Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. november 22., szombat

GYERMEKEK ÉS A REKLÁM

Gyermekek és a reklám
A gyermekek és a reklám kapcsolata állandó téma a közvéleményben, a kutatók
számára egyaránt. A téma már több szakdolgozatban is megjelent, civilszervezetek
napirendjén, illetve a Reklámetikai Kódex is külön passzust iktatott be a gyermekek
védelmére. A fogyasztóvédők és a piac szereplőinél állandó vitatémaként jelentkezik a
kérdés.
Ez nem lehet megdöbbentő, hiszen a gyermekkor manapság nem egyenlő
szüleink és nagyszüleink gyermekkorával. Soha ennyi információ nem zúdult még a
gyermekekre, mint manapság. A teljes család helyett nagyon nagy számban jelennek
meg a csonka családok, ahol a rengeteg munka mellett nincs idő a gyermekre, így az a
televízió és számítógép előtt nő fel. Egy márkaorientált világban, ahol a pénz a
legfontosabb szerepet tölti be az elismerésért vívott harcban, a gyermekek a tévé előtt
élik mindennapjaikat. A gyermekkor vásárló, fogyasztó és szemetelő gyermekkor,
amelybe a természet közeliség nem fér bele.
Fantáziahiány
A felnövekvő nemzedék még soha nem állt ily mértékben a tömegtájékoztatási
eszközök és velük együtt a reklámok hatása alatt…Az adat- és képáradat befolyásolja
agyuk fejlődését is. A jobb oldali, vizuális félteke megnagyobbodik. A beszédért, az
elvont gondolkodásért és a képzelőtehetségért felelős bal oldali rész ugyanakkor
visszafejlődik.”
Ugyan a gyermekek több információ befogadására és feldolgozására képesek a
tömegkommunikációs társadalomban, de a fiatalok többsége fantáziahiányban szenved,
hiszen a média házhoz szállítja a gyermeki fikciókat, nem fejleszti, nem motiválja a
gyerekeket a produktív és reproduktív képzelet fejlődésére. Nem készteti őket
gondolkodásra. Sokan elveszítik az elvont gondolkodás képességét. A tanítók és tanárok
igyekeznek ugyan fejleszteni a gyermekek elvont gondolkodását, de a klasszikus,
frontális jellegű oktatás egyre nehezebbnek tűnik.
Médiatudor
„Egyetlen olyan iparág sincs, amely ne érdeklődne a gyermekek és a fiatalok
iránt, hiszen ők a jövő ügyfelei.”
 Iskoláskorban a gyermekek kevés része van tisztában a pénz közgazdasági
funkciójával és a gazdasággal. Ők csak bejelentik otthon fogyasztási és
márkaigényüket. Ez az igény azonban a baráti kör elismerésének megszerzéséért lép fel.
A birtoklás egyfajta rokonszenvet ébreszt a többiekben.
Ennek ellenére azonban a gyermekek bizonyulnak a legnehezebb célcsoportnak, hiszen
a 8-10 éves korosztály a fanatikus realizmus híve.
Minden tárgyat és terméket könyörtelenül nagyító alá vesznek.
Azonban a reklámok által közvetített magatartásformákra a gyermekek a
lAzonban a reklámok által közvetített magatartásformákra a gyermekek a
legfogékonyabbak. Az úgynevezett primer szocializációs fázisban élő emberek életében
a reklámok szocializációs szerepet is betöltenek. Így a média befolyásolja és kialakítja
értékrendjüket.
Nem véletlen, hogy egyre több szervezet helyezi a gyerekekre a hangsúlyt és
próbálja őket arra irányítani, hogy kritikus szemmel tekintsék azt, amit látnak. A
Médiatudor elnevezésű oktatási program például a gyermekeknek, a tanároknak és a
szülőknek nyújt segítséget. Reklámjukat a gyermeknek szóló műsorok között lehetett
látni a televízióban, a „Ne higgy el mindent, amit a tévében látsz!” jelszóval.
Médiaértésre, szelektív médiafogyasztásra hívják fel a figyelmet. Mi is a
médiatudatosság?
A médiatudatos, azaz a kritikus néző:
Képes a valós tények és a fikció megkülönböztetésére...
 Felismeri a valóság ábrázolásának különböző szintjeit...
 Egyre többet tud a tévéműsorok, a videó- és számítógépes játékok, a filmek, az
interaktív rendszerek és weboldalalak működési mechanizmusáról, ezek
gyártásának és terjesztésének módjáról és céljáról...
Meg tudja különböztetni a valódi riportot a fizetett tartalmaktól...
Tudatában van annak, hogy kereskedelmi üzenetekkel (pl. termékek célzott
elhelyezésével) a műsorokon belül is találkozhat, sőt, fel is ismeri ezeket, és a
reklámokhoz kritikus hozzáállással viszonyul...
 Tudatában van annak, hogy a hírek és hírszerkesztés mögött is húzódnak
gazdasági és egyéb érdekek...
 Képes tudatosan megindokolni, hogy miért kedveli az általa preferált
Médiatartalmakat

A program nagy hangsúlyt fektet a média által ábrázolt és a valós világ viszonyára is. 
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése