatás igényeinek való megfelelést

Mielőtt a Web oldalamat létrehoztam,a körülbelül 4ooo oldalnyi anyagot, rendszereznem kellet azokat orvosi vonatkozásu,gyermekgondozási

és gyermekvédelmi ,valamint közéleti problémákra.

Tulajdonképpen az egész szakmai pályfutásom papirra vetett munkája fellelhető de főként, az utóbbi 8-1o évben már kellő tapasztalattal és nagyon nehéz, kemény munkával végeztem el ezt a feladatot.

hasznosithatod azt, amit értéknek tekintenek benned,és amiket sokszor mellőztek vagy lebecsültek az illetéktelenek.

Ez a egy becsületes alkotó munka története,és ami két Web lapon található meg./www.dr.bauerbela.ro és a-www,conexiunimedicalesm.ro –saját rovat-/

2010 December 6-án inditották útjára az egyéni WEB lapomat,azzal a céllal hogy azt a szerény tenyeres-talpas munkámat

az orvosi gyakorlattal kapcsolatban,legyen lehetőségem közölni másokkal is.

A sok kétkedésre, ami bennem élt,a számottevés a köz előtt,az elfogadás ténye a saját rendem képviselői által úgy hazai mint nemzetközi szinten,nehéz volt kivárni a választ..

.

Mindennemü törekvésem az volt hogy hasznára legyek irásaimmal az arra igényt tartó kollégáimnak,az édesanyáknak gyermekük nevelésében,gondozásában,valamint arról is hogy hogyan éltem meg ezen -rusnya világ-fondorlatait-mindezt kevés örömmel és több keserüséggel.,és kevés őszinte baráttal.

A Web lapom egyik nagy előnye hogy sikerült egy kalap alá

hoznom a gyermekgyógyászati tudomány,a gyermekgondozás és egy erdélyi magyar örömeit és gondjait.

Néhányat megemlitek-

-a gyermekgyógyászati hivatás ismérveit egy egyedülálló elektrónikus szerkesztésü könyvben , elsőnek az országban.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKAI ÉS KÉPES DIAGNOSZTIKA.internet-www.Conexiuni medicale

GYERMEKGYOGYÁSZATI, KLINIKAI ÉS KÉPES ÚTMUTATÓ

MOTTÓ

Ha ezen munka segítségével csak egy gyermek életét sikerül megmenteni már megérte az áldozatos munkát.

Dr. BAUER Béla

gyermekgyógyász főorvos, az orvostudományok doktora.

A román nyelvű kiadvány címe:

DIAGNOGNOSTIC CLINIC ŞI IMAGINISTIC ÎN PEDIATRIE

ISMERTETŐ

Az igényes szakmunka 280 oldal terjedelmű, 17 fejezetet és 409 vázlatot tartalmazó CD-kiadvány körülbelül 1000 képes ikonográfiával. Az első ilyen jellegű elektronikus orvosi szakmunka az országban.

A kiadvány aktualitása és előnyei a következők:

1. Teljes igényű és leülepített szakmai áttekintést ad a gyermekgyógyászat klasszikus és mai,tudományos és gyakorlati adattárából.

2. Egy számítógépbe betáplálva azonnali információkat nyújt/1-2 másodperc/ olyan részletkérdésekről, amelyekhez csak időigényes és fáradtságos dokumentációs munka után juthatunk hozzá./CTRL lenyomva + 1 bal egérklikk a tartalomjegyzékben óhajtott címre/

Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ez a munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.

A CD-ben foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefutásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.

A kiadvány gyakorlati hatásfoka a számítógéppel rendelkező orvosi rendelőkben lesz mérhető. A megfelelő fejezeteket mindvégig lehet időszerűsíteni, kiegészíteni vagy kiiktatni egyes részeket vagy fejezeteket, mindezeket a felhasználó orvos gondolkodásmódjához modulálni a szakmai élményanyag az egyéni elméleti és gyakorlati felkészültség függvényében. A szerző ilyen értelemben teljes mozgásteret engedélyez a felhasználónak. Ez az elektronikus kiadvány ha illetékes, érdeklődő kézbe kerül, sokáig él és használható és az esetek többségében egy egész szakmai karrieren elkísérhet, természetesen az elmaradhatatlan szakmai időszerűsítésekkel.

TARTALMILAG a 17 fejezet a következő problémákkal foglalkozik:

- a gyermek fizikai, szellemi és érzékszerveinek fejlettségi foka

- a helyes kórtörténet, a beteg gyermek vizsgálatának a metodológiája

- a részletes gyermekgyógyászati szemiológia, a 56 főbb tünetcsoporttal

- a gyermekbetegségek főbb tüneteinek vagy tünetcsoportjainak az értékelése korcsoportok szerint (újszülött, csecsemő, kisded, iskolás gyermek)

- a diagnózis vagy kórisme felállításának a rendszertana

- a diagnosztikai tévedések megelőzésének lehetőségei

- a gyermekgyógyászatban gyakrabban előforduló betegségek

- ritkább gyermekgyógyászati kórképek

- a sebészeti vonatkozású gyermekbetegségek műtéti kezelési időpontjának

- optimális időpontja

- szindromatologia

- a sokat vitatott antibiotikum kezelés ésszerű alapjai

- a csecsemő és gyermektáplálás időszerű kérdései

- gyermekkori oltások naptára, formái, javallatai és ellenjavallatai

- a csecsemőgondozás sarkalatos szervezési problémái,és szakmai tartalma

- fontosabb laboratóriumi adatok gyermekkori rendszertana

- aktuális orvos etikai kérdések

A kiadvány DOKUMENTACIÓS FORRÁSAI rendkívül gazdagok:

- a klasszikus német gyermekgyógyászati irodalom forrás anyagától kezdve,szerepelnek a angol-amerikai,francia ,román,magyar szerzők örökértékű munkái. Mindezeket a bevezetőben nominalizálva felsoroltam.

- ugyancsak említésre méltó a világ legrangosabb gyermekgyógyászati folyóiratainak szintézisei adott témákban-/lásd bevezető/

- nem elhanyagolható a szerző személyes 53 éves szakmai élményanyaga (szakmai minősítő tanfolyamok,továbbképzések a hazai és külföldi rangos gyermekgyógyászati intézményekben, doktorátusi tézis anyaga, közlemények a hazai és külföldi szaklapokban) és nem utolsó sorban egy emberöltő a beteg gyermek szolgálatában.

A kiadvány egy külön fejezete a „BLITZ diagnózis a gyermekkorban”. Az ebben foglalt 403 tétel hozzásegítheti a gyakorló orvost hogy az első benyomás alapján egy prezumptív vagy előzetes diagnózist mondjon a szülőknek. Az orvosi hivatás „ősrégi” problémája a gyógyító tevékenység kapcsán, a beteggel való első találkozás alkalmával nagy valószínűséggel kórismét mondjál, ennek az aktusnak a sikere, mindig tiszteletet és elismerést vált ki a hozzátartozóból.

A „RADIOLÓGIAI IMAGINISZTIKA” című fejezet rendszerekbe foglalt ikonográfiát tartalmaz 433 felvétellel, és a szükséges radiológiai szemiológiai leírással.

„GYERMEKGYÓGYÁSZAT KÉPEKBEN” tulajdonképpen a gyermekbetegségek egy 550 képanyagon való atlasz-szerű megjelenítése főként azon kollégák számára jelenthet értéket, akiket egy-egy vizuális jelenség vagy élmény egész életükön át elkísér vagy esetleg emlékeztet.

TISZTELT KOLLÉGÁK ÉS KOLLÉGANŐK!

53 évvel a tarsolyomban a mindennapi tépelődések árnyékában, ami még napjainkban sem megértett közös sorsunk, írtam meg ezt a munkát, nagyon jó szívvel és őszinte segíteni akarással. Főként azoknak a segítségére akik egy sztetoszkóppal a nyakukba aggatva kell megküzdjenek a gyermekkellátás sűrűjében, az első vonalban. Fogadjátok megértéssel és szeretettel ezt a törekvést.

Tisztelettel,

Dr. Bauer Béla

Szatmárnémeti, 2009 Január

2.GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK KÖZHASZNU GYŰJTEMÉNYE-internet-világháló-www.Conexiuni medicale -997 oldal-

MOTIVÁCIÓ-A kiadvány terjedelme és állandó aktualizálásának a lehetősége egy állandó, folyamatos gyermekgondozási és nevelési lehetőséget ajánl napjaink rohamosan növekvő szülői igényeire.

Az információs rendszerek mindent elárasztó özöne, természetesen az egészségügyi hálózatot sem mellőzi.Valahol a mai orvosi ténykedés, igényli a klasszikus orvosi gyakorlat,gyermekgondozás,gyermeknevelés alapjait összeilleszteni, a modern világ legaktuálisabb szempontjaival.

Másrészt, a mai szülők egészségügyi kulturáját tekintetbe véve, és a nívós tömegkomunikáció eszköztárát szemlélve, az egyén is sokkal többet akar megismerni, tudni, korunk egészségügyi problémáiról vagy sajátosan a maga betegségéről. De legyünk őszinték, az orvostársadalomtól is rendszerezettebb részletesebb tájékoztatást vár el napjaink társadalma.

Mi gyermekgyógyászok meg akarunk felelni ezeknek az elvárásoknak és a félreértések,félremagyarázákok elkerülése végett, amik olykor félrevezetőek és ártalmasak lehetnek, igyekszünk egy olyan elektrónikus kiadványt közreadni, aminek tágabb információs alapja, rendszerezett, közérthető és folyamatosan időszerüsithető adattára van.

Számos gyermekhálózati munkatárs orvosok, védőnők, akiknek érzelmi énje és emberi tisztessége a reájuk bizott gyermekek sorsa, adták sokszor pályafutásuk szakmai eredményét ehhez a munkához amint ezt mi is tettük. De annak a tudatában is, hogy – egy kattintással – egy adott szükséges, esetleg drámai pillanatban olyan információkhoz juthat mindenki, amelyek életmentők lehetnek. Ehhez pedig úgy gondolom, hogy mindannyian teljes odaadással és érdektelenül csatlakozunK,ami a maga nemében minden fejezetét magába foglalja a gyermekgyógyászat mai adattárának,és mindez egy kattintással hozzáférhetővé válik minden érdeklődő számára.

-3 –Gyermekgyógyászati Atlasz-ami kb-1ooo felvételt tartalmaz az oldal megnyitása után rögtön a nemzetközi gyermek-

gyógyász közösség figyelmének az előterébe került és nagyon sok érdeklődőt vonzott a lapomra a világ minden tájáról/13213 látogató

-4-A Blitz diagnózis a gyermekkorban/diagnózis az első látásra / az orvos elődeink és saját tapasztalatunk összegzése fél mondatokban de határozottan állitom hogy értékes klinikai megfigyelések-

kel.Ilyen jellegü kiadvánnyal nem találkoztam a mai gyarmakgyógyászati irodalomban.

-5–Klinikai tanulmányok-sokrétü, számos kutatásaimmal összefüggő de más irodalmi ccsemegét is tartalmazó munka, ami szakmai élményanyag minőségét tekintve hozzájárulhat az orvosi szemlélet személyszerinti kialakitásához.

Ugyancsak ezen a lapon jelentettem meg három gyermekgondozási

munkámat-1-Gyermekgondozási tanácsok közhasznu gyűjteményét-12oo

a Gyermekgondozási Böngészőt 4oo oldal/valamint –Képes Kismama-Blog-15oo oldal. Az első 8 hónapban 76o magyarországi városból és helységből látogatták az anyák ezt a kiadványt.DE meg kell emlitenem a kárpátmedenceianyukákat/Szerbia.Szlovénia.Horvátország,Ausztria,Szlovákia.Pománia,Ukrajna,Moldova és az egész világon sokszor kényszerből elvádorolt anyukákat is akik 73 orsszágból vették igénybe irásaimat

á használták gyermekeik gyógyitása érdekében.-A három kiadvány -kb- 3ooo oldal.Nagyon büszke vagyok erre a három munkámra,elsősorban nem azért mert 6 évig dolgoztam rajtuk-hanem sikerült közös lapra tenni az orvosi,védőnövéri és szülői teendőket elméleti és gyakorlati sikon és nem utolsósorban hogy magukrautalt kis magyar közösségnek tudtam segitő kezet nyujtani..

Ez orvosi létem egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megirtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájukszabott nehéz helyzetükben.

A –Közéleti irások-ezek már a közelmúlt és jelenlegi gyarlóságainkról, a barátokról,Páskándi Gézáról Szatmárról, szülővárosomról,modortalan de igaz irodalmi próbálkozásaimról és életem értelmének elszámolásáról szólnakSzerintem annak a néhány irásnak amit közöltem van egy közös jellemvonása-igazak és történelmileg autentikusak

. Engem nem kényeztettek el a földieim elismréseikkel,mikor a sorsom éppen árnyas oldalára vetődött, nem védtek,nem vigasztaltak.

Mindig inkább az ejtőernyősöket magasztalták,propagálták,vagy az ügyeskedő,habverős kollégáimat istápolták.

Egész pályafutásom alatt csak a kimondott tagadhatatlan és méltányos szakmunkámra volt szügség.aA teljesitményemet valahogy mindig máshol ismerték el,és megfelelő módon értékelték.A magam erejéből érvényesültem és ezt a tényt értékmérő emberek felismerték és jutalmazták.Ez a tény itt a szülővárosomban egy körmöm alatti fájdalmas tüske volt,amit bevallom nehezen viseltem.

Amikor 2o1o április 22-én 7oo kollégám előtt olvasták a –Laudációt-életem munkájáról,végigvonult előttem egy érzelmi és mégis reális áttekintés életutamról, megkezdve a génjeimtől amiket kölcsön adott a lét, hogy majd jó kamattal behajtsa rajtam az adományt.Az adomány és visszatérités közötti idő amit már én uraltam-elsősorban a kitartó hiteles munkámmal,felelősségtudattal,a gondolattal hogy minden reménytelennek tűnő helyzetben az egyetlen visszatérő már,már morbid gondolatom az volt-hogy utoljára még megkapaszkodok-Ez a kimondhatalanul vérmes remény, amit édesanyám sujkolt belém-hogy életemnek ez az egyedüli lehetséges értelme és méltányos fohásza.

Igy csepegtettem nap mint nap a cseppeimet a tengerbe-az Értől az Óceánig.,hogy a végén megnyugvással álljak ki és boritsam az asztalra

ha nem is szegényes de egyszerü jövedékemet.Úgy hiszem hogy a teremben lévő kollégáimnak nem kell ecsetelnem az társadalom gyarlóbb felének álnokságait,a történelmi időszakok hol feléledő,hol virágzó hitványainak szertelen rosszindulatát. Ők ugyanezeket megélték.

Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.

Nagy elődeink ezen gonlatait szem előtt tartva igyekeztünk megőrizni méltóságukat és tartalmi hallhatatlanságukat

. Itéltessék meg a munkám értéke azok által, akiknek bármilyen természetü javára szolgál.!!


.

A KÖZÖLT ADATOK 2O11 AUGUSZTUS 6-IG SZÓLNAK


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése