Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. július 26., kedd

TANITÓIM,TANÁRAIM HITHŰ TISZTESSÉGE

AKIK ÖRÖK HÁLÁRA KÖTELEZTEK- TANITÓIM,TANÁRAIM-

A kissebbségi lét mindenkit és mindenhol érint vagy olykor megvisel,még gyermekkorban is.

Valaki azért mindig bedobja a mentőövet hogy partra vergődjél.

Egy szigoru,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesitményed örömélményéhez juttat már gyermekkorodban.Kötelez arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a –ketyegő órát-egy egész életeden át , hogy becsülettel,tisztakezü munkával,egyenes gerinccel, épitkezz a predestinációd kiteljesitéséért-

Az Én életemben ez volt az Ötvös utcai Római Katólikus Püspöki Fiu Népiskola –szerzetes álkendős pedagógus papjaival./DE LA SALLE SZENT JÁNOS REND./Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait.Oktatóim,tanitóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel.

Alkotásra,munkára neveltek.Amikor téb-tábló, semmittevő, emberekkel találkozok úgy érzem hogy az Ő nevükben jogos az ellenszenvem vagy akár a felhábordásom,mert egész életemben csak a tőlük elsajátitott igazakat kerestem az alkotó becsületes munkát,és csak bennük volt meg a feltétlen bizalmam.

A-PÁZMÁNY PÉTER-Királyi Katólikus Főgimnáziumban folytattam

tanulmányaimat,kiváló tanári karral.pedagógiai vezéregyéniségekkel,de már részemről érezhetően itt-ott-amott olykor társadalmi méltánytalanságokkal.

Ezekkel már keményen meg kellet kűzdeni hogy becsületesen kivivott

eredményeim értékrendje talpon maradjon.-Az akkori magyar pedagógia rendszer, a rendkivüli értékeivel természetesen érintetlen maradt a fennt megemlitett kis emberi gyarlóságoktól eltekinve-Akkor is léteztek a főméltóságok mint ahogy ma is léteznek, a Trójai lóbol kisepert pénzhatalmasságok.-de egy bizonyos hogy az önbizalommal társult tehetség és munka előbb utóbb érvényesült.

Annak idején Dr.LŐRINCZI LAJOS kanonok úr volt a gimnázium igazgatója aki látván a kimagasló eredményeimet, egy szerény sorsu gyermek talponmaradási küzdelmét,arra kért hogy ministráljak neki a mindennapi reggeli szentmiséjén ami reggel 7 órakor volt a KÁLVÁRIA templomban.A szentmise befejezése után minden reggel felvitt a lakására/a gimnázium épületében/és VELE egy asztalnál reggeliztünk.Részemre ez egy NYILAS MISI legszebb álmának a kiteljesedése volt.Abban az időben ez a tény az egész intézetben példátlan elismerést jelentett.

Mindvégig kitűnő eleőmenetelü tanuló voltam –ugy mond FEKETE BETÜS:-az intézet évvégi évkönyvében.Olykor év végén 1oo pengő pénzjutalmat kaptam amiből annak idején 3 öltöny ruhára tellet.

-De a tehetség ,a munka szent volt ezen intézmények tudattárában- és ezek ellen véteni, bünnek számittatot

.Ugyanez a szellem folytatódott az –Állami Magyar Fiuliceumban-de a világháboru,bombázások a szovjet pedagógiai modelek beépitése az oktatásba már változtatott az iskolai lét meghitt csendjén.A hagyományaink.intézeteink szellemisége megmaradt hála a hithű tanári karnak akik éppen olyan tisztességgel neveltek bennünnket az érettségi vizsgánkig.

Vitathatatlan hogy a társadalmi fellazulás mindenféle válfaja itt már érzékelhető volt../rend,fegyelem,a teljesitmény mindenek feletti elveinek a sérelme, már bontogatta a szárnyait.

Az ifjuság számára kellemes szabadosság,már a felületesség árnyékát vetitette elénk.-aminek résztvevői voltunk közöttük én is.

Ezek az intézmények határozták meg emberi

sorsomat,világszemléletemet és a társadalmi eggyütlét törvényeinek maradéktalan betartását.De mindenekelőtt a családom,az emberi példamutatással,a kiméletlen történelmi idők és kényszerü sorsok alázattal és tisztességgel való elviselésével-és nem utolsó sorban a szeretettel, ami mindennapjaimat tette szebbé és boldogabbá.

Véleményem szerint manapság, a generációs probléma az elsősorban a kitartó és következetes munka a teljesitményszint megitéléséből ered.Az értelem,az ész, az intuitiv készség,a gyors és értelmes reagálás az éppen adódó problémák megoldására elengedhetetlen,de a kitartó szorgalom és munka időben, mindig teret nyer a veleszületett adottságokkal.Tehát a család,a munka a meginhatatlan jellem az amit egy gyermek, egy fiatal, magával hozhat egy családból egy iskolából,azért is mert a 6-8 éves gyermek jellemformálása hatalmas felelősség ebben az életkorban.Ennek az életkornak a pedagógiai minősége vitathatatlanul kihat az egyén későbbi életére,ahogy az enyémre is döntő hatással volt.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése