Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. április 22., kedd

A SZEXUÁLIS REAGÁLÁS ÉS SZERELMI KÉPESSÉG FEJLŐDÉSE

   Tizenéves kori pszichoszexuális fejlődés
 
    Hatodik rész
 
 
 
    A szexuális  reagálás és a  szerelmi képesség  fejlődése

Minden egészséges  serdülő képes  a  különböző  szexuális  ingerekre  szexuális  izgalommal  reagálni. A  reagálás alapsémája lassú  feszültségnövekedés, majd egy csúcspont után viszonylag gyors feszültségcsökkenés.  Ez sokféle elváltozást hoz létre a szervezetben: a pulzus  gyorsul, a vérnyomás  emelkedik, a nemi szervekben vérbőség támad stb. A szexuális ingerek nemcsak kívülről, hanem belülről is érkezhetnek  (például az agy  emlékező vagy fantáziáló és álmodó  működéséből is).  Külső ingerek esetén az érzékszervek, főleg a szexuálisan legérzékenyebb, leginkább ingerelhető testfelületek, az  erogén zónák  közvetítik az ingereket az agyba. Ám a reagálás ilyenkor sem  automatikus, hanem függ a körülményektől és az egyén  korábbi tapasztalataitól.
Ilyen szempontból jellemző különbségek figyelhetők meg a serdülő fiúk és lányok között.  A fiúk például vizuális ingerek hatására könnyebben felizgulnak, mint a lányok, akik inkább a hallási és tapintási ingerekre reagálnak. Azonkívül, mint láttuk, a szexuális reagálókészség kifejlett formája, az  orgazmuskészség  a serdülő fiúknál  spontán módon  (többnyire pollúciók, vagyis éjszakai magömlések formájában)  megjelenik,  a lányoknál viszont ez rendszerint csak tanulással, gyakorlással  alakítható ki.  A  szexuális reagálás  folyamata azonban mindkét nemnél  legalább  négy  szakaszra  osztható.
Ezek   a következők:
1.    Felizgulás,  2.  „plato-fázis”,  3.  orgazmus  és  4.  elernyedés.  Az utóbbihoz  egy  refrakter, vagyis  ingerelhetetlenségi  illetve  szexuális reagálásra képtelen  periódus is kapcsolódhat,  főleg a férfiaknál;  ez fiatal korban  alig néhány perc, az életkor növekedésével aztán  egyre hosszabbá  válik.  Sok nő viszont gyors egymásutánban több orgazmust képes átélni, vagyis a plato- és orgazmusfázis  többször ismétlődhet, s csak ezt követően  történik az elernyedés.  Egyes nők a húgycső körüli  parauretrális  mirigyeknek  a hüvely  G-pontján keresztül történő ingerlése  folytán magömlésre is képesek.  A nők szexuális reagálókészsége  ugyan rendszerint később és lassabban alakul ki, de lassabban is csökken, mint a férfiaké  „Azok a nők, akik egész életükben szexuálisan aktivak voltak,  reagáló készségüket késő öregkorukig megőrizhetik.”
 Ugyanez  persze a férfiak vonatkozásában  is igaz,  bár szexuális reagálókészségük, amely ifjúkorukban a legerősebb,  az életkorral párhuzamosan a szexuális aktivitás ellenére is  csökkenő tendenciájú.
A  szerelmi élmény igénye a serdülőkorban mindkét nemnél ugrásszerűen megnövekszik.  Több kutató szerint a  14-15 évesek kb. kétharmada már ismeri ezt az érzelmi állapotot.  A  serdülőkori szerelmi élményre általában a nagy intenzitás és a rövid időtartam jellemző.  Hevessége elsősorban a serdüléssel járó neurohormonális feszültségből származik, amely a fiatalt az erotikus ingerekre fokozottan érzékeny, „imprintingre alkalmas állapotba helyezi.  Ezt a hatást különböző motívációk is erősítik:  maga a kíváncsiság, hogy milyen lehet a szerelem (amely számára a felnőttség egyik jellemzője),  a serdülő  szexuális, továbbá intimitási és önfeltárási szükséglete, a presztizs-érdekek és az érvényesülési törekvés  stb. Ilyen és hasonló tényezők motíválják a szerelem-igényt, amely a serdülőt  partnerkeresésre és választásra ösztönzi.
A partner kiválasztását mélyen befolyásolja  az  anticipáló jellegű  szerelmi  képzelődés,  fantáziálás. A (gyakran maszturbációhoz kapcsolódó)  nappali álmodozás lehetővé teszi a serdülőnek, hogy  a  filmélményekből és máshonnan merített szerelmi kapcsolatsémákat képzeletben önmaga bevonásával kipróbálja. A fantáziaképekben többnyire valamelyik ismerőse jelenik meg partnerként, s így az ő személyéhez tapadnak a félig tudattalan emóciók. Elsősorban az az ismerős válhat képzeletbeli partnerré, aki  1.  hasonlít a serdülő  partnerideáljához és  2. fontos  szükségletek kielégítését ígéri  illetve elképzelhető róla, hogy ezek kielégítésére alkalmas. Ettől kezdve a serdülő késztetést érez  a szóban forgó partnerhez való közeledésre, az elképzelt helyzetek realizálására. E késztetés átélése a szerelmi élmény  lényege.
 szerelmi anticipációk  realizálása  természetesen  nem mindig sikeres,  ugyanis  gyakran  projekción, félreértésen, véletlen asszociáción  alapulhat.  Közismert, hogy minél jobban vágyunk valamire, annál hajlamosabbak vagyunk felszínes hasonlóság és látszat alapján is elhinni, hogy megtaláltuk, Ugyanennek az összefüggésnek másik oldala, hogy minél jobban túlértékeljük, minél tökéletesebbnek látjuk a partnert, annál illuzórikusabbak a hozzá fűződő  elvárásaink, vágyaink, reményeink.  Vagyis annál nagyobb végül a csalódás, a frusztráció. A  szerelem a projekciók révén vakítja el a fiatalokat. De  rendszerint a csalódásban, kiábrándulásban is a projekció működik:  akit eddig szépnek és tökéletesnek láttak,  azt egyszerre túlságosan is rossznak, utálatosnak vélik, degradálják. 
 A serdülő- és ifjúkor sajátossága, hogy  ez a  kétféle  projekció, a túlértékelő és a degradáló  ugyanarra a partnerre vonatkozólag is többször  váltakozhat, sőt, bizonyos feltételekkel egyidejűleg is fennállhat. („Imádja” és „gyűlöli” egyszerre.)
Ez az érzelmi ambivalencia  azonban csak az egyik lehetséges tünete a szerelmi élmény tizenéves kori éretlenségének. A szerelem éretlensége  ugyanis a személyiség  éretlenségéből ered..
Az  éretlen  szerelem  főbb jellemzőit az alábbiakban vázolhatjuk:
1.         Az éretlen  szerelem  aszimmetrikus mert az érzelmileg még nem teljesen önállósult  serdülő a szülőhöz való érzelmi viszonyát viszi át szerelmi partnerére. Ilyenkor mindkét fél mereven ragaszkodik a benne kialakult kapcsolatsémához. Vagy ha mégis enged, akkor  konfliktusba kerül önmagával, aminek folytán a partner iránti érzelmei  ambivalenssé válnak. Az ilyen ambivalencia  frusztráló hatású mindkét partnerre. Akire irányul, abban gyakran ellenséges érzületet ébreszt.
2.       Az éretlen szerelem  a projekció  révén erősen idealizál  és „vakká tesz”  a partner valódi tulajdonságai iránt. Nem a partner valódi egyéniségét szeretik, hanem  a róla alkotott eszményi, de torz képet. Vagyis a serdülő tulajdonképpen a benne élő ideálba szerelmes;  s minthogy ez  egyfajta tükörképe az  énideálnak, az éretlen szerelemnek gyakran  kifejezetten  narcisztikus, önmagára irányuló jellege van.
3.           Az  éretlen szerelem elsődlegesen a szexuális vonzalomban gyökerezik, bár ez gyakran nem tudatosodik. A serdülőnek egyik középponti problémája a szexualitás, akár törekszik a kielégülésre, akár kerüli azt. A  szerelmi impulzus különböző  komponensei  (pl. érzéki vágy és  barátkozási szükséglet) még  nem integrálódnak, egymástól elszigetelődnek, vagy más-más partnerre irányulnak.  Az éretlen szerelem  váltakozva vaskosan érzéki és légiesen finom;  esetleg egyszerre több partnerbe szerelmesek.
4.       Az éretlen szerelemben  a  személyiség integrálatlansága, bizonytalansága és konfliktusai  inkongruens magatartást  eredményeznek. A viselkedés zavarttá, szögletessé válik; a serdülő gyakran ügyetlenül és sikertelenül próbálja  elnyerni partnere tetszését és együttműködését.  Az ilyen szerelmet többnyire  féltékenység,  bizalmatlanság  jellemzi, és állandó félelem a kapcsolat megszakadásától.
5.         Az  éretlen  szerelemben a partnerek  nehezen tudják elfogadni a köztük meglevő, pszichés  különbségeket. Ezért arra törekszenek, hogy a partnert saját partnerideáljuknak megfelelően átformálják, „megneveljék”, saját véleményüket és értékrendjüket a partnerre kényszerítsék.  Végeredményben a szerelmet  mindkét fél  a  maga céljaira igyekszik kihasználni;  hiányzik egymás igazi megbecsülése és méltánylása. Mindketten sokat akarnak kapni, de lehetőleg semmit sem adni.  Igyekeznek elkerülni az érzelmi elkötelezettséget;  nem éreznek felelősséget egymásért.
6.     Az  éretlen szerelmesek inkongruenciájuk folytán nehezen tudnak spontánul és őszintén viselkedni egymás előtt;  ehelyett  különböző  taktikákat  alkalmaznak, amelyek a partner „meghódítását” és kihasználását célozzák. Mindkét nemnek megvannak a maga jellegzetes taktikái.

Tipikus  férfi  taktikák 1.  Mindent megígérni, amit a lány  szeretne (főleg házasságot),  vagyis  látszólag alkalmazkodni 2.  Ajándékokkal lekötelezni a lányt,  hálára  spekulálni.  3.  A  szerelem „bizonyítékaként” testi odaadást követelni, megtagadás esetén otthagyással fenyegetni.  4.  Részvétet ébreszteni, megsajnáltatni magát a lánnyal.  5.  Bagatelizálni a szexuális odaadás  jelentőségét. 6.  Leitatni a lányt  stb.
Tipikus  női  taktikák:  1.  A  „sex appeal”  hangsúlyozása  az  erogén zónák sejtető kiemelésével  (vagy pótlása, felerősítése divateszközökkel).  2.  Kacérkodás, sokat ígérő, csábító viselkedés.  3.  A  fiú  férfiasságának, bátorságának kétségbevonása.  4.  A  férfihiúság  kihasználása  (pl. a védelemszükséglet  hangoztatásával).  5.  Anyáskodással, kényeztetéssel  nélkülözhetetlenné válni a partner számára  -- stb.
A  taktikázás többé-kevésbé tudatos  szerepjátszás, a leghatásosabbnak vélt nemi szerep megjátszása a kapcsolat irányítása  érdekében. A kívánt cél elérésével a taktikázás  feleslegessé válik;  a  magatartás egy csapásra megváltozhat, ami nem kis csalódást jelent a partner számára.  A”szerelmi  cél” el nem érése viszont nagyobb erőbedobásra ösztönöz  és  rendkívüli teljesítményekre is képessé tehet.  Egy elmélet  (Hill és Waller „konfliktus—frusztráció” elmélete)  szerint  a  szerelem izzása annál nagyobb, minél nagyobb akadályokat és ellenállást kell leküzdenie.  Az ilyen nagy  stressz veszélye, hogy ha mégsem sikerül a célt elérni, akkor súlyos depresszió, vagy cinizmus, a szerelem degradálása, a szerelmi képesség  elvesztése lehet a következmény.
Az akadályok leküzdése árán beteljesült szerelem viszont nagy kielégülést és boldogságérzést hoz  (legalábbis egy ideig), ami  valósággal szárnyakat adhat a személyiség további fejlődéséhez, s magát a szerelmi képességet is  érettebbé teszi. Az érett személyiség szerelme nem domináns és nem szubmissziv, nem illuzórikus, komponensei integráltak, nem akarja a partnert „átnevelni”, nemcsak kapni akar, hanem adni is. 
 Joggal merülhet fel a kérdés: tulajdonképpen hány szerelemre, partnerkapcsolatra van szükség ahhoz, hogy az érett szerelem képessége kialakuljon?  Valójában azonban nem a partnerek száma a döntő, hanem a kapcsolat jellege, tartalma és a résztvevők felkészültsége illetve fejlődőképessége. Előfordulhat, hogy már az első partnerkapcsolatban kialakul az érett szerelmi képesség, de az is lehet, hogy még a tizedikben sem. A szexuális kapcsolatok ugyanis önmagukban nem biztosítják ezt, bár a testi intimitás általában elősegíti az érzelmi intimitást. A kettő azonban függetlenedhet is egymástól. Aki túlságosan „sportszerűen” űzi a szexet, annak a szerelem könnyen devalválódik, értékét veszti, s nem is lesz képes rá.
Az érett szerelem pszichoszexuális érettséget feltételez, amely   szerint  magában foglalja az együttes orgazmus képességét egy szeretett partnerrel, akiben teljesen megbízunk, akivel meg tudjuk beszélni problémáinkat és közösen szabályozni tudjuk a munka, a pihenés és a fajfenntartás ciklusait, az utódok kedvező fejlődése érdekében. E meghatározás második fele azonban már a párválasztási érettségre utal, amely a pszichoszexuális érettségnek egy magasabb foka. Mindkettőben fontos szerepe van a partnerideálnak.
A szerelem jelensége, amellyel sokáig inkább csak az irodalmárok, művészek és filozófusok foglalkoztak, az utóbbi évszázadban egyre inkább a pszichológusok érdeklődésének előterébe került. Freuddal kezdődően kialakultak aszerelem szexuálpszichológiai elméletei..
 Egy tanulmányból kiderül, hogy a szeretetet és szerelmet  többnyire együtt vizsgálták, s egy kutató  ezek hat típusát vagy stílusát különböztette meg: 1. Az „Erosz”a szenvedélyes, érzéki szerelem, 2. a „játékos”, nem kitartó szerelem, 3. a „baráti” szeretet4. a  „számító”, érdekekre épülő szeretet, 5. a „birtoklásra” és kizárólagosságra, függőségre törő  szeretet, 6.  az „agape”-nak nevezett, önzetlen, áldozatkész  szeretet illetve  szerelem.  Hendrick megállapítása szerint a szerelemben a nemi szerepek hagyományos különbségei is megnyilvánulnak: a férfiak liberálisabbak, játékosabbak, kevésbé veszik komolyan a szerelmet;  a nők hajlamosabbak az áldozathozatalra szerelmükért, ugyanakkor igyekeznek kisajátítani partnerüket.
www.szexualpszichologia.hu/tizenevesek.htm
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése