Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. augusztus 12., péntek

SIKE LAJOS-SZATMÁRI BESZÉLGETÉSEK


SIKE LAJOS-SZATMÁRI BESZÉLGETÉSEK-21 INTERJÚ NEVES SZATMÁRIAKKAL.

Sike Lajos kiváló tollú újságiró, az utóbbi két év beszélgetéseit 21 neves szatmári személlyel füzte egy kötetbe.Ezek a beszélgetések az Új Magyar Szó országos napilap hétvégi-Szinkép-mellékletében,valamint az Erdélyi Riport folyóirat hasábjain jelentek meg.

-Csupa civil emberrel,egyetlen politikus nincs köztük ami csak növeli hitelességüket,hangsúlyozza ki az iró és hozzáfűzi hogy bár különböző területeken dolgoznak több minden nagyon is összeköti őket.Elsősorban hogy kreativabbak,és jobban teljesitenek,cselekvően szeretik városukat és közösségüket.Széchenyivel szólva,nem száj-hanem –tett hazafiak !!!

A szerző mélyen megtisztelt azzal hogy engem is ezen kiváló emberek közé sorolt.

AZ ASZTALRA TETT TALLÉROK cimű bevezető soraiban a következőképpen méltat szerző-

Bauer Béla főorvos azt vallja,hogy életének értelme az az 54 év amit a beteg gyermekek gyógyitásáért végzett.

Lehet vidéken is tudományos tevékenységet folytatni egy orvosnak?csupán elhatározás kérdése,válaszolhatnánk gyermekgyógzász interju alanyunk példájából kiindulva,aki az elmult 53 év során Szatmárnémetiben tette ezt sikerrel

Tudományos eredményeiért szakmai pályafutása során, számos elismerést,kitüntetést kapott,de a legjobban annak Pápai Páriz Ferenc-dijnak örül amelyet a mult év április 22 –én vett át és amit a Pápai Páriz Ferenc Alapitvány Kuratóriuma és az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Tanácsa itélt oda neki.

Miért ez a dij a legbecsesebb?

Egyrészt mert az életem összteljesitményének az elismerése,és magas szintü Orvosi és Tudományos fórumok által itéltetett nekem,másrészt azért mert olyan 18 ember vehette át eddig ezt a dijat, akik az erdélyi magyar orvostársadalom legkiválóbb emberei közé tartoznak.Ezek jórészt orvos profeszorok,akadémikusok,profeszor emerituszok mint pl-Csőgör Lajos,Módy Jenő,Feszt György,Gyergyai Ferenc-hogy csak egy néhányat emlitsek.Gondolom hogy nem egy elhanyagolható tény egy ilyen névsorba feliratkozni.Szatmár megyéből ez még senkinek sem sikerült.

Nem ám.A LAUDÁCIÓBAN az olvasható,hogy 53 év lelkismeretes szakmai,kitartó tudományos munkásságáért,gazdag szakirodalmi és közéleti tevékenységéért itélték önnek ezt a dijat,amihez ezuton is gratulálunk.

Köszönöm a méltatást de mondjon itéletet az olvasó is.

Szatmárnémeti 2o11-junius 28-án.

Dr.Bauer Béla.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése