Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. szeptember 17., kedd

Hogyan könnyítsük meg balkezes gyermekünk iskolaéveit?


Hogyan könnyítsük meg balkezes gyermekünk iskolaéveit?Egy balkezes ember életében az iskolás évek a legnehezebbek. Igaz, ma már ritkán kényszerítik őket a „szép” kezük használatára, és egyre elfogadottabbá válik, hogy ők a másik kezüket használják, az iskolában ebből származó nehézségeik leküzdését rájuk hagyják. Ilyen nehézségből pedig akad szép számmal.
Éppen ezért nem elég, ha békén hagyjuk őket. Jobbkezes eszközökkel és jobbkezeseknek kifejlesztett módszerekkel ők alacsonyabb színvonalon tudnak teljesíteni, vagy lassabban érik el a kitűzött célt.
Szükségük van útmutatásra, hogy a helyes irányba induljanak el és ne fejlesszenek ki maguknak olyan feleslegesen megerőltető mozdulatokat, tartásmódokat, melyeket egy életen át cipelhetnek a hátukon.
A környezetük részéről csak egy kis odafigyelésre van szükségük, amivel megteremthetik számukra ugyanazokat a feltételeket, melyeket a jobbkezesek számára már megteremtettek.

Mit tehetünk, hogy megkönnyítsük egy balkezes gyermek életét az iskolában és otthon?
Az alábbi ajánlásokkal ebben szeretnék segíteni.

1. Dominancia megállapítása: habár az oldaliság teljes kialakulása elhúzódhat 8-10 éves korig, sajnos az iskolakezdésre egyértelműen tudnunk kell, hogy gyermekünk jobb- vagy balkezes, hogy elkerülhessük a véletlen átállításból fakadó kóros következményeket. Amennyiben bizonytalanok vagyunk a gyermek kéz preferenciáját illetően, forduljunk szakemberhez ennek megállapítására.
2. Vegyük fel a kapcsolatot a pedagógusokkal. Érdeklődjünk, hogy milyen oktatási módszereket ismernek és alkalmaznak balkezes gyerekek esetén. Amennyiben javaslatokkal élnénk, legyünk nagyon tapintatosak a tanítókkal.
3. Első napok az iskolában: a balkezes gyermek sok új eszközzel és játékkal találja szembe magát, melyek működtetése számára nehézségbe ütközhet és ez bosszúságokat okozhat neki. Készítsük fel őt az ilyen helyzetekre. Ösztönözzük, hogy legyen türelmes, találjon megoldást a problémára, vagy kérje a tanító segítségét.
4. Válasszuk ki gondosan az íróeszközt: az itthon használt írásmód nem kedvez a balkezeseknek. Egyrészt mert balról jobbra halad és így egy balkezes tolja az íróeszközt, ami több nehézséget is okoz, másrészt a folyóírásból adódó betűkötések is komoly feladat elé állítják őket. Tovább nehezítheti a dolgukat az itt-ott bevezetett dőlt írásmód oktatása, hiszen számukra a jobbra dőlő betűk természetellenesek.
Milyen a balkezesek számára előnyös íróeszköz?
 • ergonomikus a fogózóna
 • vastag és/vagy háromszög testű
 • nem maszatolódik a tinta
 • gördülékeny, simán folyó a tinta
 • nem sima a fogózóna
 • nem nehéz a test
Miért ezek az ideális írószerszámok? Az írási nehézségekről és az ezekhez kifejlesztett íróeszközökről a MI AZ, HOGY BALKEZES TOLL? c. összefoglalómban bővebb ismertető is található.

5. Forgattassuk el a papírlapot: ha az asztallaphoz képes kb. 30-45 fokban jobbra elforgatjuk a papírlapot/füzetet, akkor javul a testtartás, a kéztartás, alá lesz támasztva a könyök és láthatóvá válik az írás (ellenkező irányban jobbkezesek számára is kényelmesebb az elforgatott laptartás)6. Ültettessük a pad bal oldalára: ha egy jobbkezes és egy balkezes tanuló ül egymás mellett, akkor a balkezes tanuló üljön a pad bal oldalán, hogy elkerüljék a könyökük összeütközését. Így a gyerekek kényelmesen, egymás zavarása nélkül tudnak írni. Ez elsődlegesen az írás, rajzolás, szerkesztés tanulás szakaszában fontos. Nagyobb diákok már képesek kisebb területen is dolgozni, finom mozdulatokkal, ezért az ő esetükben már rájuk hagyhatjuk a döntést.
7. Ültettessük a tanár jobbjára: vagyis, ha a tábla a fal közepén található, akkor a terem bal oldalára vagy középre ültessük a balkezes gyereket, hogy ne a bal válla felett, kitekert testtartással kelljen a táblát figyelnie.
8. Gondoljunk a munkaterület megvilágítására: a balkezesek többnyire eltakarják írásukat, ráadásul a tantermekben balról érkezik a természetes fény, így kezük árnyékot vet a papírra. Ennek eredményeképp szinte sötétben írnak. Számukra kiemelten fontos a fény biztosítása. Tartsuk szem előtt az alábbiakat:
 • a fentebb említett elforgatott papírlaptartással és helyes testtartással elkerülhető az írás árnyékolása
 • tanteremben ültessük jól megvilágított helyre. Ez a terem adottságaitól függ. Egy tanulmány rámutatott, hogy még a legvilágosabb helyen is minimum 30%-kal kevesebb fény jut egy balkezes munkafelületére akár természetes, akár mesterséges fényről beszélünk. A sötétebb zugokban a fényveszteség egy jobbkezeshez képest eléri az 50%-ot is.
 • helyi világítás esetén a fényforrást helyezzük jobb oldalra
9. Írás tanulásakor a minta betűk ne a sor elejére kerüljenek: a balkezesek eltakarják kézfejükkel a lap bal szélét, ezért ott nem látják a mintául szolgáló betűt, számot. Az írásuk láthatóvá tétele érdekében különböző rossz kézfejtartást alakítanak ki, pl. horgos kéztartás, vagy alulról írás. Ezek mind sokkal fárasztóbbak, és az írás még lassabb, mint a helyes íróeszköz tartás esetén. Tegyünk meg mindent ezek elkerülése érdekében. A minta betűket írhatjuk a sor végére (a lap jobb szélére), feljebb lévő sorba vagy esetleg külön papírlapra, amit kitámasztva a füzet fölé helyezünk.
10. Egyéb fontos eszközök balkezesek számára: az íróeszközökön kívül a hegyező, az olló és a vonalzó. Az olló fontosságáról általában hallottak a jobbkezesek, de ugyanilyen fontos a hegyező is, melyet kezdetben talán többet használ egy kisiskolás az ollónál és ezzel is komoly gondjai adódnak. Ha a jobbkezes hegyezőt bal kézben tartja és jobb kézzel forgatja a ceruzát, akkor a kevésbé koordinált kezét használja a nehezebb feladathoz. Ennek kiküszöbölésére előfordulhat az is, hogy a hegyezőt forgatja a ceruzán. Ha a jobbkezes hegyezőt jobb kézbe veszi, akkor a bal kezével maga felé kell forgatnia a ceruzát, ami természetellenes és megerőlteti a csuklót. Mindhárom megoldással nehezebb, kényelmetlenebb, fárasztóbb a hegyezés és az eredmény sem lesz tökéletes. A sikertelenség könnyen elveheti a gyerek kedvét a hegyezéstől és magát fogja hibáztatni a csúnya ceruzák miatt.
A vonalzó akkor könnyítheti meg egy balkezes életét, amikor méretezett rajzokat kell készítenie, pl. geometria vagy technika órán. A balkezes vonalzón a számok jobbról balra növekednek, mivel egy balkezes jobbról balra húzza a vonalat. Jobbkezes vonalzóval visszafelé kell számolnia vagy fejjel lefelé látja a számokat.


11. Vegyük figyelembe, hogy a balkezesek másképp gondolkodnak:
 • térbeli tájékozódásuk, a jelek sorrendjének megállapítása náluk jobbról balra történik, emiatt az írás és olvasás tanulása során kisebb-nagyobb zavarok jelentkezhetnek. Ilyen pl. a betűk felcserélése, kihagyása olvasás és írás közben, betűk formázása, összekötése, tükörírás.
Az írás tanulásnál segíthetünk azzal, ha először a levegőben rajzoltatjuk meg a betűt, majd egy nagy papíron, ezt követően egyre kisebb méretben.
A füzetbe íráskor jobbkezes szülőként vagy tanítóként gondot okozhat a segítségnyújtás. Ez esetben álljunk szembe a tanulóval és jobb kezünkkel vezessük az ő bal kezét.
 • számok: a számok tanulásakor szintén felmerülhet a tükörképük használata, illetve kétjegyű számoknál a számjegyek cseréje.
Számolás során pedagógusok megfigyelték, hogy míg a jobbkezes tanulók a növekedés irányába (szorzás, összeadás) keresik a megoldást, addig a balkezes tanulók inkább a csökkenés irányába (osztás, kivonás). Írásbeli szorzás esetén előfordul, hogy ellenkezőleg végzik a műveletet. Az eltérő látásmód következtében olykor egy balkezes számára érthetetlen lehet a jobbkezes pedagógus gondolatmenete. Ha úgy látjuk, hogy a matematika, fizika, kémia tantárgy gondot okoz balkezes gyermekünknek próbáljuk más megvilágításban elmagyarázni neki a feladatot és a megoldást vagy kérjük szakember segítségét. Valószínűleg nem a számolási vagy logikai készségeivel van a probléma.
 • vizuális beállítottságúak: a képek és nem a számok nyelvén értenek. Sokan közülük könnyebben átlátják a szemléltetett feladatokat, magyarázatokat. Számukra nem okoz gondot a rajzolás, a térbeli képalkotás sem, így hamarabb elsajátítják az árnyékolás és tónusok használatát, a geometriát vagy a műszaki rajzot. Kedvelhetik a függvényeket is. Ez is bizonyítja, hogy agyuk komoly matematikai összefüggéseket kezel csak nem számok formájában fejezik ki.
 • szokványostól eltérő: sok balkezes tett említést arról, hogy sokszor nem tudják magukat megértetni a jobbkezesekkel, úgy érzik, gondolkodásukkal kilógnak a sorból. Jobbkezesek is gyakran számolnak be arról, hogy a balkezesek szokatlan utat találnak a problémák megoldásához. Forradalmárok. Habár az emberiségnek csak kb. 10%-a balkezes, mégis közöttük nagyobb arányban figyelhető meg, hogy az önkifejezés terén is keresik az újításokat, legyen szó tudományos munkákról, irodalomról, képzőművészetről, zenéről, munkájukról vagy hobbijukról.
 • szintén a térbeli tájékozódás miatt egy balkezes a másik oldalról közelíti meg vagy kerüli meg a tárgyakat. Ezt a pedagógusoknak is figyelembe kellene venniük és közös megoldást kellene találniuk ott, ahol ez zavart okoz az oktatás során.
12. Érzékenyebbek. Általában befelé fordulók, visszahúzódók, intenzívebben élik át az érzelmeket, aggódóbbak. A negatív megkülönböztetések felerősítik ezeket az érzelmeket, ami komoly pszichés problémákat okozhat. Ne éreztessük egy balkezessel, hogy ő más.
13. Nem lusták és nem suták! Fogadjuk el, hogy a bal kézzel való írás lassabb és nehezebb feladat, hamar elfárad a kéz. A jobbkezes eszközökkel pedig nem tudnak képességeikhez mérten teljesíteni. Sokszor éri őket az a vád, hogy lusták és ügyetlenek, pedig ez nem igaz. Legyünk türelmesebbek és adjunk nekik a bal kezükbe illő eszközöket.
14. Tükör tanítási módszer: csomó, masni, nyakkendő kötés tanításakor, amennyiben jobbkezesek vagyunk, álljunk szembe a balkezes gyerekkel és mutassuk nyugodtan a jobbkezes mozdulatsort. A gyermek így az ellenkezőjét fogja látni és gond nélkül megtanulja a számára természetes irányú változatot.
15. Evőeszköz használata: ahogy jól esik. A balkezesek többnyire nemcsak a kanalat, hanem a villát is a bal kezükben fogják még kés-villa használatakor is. Kisebb százalékuk fordítja csak meg a kést és a villát. Erre nincs szabály, hagyjuk, hogy a balkezes gyermek maga döntse el, hogy hogyan kényelmes számára.

Tedd könnyebbé balkezes gyermeked életét! Ha érdekelnek a balkezes gyerekek számára kifejlesztett eszközök, nézz körül az online boltban itt >> vagy ajánlom figyelmedbe Lauren Milsom: Balkezes a gyermek c. könyvét, mely rendkívül érdekes és hasznos megfigyeléseket, valamint gyakorlati tanácsokat tartalmaz csecsemő kortól a felnőtté válásig. Nálam is kapható.
Érdekel a könyv >>#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése