Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. május 26., csütörtök

A GYERMEK ELLENI SZEXUÁLIS TÁMADÁSOK

A GYERMEK ELLENI SEXUÁLIS TÁMADÁSOK

A gyermekeket nemileg bántalmazó elitéltek áldozatainak kora egyesek szerint 43.78 %-ban 14 éven aluli,de zömmel pubertás előtti korbeliek vannak közöttük.A paedophilia-fokozatai a dédelgető simogatáson keresztül a megerőszakolásig terjedhetnek.A bűnözők életkora a serdülőétől az aggastyánig változhat-a serdülők a partner nemét is véletlenszerüen választják meg,a differenciálatlan nemi magatartásnak megfelelően,a durvább erőszak is ritka,éppúgy mint az öregeknél,akik főleg exhibeálára és simogatásra szoritkoznak.

Egy statisztika szerint 16o nemi erőszak miatt elitélt felnőttnél,súlyos családi terheltséget és az átlagnál alacsonyabb életszintet,gyakoribb házaaságon kivüli származást tudott kimutatni náluk.Más vizsgálók az elitéltek között-4%,psychopatát-36% neurótikust-21% oligofrent-és 12% krónikus alkoholistát talált.

Sajátos eredményt adott maguknak az áldozatoknak a vizsgálata-többségük kusza családi légkörben élt,erkölcsileg hiányos nevelést kapott,szorongásos,szeretet nélküli környezetben nőtt fel.

Szerencsáre ez a –laza morális nevelés csökkenti a megerőszakoltak ppsychés traumáját.-az érintett leányokban alig jelentkezik bűntudatérzés saját szerepükre vonatkozóan,inkább ellenségesség nyilvénul meg az összes felnőttekkel szemben.

Az áldozatok jövőjét tekintve a korábban sérültekben kevesebb psychés rendellenesség marad vissza,mig ez a serdülőknél már az estek felében következményként olyan társadalom ellenes megnyilvánulások jelentkezhetnek, mint lopás, elkóborlás, hazudozások stb.Az utóhatás és a gyermekek további fejlődése szempontjából az erőszak tényén kivül lényeges az is,hogy –az egész ügy tárgyalása milyen légkörben zajlott-milyen változásokat eredményezett az áldozatok életében.-egyeseket például intézetekben helyeznel el,ahol más természetü aberrációknak vannak kitéve.

A vérfertőzés ősi törvények,tabuk tiltják a legtöbb társadadlomban.ma ez főleg csupán egyes országokban,primitiv,elmaradott agrárvidékeken fordul elő.alacsony értelmü népesség körében.Fejlettebb társadalomban megmarad családi titoknak.

A leggyakoribb alakja az apa-leány nemi kapcsolat amelyet régebben az apa személyisége felől itéltek meg,ma inkább az egész érdekelt háromszöget vizsgálják,tehát a leány aktiv vagy passiv szerepét és az anya gyakran hallgatólagos-belenyugvó magatartását is számba véve. Az apát gyakramn szellemileg elmaradottnak, degeneráltnak, alkoholistának tüntetik fel,vagy izolálódási hajlamát családja és az egész társadalom felé.Más apák kifejezetten- konformisták-de lányukkal való sexuális kapcsolatot természetes joguknak tekintik,amely lehetőséget ad nekik hogy gyermeküket-kiméletesen-bevezessék a sexuális életbe.

Két apa tipust lehet elkülöniteni-az egyik a feleségét akarja leányával helyettesiteni,nemi életük mellett házastársira emlékeztető,érzelmi szorosabb kapcsolatot alakitva ki-a másik tipus kevesebb romantikával ki akarja elégiteni nemi vágyait,kihasználv gyermeke függő viszonyát.

Több vérfertőző apa közeledését leányához a feleség hidegsége váltja ki.Néha a feleség-érezve saját házastársi képtelenségét-önmaga segiti elő az apa-leány kóros kapcsolat alakulását.

Igen gyakori a mostoha-apa erőszakos nemi kapcsolatteremtése 14 év alatti leányával-ezen esetekben az anya házassága megmentése érdekében –szemet huny-a történtek felett.

Elég gyakori hogy a gyermek lép fel vádlóként a szülőkkel,tanárokkal,szomszédokkal vagy akár képzelt személyekkel szemben.Néha e vádaskodások mögött csupán-éberálmodozás és mesélőhajlam- szerepel,máskor azonban leplezett agresszió kiélése a fontos a felnőttekkel szemben,aki felé viszonzatlan szeretettel fordult,vagy ez valamivel felkeltette féltékenységlt.

Ellentétben a népi felfogással,a gyermek szájából nem mindig az igazságot halljuk A gyermekek elleni bűntettek különösen felháboritóak,de éppen ezért kell gondosan mérlegelni az elmondottakat.Szellemesen jegyzi meg az egyik gyermek psychiáter-hogy

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése