Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. március 28., hétfő

KISMAMA-BLOG-A BÁNTALMAZÁS

A GYERMEK BÁNTALMAZÁSÁNAK A KÖVETKEZMÉNYEI

A gyermek gyengesége miatt gyakran válhat az idősebbek-agrassiiójának a tárgyává-,az iskolában a tanár vagy túlkoros tanulók,vagy a családban a szülők részéről.Egyes közösségekben különösen veszélyeztetett a gyermek,igy kiemelése ebből a környezetből szükségessé válhat.Ez társadalmi szempontból is külön mérlegelendő,mert a valódi bántalmazást néha a család tagadása ellenére kell kideriteni,ami mögött igazságosnak felfogott fenyités,hirnévmegmentés állhat,vagy pedig a gyermek estleges vádjait kell obiektiven tisztázni.

A bántalmazásoknak általában csupán 5-1o %-át deritik fel,mert maga a sértés tanuk nélkül zajlik,de ha észlelik is a szomszédok,vonakodnak tanuskodni,Sajnos az orvosok is eltitkolják gyanujukat,mert nem látják bizonyithatónak,baleset vagy hanyagság következményeivel szemben.

Meg lehet különböztetni-elhanyagolt,fizikai szükségleteiben-ki nem elégitett és bántalmazott-brutalizált –gyermekeket,akiknek anyagi ellátottsága/ruházat,élelem stb/kifogástalan lehet.A bántalmazás súlyos egészséget kárositó következményekkel járhat,olykorvéletlenszerüen.Esetleg halált is okozhat.

Néha a –sokhelyütt látható vérömleny mér gyanussá teszi a szülők által emlitett baleseti eredetet.A kettős konturu verésnyomok,csikos bőrszineződés,égési sebek,kitépett haj stb-szintén baleset ellen szólnak.

A helyzetet sokszor megnehiziti,hogy a gyermek gyakran nem hajlandó-talán félelemből vagy bűntudatból-az őszinteségre,vagy az orvos nem tételezi fel egyes-jobb családokban-a brutalizálást.

Gyakran az ilyen kegyetlenkedés mögött-a család kezdődő felbomlása,nyomora vagy alkoholizmus állhat fenn.A tettlegesség többnyire az egyik szülőtől,főleg az anyától származik,mások a züllött,büntetett előéletü apa szerepét hangsúlyozzák.

A –bántalmazó szülőknek lehetnek jellemző vonásai-éretlenek-indulatosak-egocentrikusak-vagy szadisták.Az ilyen szülők nagyobb követelményekkel lépnek fel,segitő szerepüket nem töltik be a gyermekkel szemben,szükségleteit és esetleg képességkorlátait sem veszik figyelembe.Egyes éretlen szülők maguk keresnének gyermekként védelmet és szeretetet saját szülöttüknél,tehát a szerepet mintegy megforditják.

A brutális szülők kegyetlenkedéseit többnyire nem kiséri büntudat,jelentős részük,gyermekkorukban többszörös bántalmazást szenvedtek el.

Az –aggressiót-kiválthatja a gyermek sirása,bármilyen fajta ellenkezése,-néha a –kicsiny a bűnbak-a szülők egymás iránti ellenszenve esetén,főleg,ha békiteni próbál.A nem tettleges szülő biztathatja a másikat,hogy hallgatásával türi annak kegyetlenségét.

A súlyos testi bántalmazáso- zömmel a kisgyermekkorban történnek,mig az ún.-lelki kegyetlenkedés-idősebbeket is érinthet.A szülők pl-neveléi célzattal a kis iskolást –sötét szobába zárhatjá,éheztetik,szomjaztatják,térdeltetik.De minden tudatos psychés elhanyagolás vagy sadista jellegü dresszura-bánásmód már közvetve bántalmazásnak minősül,ami valószinüleg a gyermek fejlődésének torzulását váltja ki.

A –sértett gyermek-lehet passziv,vagy úgy reagál,hogy valóban felveszi a reá szabott tulajdonságokat.Sajnos a tévesen értelmezett –orvosi titoktartás-is hozzájárulhat a kegyetlenkedések elfedéséhez.A gyermek érdeke az orvosi titoktartásnál is fontosabb.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése