Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. április 14., hétfő

A PÁRVÁLSZTÁSI ÉRETTSÉG FELÉ

   Tizenéves kori pszichoszexuális fejlődés –Első rész.
         a párválasztási érettség felé

A  9-10 éves kor körüli  prepubertás a  nemi érésre, az pedig a felnőtté válásra késziti elő az egyént. Ilyenkor a fiataloknak meg kell tanulniuk alkalmazkodni a  viszonylag gyorsan megváltozó  biológiai és  szociális létfeltételekhez, hogy  beilleszkedésük a felnőtt társadalomba minden téren – többek közt  a  nemi szerepük és szexuális viselkedésük terén is – zavartalan és eredményes legyen.  Márpedig, ahogyan azt  megállapították: „Az egyén szexuális viselkedése függ az inger jellegétől,  amellyel kapcsolatba kerül;  az egyén  fizikai és fiziológiai kapacitásától, amellyel az ingerre reagálni tud;  továbbá a hasonló ingerekkel kapcsolatos, megelőző tapasztalatainak jellegétől és  terjedelmétől.” (101.old.)
A tizenéves korba lépő fiúk és lányok  rendkívül sokféle  belső és külső ingerrel kerülnek kapcsolatba, s ezek különbözőképpen, pozitivan vagy negativan  befolyásolják fejlődésüket.  A hormonrendszer működésének fokozódása egyre növekvő fiziológiás nyugtalanságot kelt, s mintegy „feszültség alá helyezi” a már kialakult pszichoszexuális  struktúrát.  Ez a neurohormonális  feszültség  (stressz, drive)  hatalmas energiaforrás, amely kedvező körülmények esetén ugrásszerűen meggyorsíthatja nemcsak a pszichoszexuális fejlődést, hanem az egész személyiség kibontakozását is. Esetenként viszont zavarokat, válságokat idézhet elő.
A nemi  érés  azoknak a testi változásoknak az összessége, amelyek eredményeképpen  a serdülő gyermek felnőtt jellegű nemi életre  és utódok nemzésére alkalmassá válik.  A testi érési folyamat neurohormonális irányítás alatt áll. A külső hatások egyrészt az idegrendszeren keresztül, másrészt a táplálkozás révén befolyásolhatják az érési folyamatot. Az utóbbi évtizedek szexhullámai, a modern élet szexualizálódása következtében a mai fiatalokat sokkal több szexuális inger éri, mint korábban, ezáltal nemi érésük is felgyorsult;  lelki fejlődésük azonban sokszor nem tud ezzel lépést tartani.  Az előbbit  akcelerációnak,  az utóbbit  relativ  decelerációnak nevezhetjük. A kettő egymással dinamikus kölcsönhatásban áll.
A nemi érés legnyilvánvalóbb jelének fiúknál az első magömlést  (pollutarche), lányoknál pedig az első havivérzést  (menarche)  tartják; ezek átlag  12-13 éves korban következnek be, de elég nagy (a 9. és 16. év közötti)  egyéni  szóródással. Némileg független ezektől  a  szexuális reagálókészség  alakulása, amely a nemek között sajátos eltérést mutat. Míg ugyanis a fiúknál az orgazmuskészség serdülőkori megjelenése a spontán bekövetkező pollúciók  (éjszakai magömlések) révén mintegy fiziológiailag biztosított, addig  a  lányoknál az  orgazmuskészség szinte kizárólag csak  tanulással  sajátítható el.  Ez a tanulás lehet  véletlenszerű  (trial and error jellegű) is, de többnyire külső segítséggel  (barátnő, olvasmányok stb.)  megy végbe. Különböző tényezők hatására – például a lányok fokozottabb féltése, repressziv nemi nevelés – a külső segítség sokáig késhet, s így a női orgazmuskészség későn, vagy sohasem alakul ki.
Ennek folytán a tizenéves lányok közül jóval kevesebben jutnak el az orgazmusig, mint az erotikus izgalomig.Jelenlegi  adatok szerint a lányok serdülése átlag 12,4 éves korban kezdődik, s ekkor már  kb. 30%-uk érzett erotikus izgalmat, de csak 16%-uk jutott el az orgazmusig.  15 éves korban kb. 53%-uk érzett szexuális izgalmat, de csak 23%-uk tapasztalt orgazmust;  20 éves korban mintegy  90%-uk élt át erotikus izgalmat, de csak  kb. 50%-uk ismeri az orgazmust – és ez a különbség csak 26-28 éves korukra csökken számottevően.  Másrészt különbség mutatkozik a  szexuális aktivitás és kapacitás  terén is. A férfiak szexuális aktivitása és potenciája  16-20  éves korban a legerősebb, s aztán lassan ugyan, de mégis csökken. A nőknél ezzel szemben rendszerint csak 28-30 éves korra alakul ki a szexuális kapacitás maximuma, ám ez legalábbis a klimax koráig nem mutat csökkenő tendenciát.
Mindebből itt elsősorban a nemek szexuális reagálókészségének tinédzserkori különbsége jelentős, mert érthetőbbé teszi a szexuális viselkedés bizonyos különbségeit. Ez magyarázza ugyanis, hogy bár a lányok testileg kicsit korábban  érnek, mint a fiúk, nemi élet iránti igényük és képességeik mégis később alakulnak ki, és nem spontán, hanem többnyire a partnerkapcsolatokban. Ezért jelent eleinte komoly  problémát a tizenéves partnereknek  szexuális igényeik összehangolása. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy ez biológiailag meghatározott szükségszerűség, hiszen a körülményektől függően a lányok is képesek már serdülőkorukban ugyanolyan (vagy még élénkebb)  szexuális reagálásokra, mint a fiúk. 
A tizenéves kor tehát bizonyos  „fejlődési feladatok” teljesítését teszi szükségessé Ezeket a feladatokat a következő  10  pontban  foglalhatjuk össze:
1.       A  saját test, a testi megjelenés elfogadása,
2.       a  nemi szerepek  elsajátítása,
3.       barátságok létrehozása... mindkét nembeli kortársakkal,
4.       leválás  a  szülőkről  (érzelmi függetlenedés, autonómia),
5.       intim párkapcsolat  (szerelmi kapcsolat)  létesítése, s ezzel kapcsolatosan
6.       a házasságról és  családról alkotott elképzelések fejlődése,
7.       a hivatásválasztási  és  pályaérettség  kialakítása,
8.       reális  énkép,  énidentitás  (és szexuális identitás)  kialakítása,
9.       saját világkép és értékrendszer  kialakítása,
10.   a jövőre vonatkozó, egyéni elvárások, célok kialakítása.


www.szexualpszichologia.hu/tizenevesek.htm
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése