Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2014. április 2., szerda

HOGYAN VÁLLTAM GYERMEKGYÓGYÁSSZÁ

Részlet az “Alkotás kényszere” című önéletrajzi írásomból

.

                                A megszokott pályaválasztási kódexben manapság már kevés az előre elhatározott hivatástudat,A konjunkturális anyagi vonatkozások állnak az előtérben- kezdettől fogva a kapaszkodási kényszer határozza meg egy egyén szellemi tudatosságát,magatartását a társadalomban,viselkedését,felfogását emberi létének az értelméről. Egyszóval hovatovább mind kevesebb az elhivatott,pedagógus,orvos,mérnök, stb.Egyik kedves keresztfiam aki Németországban végezte a repülő-mérnöki akadémiát jelen pillanatban az Egyesült Államokban képviseli cégét –a következőket irja-Itt is megvan a megosztottság a déli fekete bőrűek és az északi –yenkik között,Minden utcasarkon 6-7 templom vagy imaház van –DE AZ ISTEN MÉGIS A DOLLÁR.-Ez a szellem már régen átterjedt Európára is. A pályaválasztás tudatossága vagy tudatosítása egy fiatalban az egyéni élményanyag hiányában nehéz feladat Az állhatatosság  hogy egy hivatást vagy foglalkozást egy életen keresztül  mindennapi elkötelezettséggel,szerető szellemi és fizikai affinitással végezzél, kevés embernek jut sorsrészül. A kor teremtette kényszerhelyzetek pl,hogy manapság már két vagy esetleg több egymástól távolálló disciplinában kell diplomát szerezni a megélhetési lehetőség biztosítására, rányomják bélyegüket a hivatáshűség nagyon szép élményére. Jómagam nem lettem volna semmi-vagy senki- Engem egyáltalán nem emésztett a jövőm, igaz hogy ez a könnyed sportos. cikis életmód a szülői ház biztonsága és védelme alatt volt így.
                                Kisebb koromban cipész szerettem volna lenni-mindez, azért mert én hordoztam a cipőket Petrucz Feri bácsihoz a bányai úti sarki cipészhez-aki mindent tudott és mindenhez értett és mindezek, fejében még egy élő idomított fekete csókája is volt piros sipkával-no meg –stiglice-és minden olyan kellék ami egy gyermeknek vonzó lehetett,abban az életkorban..
  Mint minden mélyen hivővallásos asszony édesanyám papi hivatást szánt nekem. De amikor már tánciskolába jártam Csipler tánctanárnőhöz-és az ottani történéseim szemelvényeimről beszéltem Neki jó érzékkel lemondott ezen igényeiről,és veszett ügynek könyvelt el.
  Nagyon sokat szavaltam elemi iskolában és középiskolában de a színi pályára nem éreztem semminemű vonzalmat. Olyam simi-semmi féle emberke voltam. Szüleim mégis annyi év kitűnő tanulmányi eredménye után nagyon szerették volna, ha valami felső iskolai képesítést szerzek. Igy aztán hozzácsapódtam minden felkészülés nélkül Ponner Jancsihoz és Lenkey Ernőhöz és elmentem velük felvételezni a Temesvári Műegyetem –gépészmérnöki karára,ahonnan természetesen kirúgtak. A két mindmáig jó barátom akikkel mentem kiváló életpályát futottak be/Ponner János a Hamburgi Műegyetem professzora, míg Lenkey Ernő a Békási vizierőmű építésének vezető főmérnöke-majd Svédországban egyes hidrotechnikai létesítmények megalkotója volt./Különben mindketten matematikai zsenik voltak./
                                Egy adott pillanatban,Édesanyám kijelentette hogy egy veszekedett garast sem költ rám és éppen csak hogy egy kis köménymag-levest kapok a házában ha nem emberelem meg magam. Azonnal dolgozni kellett mennem a Szatmári “Drum Nou” bőrgyárba- Itt aztán a –dörzsölt  tímárok társaságába kerültem és ez a környezet sok gondot okozott szegény anyámnak. A kikapós élet hajnalig tartó csapongásai gondterheltté tették ,mindig megvárt-megkérdezte hogy nem e vagyok éhes és minden zokszó nélkül lefektetett,akár egy óra erejéig is, de a megszokott időben felkeltett reggelit adott és elküldött munkába azzal a jelszóval/ha férfi voltál éjszaka légy férfi nappal is./
                                Aztán egy barátom akivel együtt dolgoztunk egy építkezési vállalatnál mint napszámosok,  és ismerte kvalitásaimat is, javasolta hogy menjek felvételizni a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemre. Ha már költenek rád az –öregek –ne menj olyan szakra ahol egész életedben üres járatban vagy. Én orvosira ? /hullák,vér,halál,mindennap, csak az emberi szenvedéssel és elmúlással foglalkozni/Ez nem az én esetem.!!
                                Ismét édesanyámé volt a döntő szó-a következőket mondta az orvosi pálya az egyik legnemesebb hivatás. A társadalomban,minden hivatásnak,foglalkozásnak megvan az érzelmi vagy fizikai elviselhetőségi foka. Habár így is nehéz lesz a családnak de ezt az áldozatot vállaljuk-ha nem, menj vissza a bőrgyárba az-argentin marhabőröket –sérolni-/tisztítani-
                                Döntöttem-négy hónapig készültem a felvételi vizsgára,ami a végén sikerült. Édesanyámnak azután hogy világra hozott, ez volt a második legnagyobb öröme. Annyira már ismert, hogy ahova kerültem addigi életem folyamán mindig tisztességgel láttam el a feladataimat. Az egyetem általános orvosi karára vettek fel,de figyelembe véve hogy a gyermekgyógyászati kar akkor alakult-4o hallgatót az általános karról áttettek a gyermekgyógyászati karra anélkül hogy megkérdeztek volna bennünket./Ezek természetesen a társadalmilag terhelt háttérrel rendelkezők voltak-nem KISZ tagok,kispolgári származásúak,politikailag terhelt múlttal rendelkezők-stb.
IGY LETTEM GYERMEKGYÓGYÁSZ JELÖLT. Isten nyugosztalja egy politikus kollégám aki magyar országra települt át-egy erdélyi szenvedő orvos sorsát ecsetelő írásában leírta hogy sikerült-úgymond átpakolni a gyermekgyógyásza átpakolni a gyermekgyógyászatra az osztály idegeneket. Az idegenkedés oka a gyermekgyógyászattól a felelősségteljesebb munka és az anyagi vetület volt.
                                Tehát nem voltam elhivatott gyermekgyógyász. A kezdet kezdetén nem is volt még alkalmam beilleszkedni abba a hangulatba amit egy eleven élő gyermekkórterem hangulata sugároz feléd. Az a kedves nyüzsgés körülötted amikor reggel megjelensz közöttük és savanyú cukorkát osztogatsz nekik.
                                Eleinte csak a bonctermek néma csöndje ,és miért ne mondjam ki –irtózata jutott az első és másodéves hallgató koromban osztályrészül.Szikár arcú anatómusok,biokémikusok,fizikusok vettek körül szűkszavú,rigid,élettelen de igen fontos tudományos tényekkel.
                                Mint ahogy történni szokott , mindenki kap egy mentőövet élete folyamán. Nekem ez, a szavak meggyőző ereje volt. A szavak amiket a Pápai Páriz Életműdij átvétele alkalmával is idéztem és amik Eötvös Józseftől származnak-
                                Idézem –Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre a végzet által állíttattunk,egészen betöltsük- Ki mást keres,balgatag.#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése