Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. május 15., vasárnap

GYERMEKGYÓGYÁSZTI DIAGNOSZTIKA

GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKAI ÉS KÉPES DIAGNOSZTIKA.internet-www.DR.BAUERBELA-BLOG.BAUERBELA

GYERMEKGYOGYÁSZATI, KLINIKAI ÉS KÉPES ÚTMUTATÓ

MOTTÓ

Ha ezen munka segítségével csak egy gyermek életét sikerül megmenteni már megérte az áldozatos munkát.

Dr. BAUER Béla

gyermekgyógyász főorvos, az orvostudományok doktora.

A román nyelvű kiadvány címe:

DIAGNOGNOSTIC CLINIC ŞI IMAGINISTIC ÎN PEDIATRIE

ISMERTETŐ

Az igényes szakmunka 280 oldal terjedelmű, 17 fejezetet és 409 vázlatot tartalmazó CD-kiadvány körülbelül 1000 képes ikonográfiával. Az első ilyen jellegű elektronikus orvosi szakmunka az országban.

A kiadvány aktualitása és előnyei a következők:

1. Teljes igényű és leülepített szakmai áttekintést ad a gyermekgyógyászat klasszikus és mai,tudományos és gyakorlati adattárából.

2. Egy számítógépbe betáplálva azonnali információkat nyújt/1-2 másodperc/ olyan részletkérdésekről, amelyekhez csak időigényes és fáradtságos dokumentációs munka után juthatunk hozzá./CTRL lenyomva + 1 bal egérklikk a tartalomjegyzékben óhajtott címre/

Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ez a munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.

A CD-ben foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefutásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.

A kiadvány gyakorlati hatásfoka a számítógéppel rendelkező orvosi rendelőkben lesz mérhető. A megfelelő fejezeteket mindvégig lehet időszerűsíteni, kiegészíteni vagy kiiktatni egyes részeket vagy fejezeteket, mindezeket a felhasználó orvos gondolkodásmódjához modulálni a szakmai élményanyag az egyéni elméleti és gyakorlati felkészültség függvényében. A szerző ilyen értelemben teljes mozgásteret engedélyez a felhasználónak. Ez az elektronikus kiadvány ha illetékes, érdeklődő kézbe kerül, sokáig él és használható és az esetek többségében egy egész szakmai karrieren elkísérhet, természetesen az elmaradhatatlan szakmai időszerűsítésekkel.

TARTALMILAG a 17 fejezet a következő problémákkal foglalkozik:

- a gyermek fizikai, szellemi és érzékszerveinek fejlettségi foka

- a helyes kórtörténet, a beteg gyermek vizsgálatának a metodológiája

- a részletes gyermekgyógyászati szemiológia, a 56 főbb tünetcsoporttal

- a gyermekbetegségek főbb tüneteinek vagy tünetcsoportjainak az értékelése korcsoportok szerint (újszülött, csecsemő, kisded, iskolás gyermek)

- a diagnózis vagy kórisme felállításának a rendszertana

- a diagnosztikai tévedések megelőzésének lehetőségei

- a gyermekgyógyászatban gyakrabban előforduló betegségek

- ritkább gyermekgyógyászati kórképek

- a sebészeti vonatkozású gyermekbetegségek műtéti kezelési időpontjának

- optimális időpontja

- szindromatologia

- a sokat vitatott antibiotikum kezelés ésszerű alapjai

- a csecsemő és gyermektáplálás időszerű kérdései

- gyermekkori oltások naptára, formái, javallatai és ellenjavallatai

- a csecsemőgondozás sarkalatos szervezési problémái,és szakmai tartalma

- fontosabb laboratóriumi adatok gyermekkori rendszertana

- aktuális orvos etikai kérdések

A kiadvány DOKUMENTACIÓS FORRÁSAI rendkívül gazdagok:

- a klasszikus német gyermekgyógyászati irodalom forrás anyagától kezdve,szerepelnek a angol-amerikai,francia ,román,magyar szerzők örökértékű munkái. Mindezeket a bevezetőben nominalizálva felsoroltam.

- ugyancsak említésre méltó a világ legrangosabb gyermekgyógyászati folyóiratainak szintézisei adott témákban-/lásd bevezető/

- nem elhanyagolható a szerző személyes 53 éves szakmai élményanyaga (szakmai minősítő tanfolyamok,továbbképzések a hazai és külföldi rangos gyermekgyógyászati intézményekben, doktorátusi tézis anyaga, közlemények a hazai és külföldi szaklapokban) és nem utolsó sorban egy emberöltő a beteg gyermek szolgálatában.

A kiadvány egy külön fejezete a „BLITZ diagnózis a gyermekkorban”. Az ebben foglalt 403 tétel hozzásegítheti a gyakorló orvost hogy az első benyomás alapján egy prezumptív vagy előzetes diagnózist mondjon a szülőknek. Az orvosi hivatás „ősrégi” problémája a gyógyító tevékenység kapcsán, a beteggel való első találkozás alkalmával nagy valószínűséggel kórismét mondjál, ennek az aktusnak a sikere, mindig tiszteletet és elismerést vált ki a hozzátartozóból.

A „RADIOLÓGIAI IMAGINISZTIKA” című fejezet rendszerekbe foglalt ikonográfiát tartalmaz 433 felvétellel, és a szükséges radiológiai szemiológiai leírással.

„GYERMEKGYÓGYÁSZAT KÉPEKBEN” tulajdonképpen a gyermekbetegségek egy 550 képanyagon való atlasz-szerű megjelenítése főként azon kollégák számára jelenthet értéket, akiket egy-egy vizuális jelenség vagy élmény egész életükön át elkísér vagy esetleg emlékeztet.

TISZTELT KOLLÉGÁK ÉS KOLLÉGANŐK!

53 évvel a tarsolyomban a mindennapi tépelődések árnyékában, ami még napjainkban sem megértett közös sorsunk, írtam meg ezt a munkát, nagyon jó szívvel és őszinte segíteni akarással. Főként azoknak a segítségére akik egy sztetoszkóppal a nyakukba aggatva kell megküzdjenek a gyermekkellátás sűrűjében, az első vonalban. Fogadjátok megértéssel és szeretettel ezt a törekvést.

Tisztelettel,

Dr. Bauer Béla

Szatmárnémeti, 2011 Április

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése