Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. január 16., péntek

AMIKOR MÁR KEVESEN TALÁLKOZUNK ÉS EMLÉKEZÜNKAMIKOR MÁR KEVESEN TALÁLKOZUNK ÉS EMLÉKEZÜNK


Megható örömélmény hogy  65-dik évben meg tudok emlékezni azokról az osztálytársaimról akik nagy tisztességgel szolgálták szülőfödjüket,a végvári magyar testvéreiket az elmult történelmi idők nem éppen kegyes forgatagában.
Voltak köztünk akik az erdélyi magyarság kiválóivá lettek,mások a nagyvilágban öregbitették hírnevét iskolánknak és városunknak,ismét mások a végváriak tisztességét őrizték itt szülőföldjükön.Szinte lehetetlen válogatni az osztálytársaim érték kavalkádja között. Az alábbiakban nem a kérkedés ösztönzése döntötte el bennem hogy azokat felsoroljam akikre mindannyian büszkék vagyunk hanem az emlékezés joga hogy léteztünk és alkottunk mi mindannyian.
-Nagyméltóságu és Főtisztelendő Tempfli József Nagyváradi megyéspüspök.az erdélyi magyarság halkszavu törékeny igaz igehirdetője,aki az Életmű-díj mellett, 2007. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság legmagasabb fokú, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje kitüntetést kapta valamint Nagyvárad Helyi Tanácsának díszpolgári kitüntetése és még számos magas értékrendü elismerés viselője.Találkozóinkon minden alkalommal Ő tartotta a szentmisét és szentbeszédet.Nagy István-ferencrendi szerzetes-rendházfőnök a székelyföldön.Kajtár Gyula –református lelkész- Merli Rezső rom kat lelkész –iró-Németország.Prof .Dr.Ponner János a Bukaresti Politechnikai intézet és az utóbbi időben a Dortmundi /Németország/Müszaki Egyetem profeszora.-Dr.Bura László szülőföldünk kimagasló,méltányos alkotó embere. Az az ember akire hittel és bizalommal tekintett megyénk magyarsága.Magyar nyelv és irodalomtanár,nyelvész tudós.  A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban, évekig az intézmény igazgatója volt. 1972-ben a fafeldolgozó mesterségek Szatmár vidéki szakszókincséről írt dolgozata alapján doktoricímet nyert. Kétszer is díjat nyert a budapesti Magyar Nyelvőr nyelvjárási anyaggyűjtő pályázatán.Kiadott könyveinek és tudományos közleményeinek száma rendkivüli.-Dr.Bauer Béla M.D.Ph.D-gyermekgyógyász osztályvezető főorvos és két ízben a Szatmári Városi Kórház igazgatója.55 éven át gyógyította szatmár megye gyermekeit.  -AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL-HASNYÁLMIRIGY SZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK  FENNTARTÁSÁBAN,végzett eredeti kutatásaival 1977-ben elnyeri az Orvostudományok Doktora címet .A-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-életműve egyedülálló a gyermekgyógyászati irdalomban.Tizenegy elektronikus szerkesztésü szakkönyvet irt.186 tudományos közleménye jelent meg a hazai és külföldi szakfolyóiratokban.Az –Egészségügyi Érdemrend ,valamint  a –Pápai Páriz Ferenc-életműdíj viselője./2010/-Bretter György-filozofus és esszéíró.egyetemi oktató,főszerkesztője az “Igazság”Kolozsvári napilapnak. 1957-től 1977-ig a Gheorghe Dima Zenekonzervatórium adjunktusa; 1959-től 1971-ig a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán is adott elő filozófiát.1966-tól kezdődően megjelenő esszéi és tanulmányai új színt hoztak a romániai magyar bölcseleti irodalomba. -Lenkey Ernő-hidrotechnikai mérnök.A moszvai Lomonoszov egyetemen hidrotechnikai mérnöki oklevelet szerzett.-A békási vizierőmü épitésének vezető főmérnöke volt.Majd Svédországban végzett szakmunkát hidrotechnikai létesitményeknél vezető beosztásban. Morán Clod-klinikai gyerermekgyógyász Páris-Cseh Tamás Imre sebész főorvos-Timár János  osztályvezető főorvos-Ábrám László-orvos-Nagy László-orvos-Kozma Dodó-orvos-Hermann Imre-tanár-Gnándt Márton-tanár-Kaizer István-geologus mérnök-Bota András-geológus mérnök -Katona József-agrármérnök-Pinkovszki József-agrármérnök-Sepsi Sándor-erdőmérnök-Figus Ilinyi Imre-kertészmérnök-Balogh Gyula- főügyész
Számosan tisztes polgári életutat jártak be életük folyamán.-Hauler László,Hauler István,Vili Pál,Kósa László,Kósa Attila.Nagy József.Kiss József.Major Öcsi,Schlachter Gyula.
A történelem viharai vagy szétszórtak a nagyvilágban bennünket,vagy a kíméletlen elmúlás időmérője választott el a közelség állandó örömétől de hitünk, becsületünk és szeretetünk egymás iránt még emlékeinkben is megmaradt.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése