Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. június 6., hétfő

A GYERMEKGYÓGYÁSZAT TÖRTÉNETE

A GYERMEKGYÓGYÁSZAT TÖRTÉNETE

A gyermekgyógyászat története elválaszthatatlan a gyermeki sors alakulásától a történelem folyamán. A régmúlt időkben a gyermek nem élvezte olyan mértékben a társadalom gondoskodását, védelmét, mint manapság. A nem kívánt, házasságon kivül született vagy beteg csecsemőket a szülők-büntetőjogi következmények nélkül-nemegyszer kitették a piactérre, a templomba, a szabadba.

D

GYERMEKKÓRHÁZAK

Fordulatot hozott a gyermekgyógyászat fejlődésében az első önnálló gyermekkórházlétesitése Párizsban 18o2-ben..Eddig az időpontig a csecsemők és gyermekek-sokszor százágyas osztályokon-eggyüt feküdtek a felnőttekkel.A 3o-as években Szentpétervár, Bécs, Budapest /1839/, majd később London, Stockholm, Philadeplhia, követte a párizsi példát. E kórházak azonban a hiányos diétás és hygiénés ismeretek és rossz elkülönitési viszonyok miatt nem feleltek meg céljuknak.A felvett csecsemőkhalálozása még a mult század végén is nemegyszer 70 % ért el.

És mégis e lelencházakban és szerény kórházakban fektették le a századfordulótól kezdve a korszerü gyermekgyógyászat alapjait.Egymás után jelennek meg az egyes betegségek klasszikus leirásai,és a betegségeket igyekeznek kórbonctani,majd bakteriológiai,a kémia,az élettan fejlődésével-etiológiai illetve kórélttani alapokre helyezni.A kutatás a klinikai észlelésből indul ki-leirják és elhatárolják az egyes kórképeket,azután ezeknek az okait és megelőzését igyekeznek megoldani,természettu- dományos alapon.

E század elejének nagy vivmánya a tejhigiéne és a kórházi steril körülmények/aszepsis/ alapvető javitása,valamint a csecsemő-tanácsadás jelentőségének a felismerése volt.Ezek az ismeretek és az állandóan tökéletesedő védőoltások,valamint a vitaminok felfedezése alapozták meg a megelőző gyermekorvoslást.

A fokozatosan tökélesedő megelőző munka,az egyes betegségek tisztázása és az ezen ismeretekre felépitett gyógyitás-pla folyadékterápia kidolgozása,majd az antibiotikumok alkalmazása-azok a főbb tényezők,amelyek lehetővé tették korunk,egyik legszebb teljesiményét,a csecsemőhalálozás csökkentését a század eleji számok mintegy egy huszadára.

A hajdani pusztitó tömegbetegségek,a bélhurut,a fertőző betegségek a sorvadás alapvető problémáinak a megoldását követően a kutatás ujabb súlypontjai alakulhattak ki.Ezek pl-a neonatológia/újszülöttkori ellátás/melynek szép eredményei vannak a szülés körüli károsodások kórélletanának tisztázásában és kivédésében.

Mig a régebbi gyermekgyógyászat elsősorban a szomatikus megbetegedésekkel foglalkozott,addig az utóbbi évtizedekben mindjobban értékelték a psyché normális fejlődésének és épségének a jelentőségét is.Felismerték a psychés tényezők szerepét a szomatikus megbetegedésekben,

További fontos irányzat a –rehabilitáció-problémaköre,mely azt tüzi ki céljául,hogy idegrenszeri vagy egyéb szervi kárositottak életfeltételeit megjavitsa,illetve elviselhetővé tegye-

A gyermekgyógyászat nagy eredményeinek elérésében fontos szerepet játszott az egyén,a társadalom az állam és az egész emberiség fokozott felelősségérzete és mind növekvőbb áldozatkészsége a gyermekek vonatkozásában.

Szatmáron 1936-ban kaptak kórházi ágyat a gyermekek.Midaddig a gyermekellátás otthoni sokszor mostoha körülmények között történt-ennek a következménye az igen magas gyermekhalandóság volt.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése