Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. január 19., hétfő

DIAGNOSTICUL ELECTRONIC ÎN PEDIATRIEDIAGNOSTIC ELECTRONIC ÎN PEDIATRIE
Scopul final al activităţii medicale este elaborarea unui diagnostic de certitudine, cât se poate de rapid, urmat de o conduită terapeutică adecvată. Renumele unui medic de multe ori este legat şi de promptitudinea stabilirii cauzei suferinţei bolnavului.
Cele 5 tratate cu înregistrare electronică editate şi comunicate  de mine în ultimii 6 ani /Pediatrie în scheme,Semiologie pediatrică.Semiologie radiologică pediatrică,Atlas de pediatrie,Blitz diagnostic în pediatrie au un caracter comun de abordare a problematicii elaborării diagnosticului pe baza unor date cât mai sintetice, bine sedimentate şi verificate în timp, accesibile în câteve secunde, la orice nivel în asistenţă sanitară. Particularitatea acestor lucrări este că tot ceea ce aparţine patologiei copilului îşi găseşte exprimare prin scheme, respectiv tabele sinoptice. Lucrarea se adresează în primul rînd medicilor de familie,dar şi tuturor colegilor,cei cari sînt legaţi de asistenţa copilului. Ea vine în sprijinul lor prin sintetizare ad-hoc a unor probleme de diagnostic şi tratament - având la îndemână informaţiile concrete şi oportune la orice cabinet sau unitate sanitară, care dispune de un calculator şi cunoştinţe elementare de mînuire din partea personalului.
Pe lângă experienţă personală, schemele sunt preluate din literatura pediatrică pe care am parcurs-o timp de 54 de ani de practică precum şi numeroase studii clinice.
Viziunea largă, contemporană a disciplinei de pediatrie este asigurată de prezenţa unor nume sonore pe plan mondial după cum urmează:
- lucrările clasicilor pediatri germani: ROMINGER, FEER, KLEINSCHMIDT, MORO, GRUNDLER, HENOCH, GLANTZMANN, FANCONI
- tratatele de pediatrie franceză: ROBERT DEBRE, MARCEL LELONG, JEAN DUPUY
- tratatele anglo-saxone de pediatrie: NELSON, BARNETT, EINHORN-KEMPE, J. CAFFEY, KELALIS KING, MENKES, NATHAN, DUNCAN şi alţii
- vârfurile pediatriei româneşti: ALFRED RUSESCU, C. C. CONSTATINESCU, GHEORHE GOLDIS, MIRCEA GEORMEANU, MIRCEA MAIORESCU, VALERIU POPESCU, A. CHISU, J. BUTNARIU
- pediatrii maghiari: KERPEL FRONIUS, BODA DOMOKOS, GEGESI KISS PÁL
- reviste prestigioase de pediatrie pe plan mondial: PEDIATRICS, KINDERARTZ, ANNELES DE PEDIATRII, ARCHIVES FRANCAIS DE PEDIATRIE, PEDIATRIA, GYERMEKGYOGYASZAT, AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN, JAMA etc.
- lucrările mele ştiinţifice, publicate şi comunicate, teza de doctorat, schimburile de experienţă, cursurile de perfecţionare numeroase pe care le-am efectuat în ţară şi în străinătate
Unele din scheme prezentate sunt etern-valabile în patologia infantilă, formulate chiar de clasicii disciplinei de pediatrie, iar altele mai ales cele de explorare şi tratament reclamă o revizuire în timp.
Golurile inerente trebuiesc completate după preferinţe sau gândire medicală individuală cu spirit de responsabilitate şi rigurozitate.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése