Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. július 26., szombat

EGY HITES VALLOMÁS....

EGY HITES VALLOMÁS……

Életem orvosi tevékenységének a kezdete úgymond a vidékhez,az orvos egészségügyi ellátás első vonalához köthető. Itt igyekeztem mindennap a saját belső énem és környezetem mindennemű elvárásainak megfelelni, tisztességgel és a hivatásommal együtt járó gyötrődéseivel. Nem erre készültem. Tele voltam a orvosi kutató munka utáni vággyal. Sorsom úgy ítélkezett hogy  az előbbieken kellett túl legyek,hogy becsülni tudjam az emberi lét értelmét,nagy igazságainak erkölcsi értékét. Hála érte.a sorsnak.
Miközben minden tanulmányomat az elemi iskolától  az egyetemig magyar nyelven végeztem, ahhoz hogy megjelenjek a román orvosi irodalom számottevő értékrendjén, el kellet sajátítanom kifogástalanul a román nyelvet.
A tudományos munkával való kacérkodás,amit az élcelődők mindvégig különcködésnek tartottak  belefért a mindennapjaimba és egész orvosi ténykedésem lételemévé vált. Talán az is hozzájárult hogy már egyetemista koromban,mint a Marosvásáhelyi Orvotudományi Egyetem hallgatójaként a gyermekgyógyászati karon, Szentkirályi István professzor úr munkatársává fogadott egy bizonyos közleménye kapcsán a mi a német szakirodalomban jelent meg.
Életem, hivatásom eredményei és sikertelenségei ebben a korban már összegzésre várnak, és kötelességem ezt megtenni,az elmúlás tarsolyával az oldalamon,már csak azért is mert értéktartó alkotások
Emberi létem legmegbecsülendőbb érdeme mégis csak az 55 éves napi gyógyító tevékenységem volt amit a beteg gyermekek ágya mellett töltöttem. Megérte a sok tépelődés, önemésztés, a sok fehér éjszaka /ügyeletek/, és pirkadatkor az öröm, a tiszta gyermeki tekintet észlelése és átélése. A sok barát, aki közel került hozzám és még felnőtt korban is megkeres és háláját fejezi ki. Ezt tartom a legfontosabbnak.
Ami utána következik az már a mulandó emberi örömök,vagy gyarlóságok szegényebb vagy gazdagabb tárháza.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése