Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. május 13., péntek

LELKI ZAVAROK GYERMEKKORBAN


-EGY HIPERKINETIKUS GYERMEK-

-LELKI ZAVAROK GYERMEKKORBAN.

Szülők, illetve pedagógusok részéről egyre gyakrabban elhangzó panasz, hogy a mai gyermekek teljesen mások, mint az elmúlt évtizedekben voltak. Egyre több tanulmány jelenik meg arról, hogy mind gyakrabban fordulnak elő lelki zavarok már kisgyermekkorban is...

A lelki betegségek kialakulásának számos oka lehet. Sokszor veleszületett genetikai rendellenességről van szó, de nagy szerepet játszik a rossz családi környezet is. A központi idegrendszer érése és fejlődése a születés után még néhány évig folytatódik. Ez a folyamat nagyban meghatározza nemcsak a gyermek különféle képességeinek és készségeinek, hanem a pszichés állapotának alakulását is.

A pszichés fejlődés sajátos zavarai

1. A beszéd és a beszélt nyelv zavarai

A kifejező beszéd zavara esetén már négyéves kor körül feltűnik, hogy a gyermek nem tud tárgyakat megnevezni, szókincse hiányos, nyelvtani szabályokat az életkorához képest elmaradva alkalmaz. A beszédmegértési zavarnál a gyermek nem érti a beszélt szöveget, egyszerű kifejezéseket is értetlenül fogad. A zavarokat legkésőbb az iskolába menés előtt fel kell ismerni, és a gyermeket logopédiai kezelésben, speciális fejlesztésben kell részesíteni.

2. Iskolai készségek zavarai

Diszlexia: Az iskolai kudarcok hátterében gyakran a fejlődési diszlexia áll. Ez az olvasási és nyelvi készség elsajátításának nagymértékű nehézségét jelenti. Jellegzetes tünet az olvasás folyamán a betűk vagy a hangok kihagyása, hangok vagy szavak felcserélése vagy értelmetlen hangzók beillesztése, az olvasás irányának megváltoztatása, a visszafelé olvasás.
Diszgráfia: A betegségben szenvedő gyermek írására a rövid-hosszú magánhangzók, kettős mássalhangzók felcserélése, a kis- és nagybetűk tévesztése a legjellemzőbb. Az iskolai készségek zavaraival küszködő gyermekek gyakran igyekeznek elkerülni a tanulási feladatokat igénylő helyzeteket. A gyógyításban a hiányzó készségek több éven át tartó fejlesztésére van szükség. Fontos, hogy a család és az iskola felismerje a zavart, és támogassa a gyermeke. A gyógyszeres kezelések önmagukban nem hatásosak.

A pszichés fejlődés átható zavarai, Autizmus

A fogyatékosság alapját képező fejlődési zavar a központi idegrendszer olyan területeit érinti, amelyeknek elsősorban a társas kapcsolatok, a kommunikáció kialakításában van szerepük. A betegség kialakulásában gyakori a genetikai háttér: az autista gyermekek testvéreinél a betegség előfordulása 50-szer olyan gyakori, mint az általános népességben. Már az első életévben feltűnik a gőgicsélés elmaradása, később a szóhasználat esetlenné válik (ha egyáltalán kialakul a beszéd), magára hagyva a gyermek akár órákig is elmerül az öncélú játékában anélkül, hogy a külvilágról tudomást venne. A szokásos rutin megzavarása dühkitöréseket idéz elő nála. Nem alakul ki szoros érzelmi kapcsolat a szülőkhöz, később képtelenek barátságot kötni, feltűnő az esetlenségük, ügyetlenségük a társadalmi helyzetekben, s ennek következtében serdülő-, illetve felnőttkorban nem tudnak párkapcsolatot kialakítani. A beszélni tudó, normális értelmi képességű autista gyermekek megfelelő támogatással felnőtt korukra bizonyos önállóságot is elérhetnek.

A hiperkinetikus zavar

A tünetek egyik csoportja a figyelem hiányából adódik. Az ilyen tanulók képtelenek figyelni az órán, úgy tesznek, mintha nem hallanák, ha szólnak hozzájuk, gyakran félbehagyják az elvégzendő feladatot, feledékenyek, szétszórtak, kerülik a gondolkodást igénylő teendőket, kis dolgok miatt is könnyen dühbe jönnek. A másik csoportba a motoros nyugtalanság, illetve az impulzivitás tartozik. Az ilyen gyermek izeg-mozog, nem tud hosszan ülve maradni, állandóan rohan, ugrál, képtelen csendben lenni, túl sokat beszél, gyakran félbeszakít másokat. Enyhébb esetekben elegendő a szülőnek és a pedagógusnak a gyermek sajátosságaihoz illeszkedő nevelési módszerekre való felkészítése. Súlyosabb esetekben szükséges lehet gyógyszeres kezelés is

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése