Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. április 29., kedd

A GYÓGYITÁS HIVATÁSTUDATÁNAK ÉS ALKOTÓKÉSZSÉGÉNEK PÉLDAKÉPEI A XX-DIK SZÁZADBAN SZATMÁRON

A GYÓGYITÁS HIVATÁSTUDATÁNAK ÉS ALKOTÓKÉSZSÉGÉNEK PÉLDAKÉPEI A XX-DIK SZÁZADBAN SZATMÁRON


Tiszteletteljes köszönetet mondok annak a négy ezer hontársamnak akik eddig  meglátogatták a –Memento medical sătmărean-
című orvostörténelmi tudományos munkámat,amit video felvételen közétettem. Tiszta szívvel irhattam le ezt a történelmi dokumentumot azért is mert már nem foglalkozom a mult árnyaival és a jelen vadhajtásaival sem,csak azzal amire az Úr életutamat kijelölte.
Amikor 1972-ben szatmár város ezeréves fennállásának alkalmával megrendezett tudományos ülésszakon bemutattam a –szatmári kórházak történetét az 13oo-as évekkel kezdődően, nem gondoltam hogy ennek a dolgozatnak mi lesz a sorsa az  évtizedek múlásával. Negyven év távlatában úgy tűnt hogy ez  a társadalom számára egy száraz, közömbös történelmi tényeket felsoroló, tudományoskodó zsákutcába kerül.
A hivatásom alkotó,érzelmi alapja ugyan mindig bennem lappangott de a szabad szellemi termékek zöld utat jelző lámpája a történelem műhelyének egy elhanyagolt sarkában hevert.
Az orvostársadalom erkölcsi meghurcoltatása virágkorát élte,és veszendőbe kerültek a hivatástudat az orvosi etika,az alkotó értékek. Hovatovább az úgymond társadalom tudományok,a politika vette át a szerepet a társadalom értéktáblázatán. Ilyen körülmények között elhaltak az ambiciók az effajta érzésvilág iránt..
Bennem olyan értelemben feszengett az adósság érzet,hogy látván a nagyjaink de számos gyógyító kollégám szertelenül igazságtalan sorsát kötelességemnek éreztem leírni a kor visszatetsző olykor bűnös történéseit.
Most amikor részben feltisztultak a sötét felhők a fejünk felett fehér fejjel és botladozó járással de hála az Úrnak tiszta elmével megoszthattam szellemi létem tiszta igazát ami majdnem egy század történéseit öleli fel.
A szatmármegyei Orvosi Kamara felkérésére megírtam román nyelven a második orvos történelmi munkámat
a.Memento medical sătmărean cimmel amit a szatmári orvosi napok/2o13 október 5/tudományos ülésszakán mutattam be,és amiről 4o perces video felvétel is készült.
Ma amikor a You Tube számlálója ami a látogatottságot illeti  a 4ooo –es számra fordult,talán nem is az alkotás örömélménye,hanem a sors kegye  hogy nekem szánta ezt a  megtiszrelő de ugyanakkor nehéz feladatot Úgy érzem hogy irásomban sikerült egy olyan szinte mindenkit érintő érzésvilágot teremteni ami sajnos még mai is hiányolunk/pl-emlékezés,tisztelet,alkotó munka elismerése,a történelmileg visszavonhatatlan  hivatástudat,a lemondás az áldozat és az elmúlás tisztelete.
Ez a munka nem egy alkalmi öntömjénezés kisértése hanem olyan emberek erényeiknek rögzitése amiktől lassan de biztosan távolodik az emberi társadalom. Adja az Úr hogy ne legyen igazam.

Post scriptum;/Mindkét eredeti és egyedi tudományos munkámat román nyelven írtam,és azonnal hozzáfűzöm azt a tényt is hogy minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem az első elemitől,egyetemi tanulmányaim utolsó évében is Béna kacsája maradtam volna a hazai tudományos életnek egyben az erdélyi magyar orvostársadalomnak is ha nem sajátítottam volna el az állam és tudományos élet nyelvét olyan szinten amint az a dolgozataimból is kitűnik Édesanyám aki igaz és tisztalelkű magyar asszony volt minduntalan mondogatta hogy az első szó amit kiejtesz az kísérjen végig egész emberi léted folyamán az elmúlásig Engem nem hurcolgattak egy jobb életkilátás reményében egyik iskolából a másikba,.Csupán azért irtam le ezt a néhány gondolatot mert feszül bennem az a kérdés,hogy miért nem került kiadásra egy veszekedett oldal sem abból a 13 ezernyi  internetre feltett magyar nyelvű írásból amit már több mint kétmillió ember olvasott 185 országból Terjdelemben ez a két munka  elenyésző de tartalmilag történelmi dokumentum ami itt hever a fiókomban kiadásra készen magyar nyelven is. 

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése