Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. március 25., péntek

BARÁTSÁGUNK SZELLEMISÉGE

BARÁTSÁGUNK SZELLEMISÉGE-

A mi generációnkat megviselte a XX dik század szeszélyes történelmi fordulatainak embertpróbáló kiméletlensége.De voltunk annyian hogy valaki mindig bedobta a mentőövet-és partra vergődtünk-Egy szerető,életednek tartalmat követelő család,egy iskola a maga történelmi erkölcseivel ,rendjével az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban hogy teljesitményed örömélményhez juttatott már gyermekkorodban.

Ez az iskola, kötelezett arra hogy tarsolyodban hordoznod kell a- ketyegő órát- és egy életen át becsü-

lettel ,tisztakezü munkával,egyenes gerinccel,hittel

épitkezned kell az igényelt predestinációd kitelje-

sitéséért.

Ez volt nekünk a REFORMÁTUS FŐGIMNÁZIUM - a KIRÁLYI KATÓLIKUS FŐGIMNÁZIUM. az ÁLLAMI MAGYAR FIÚLICEUM/a mai KÖLCSEY KOLLÉGIUM-és az ezen intézmények pedagógiai jellegeit még hosszú ideig megörző tanári kar.

Ezen intézményekneknek mindig volt egy disztingvált erdélyi magyar szellemisége. Ez a hangulat átitatta diákságának életfelfogását,függetlenül.a kortól,ranglétrától vagy a helytől ahová távoztak a nagyvilágba az arra utaltak,ki milyen remény-

kedéssel vagy kétkedéssel küzdve.

Egyszóval a Szatmárnémeti magyar ételmiség egy számottevő rétegét alkották.gondolkodásban.és alkotókészségben.

Hasonló értékrendet képviseltek olyan időkben, amelyekben az egysikú-fanatizált értelmiségi modeltől eltérni- eredendő bűn -volt.

Ez mindmáig az az intézmény amely,iratlan szabályaival az együvétartozás,a szolidaritás,a történelmileg, nemes ,önzetlen,mindenkor segitőkész életreszóló barátságokat alakitotta, tanulói között.

Az erkölcsi öntisztitás és öntisztulás állandó jelenléte, távoltartotta tőlünk a kishitüséget a megalkuvást és mindazt ami emberileg,erkölcsileg kivetendő-A véleménykülönbségek amik a viták hevében olykor nagyon felfokozottak voltak, nem zavarták a szellemi harmóniát,nem ejtettek sebet senki érzelmi Én-jén.

Egy kiegyensúlyozott társadalmi és erkölcsi értékitélet jellemzett bennünket,egy-standard-demokrácia-szellemisége,szélsőségek nélkül de mély főhajtással mindennemü elvi vagy gondolkodási értékek előtt.

A bohém hangulat,a sziporkázó elmék villanásai,olykor napokig mosolyra fakasztottak bennünket és felritkitották azt a szellemi –ködfágylat ami bennünket körülvett.

-Sok barátunkat elvesztettük,mások eltávoztak Erdélyből azért mert úgy alakult a sorsuk,mások az erdélyi magyarság kiválóivá lettek-avagy az egyetemes magyar irodalomtörténet nagyjaivá váltak -de mi a végváriak-akik még mindannyian eggyütt élünk szellemiségünkben, barátságunk emlékét őrizve, és mindezeket leirva a fiatalok okulására,hogy a szeretet a hit és igaz barátság nem veszhet el az-újra meg újra feltupirozott,eszement politikai.társadalmi –habrangy –elméletek között.

Ez volt az akkori-KÖLCSEY-s szellem amit megéltünk és vallottunk iskolatársaimmal és barátaim-mal./Részlet a –Sorstársak-cimű irásomból./

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése