Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. január 19., hétfő

CONCLUZIILE COMISIEI TEZEI DE DOCTORATCONCLUZIILE COMISIEI TEZEI DE DOCTORAT
Lucrarea de dizertaţie este rodul unei vaste experienţe în practica pediatrică, a unor studii şi cercetări ample, susţinute şi efectuate cu sîrguinţă, corectitudine ştiinţifică, mereu centrate spre utilitatea practică.
În primul rînd, relev contribuţiile personale ale autorului privind tema studiată:
-         alegerea însuşi ca obiect de studiu patologia complexului DVP, cu semnificaţie centrată în suferinţa digestivă cronică la copil, determinînd o mare morbiditate şi avînd consecinţe imediate şi de durată importante; atenţionarea pediatrilor asupra acestei probleme de prioritate practică, totuşi insuficient recunoscută în patologia abdominală la copil;
-         dovedirea rolului corelativ pe întregul digestiv al afecţiunii complexului DVP pe baza unui material cazuistic judicios ales şi suficient în număr pentru estimări statistice şi prin cercetări clinice paraclinice bazate pe criterii corespunzătoare normelor ştiinţifice;
-         constatările şi deducţiile privind rolul stazei duodenale în lanţul patogenietic al proceselor fiziopatologice, atestate de studii clinice, biologice şi radiologice;
-         elaborarea de metode şi tehnici clinice, paraclinice şi radiologice dintre care unele inedite şi toate sistematizate astfel încît pot fi aplicate cu folos în practica asistenţei de specialitate;
-         iconografia, în special clişeele radiologice excelente executate cu tehnici originale, cu respectarea securităţii organismului, concepute sub îndrumarea doctorandului şi constituind un valoros material ilustrativ ce ar putea fi inclus într-o monografie de gastroenterologie tipărită, contribuind la exigenţa acestuia;

Lucrarea în ansamblu atestă cunoştinţe vaste, aprofundate de specialitate gastroenterologică şi de pediatrie, aptitudini deosebite de analiză şi sinteză, calităţi de cercetător corect şi în primul rînd calităţi deosebite de pediatru cu bogată experienţă practică.

Pe baza celor expuse, consider că. dr. Bauer Adalbert întruneşte toate condiţiile pentru a obţine titlul de doctor în ştiinţe medicale, pentru care îl propun cu convingere.

         COMPONENŢA COMISIEI DE DOCTORAT

1-Prof.Dr.Docent Cojocaru Aurel-I.M.F.Bucureşti
2-Prof.Dr.Mihalca Eugenia-Clinica de Pediatrie I.M.F.Cluj
3-Prof.Dr.Krepsz Ivan - Radiologie-I.M.F,Tîrgu-Mureş    
4-Academician.Prof-emerit-Dr.PuskasGyorgy - Clinica de Pediatrie.I.M.F. Tîrgu Mureş.
5-Conferenţiar Dr.Sc.Indig Bianka-Clinica de Pediatrie  I.M.F.Tîrgu-Mureş
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése