Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. július 2., szombat

KISMAMA-BLOG-GYERMEKGYÓGYÁSZOK KETEKIZMUSA

GYERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA

Miután a gyermekek gyógyitását végzem mind mai napig 54 éven át, volt időm érzékelni és áttekinteni valamint átadni azokat az érzelmi és orvosi,egyénhez kötött emberi tulajdonságokat amiknek egy gyermekorvos meg kell feleljen-Talán megosztanám azokkal akiket érdekel-

1-MINDENEKFELETT ÉS MINDENEKELŐTT A GYERMEK SZERETETE

Egy beteg gyermek alapos,szakszerü és lelkiismeretes vizsgálata sokszor végtelen türelmet,időt és psichologiai affinitást igényel úgy az orvos mint a szülők részéről.Ez a megállapitás elsősorban a kisseb gyermekek korcsoportjára,a gyermek idegrendszeri tipusára,a környezet nevelési kultu-rájára,az orvosi rendelők gyermekbarát környezetére vonatkozik.

1- Mindenek előtt a nagy titok az egészben a-SZERETET-amit közvetiteni tudsz a gyermek felé-egy szelid hang,egy kedves simogatás vagy érdeklődés az Ő kis alakuló élettükkel kapcsolatban. Tapasztalatom szerint az orvos megnyugtató lénye-sokszor fehér köpeny nélkül-hanghordozása,kimélő szelid közeledése,a gyermek valamelyik bőrfelületének vagy a fej enyhe,simogatása már bizalmat kelthet a gyermekben.

Az hogy egy ilyen alapokon felépitett kapcsolat kialakuljon számos esetben többszöri próbálkozást igényel,de megéri a türelmet mert –életre szóló barátságok szövődnek egy emberpalántával.

2-A VÉGTELEN TÜRELEM

Az egyik nagy tanitómesterem a beteg gyermek vizsgálata folyamán az első helyen emlitette a gyermeket vizsgáló orvos –végtelen és határtalan türelmét-a többi igen lényeges szempont mellet mint pl-a kiváló szakmai felkészültség-a helyes orvosi gondolkodásmód és interpretativ készség-a jelenktéktelennek tünő tünetek helyes értékelése-a kórelőzményi adatok helyes felvétele-a gyermek teljes levetkőztetése bármilyen orvosi vizsgálat alkalmával-az eggyütérzés kifejezése a beteg gyermekkel-a vizsgálat legyen mindig alapos,lelkiismeretes és mindez a szülők jelenlétében.

Mint fiatal orvosnak egy kissé eltúlzottnak tünt a –türelem-kérdésének a feltupirozása.De az idő igazol és oktat-Orvosi ténykedésem alatt főként amikor a gyermekhálózatot vezettem akkor észleltem pregnánsabban hogy több türelemmel hatékonyabb lett volna az orvosi ténykedés.Példaértékü tanitómesterem Prof.Dr.Szentkirályi István a következőképpen reagált amikor –egy- süvölvény gomolyag-megjelent a rendelőben-a következőket mormolta alig hallhatóan-NA ITT 2OO-ig KELL SZÁMOLNOM.

Tehát igy vagyunk mi gyermekgyógyászok-hol 1oo-ig,hol 2oo-ig számolunk attól függetlenül hogy milyen a hangulatunk vagy éppen az egészségügyi állapotunk.

3-ÁLDOZATKÉSZSÉG ÉS LEMONDÁS

Talán abból a tényből indulnék ki hogy egy megvizsgált betegért minden felelősség téged terhel,legyen az szakmai,etikai vagy akár jogi vonatkozásu.Ez a köztudatban is jól ismert szempont nagyon nagy felelősséget ró a kezelő orvosra legyen az felnőtt vagy beteg gyermek.Visszaemlékszem hogy amikor mozielőadáson voltunk volt olykor –olykor egy beszólás előadás közben hogy-pl-Grósz doktor urat kérjük az előcsarnokba-

A lemondást az áldozatkészséget azt már az orvosi egyetemen vállaltuk,ami aztán állandósult az egész szakmai tevékenységünk folyamán.

A gyermekgyógyászati gyakorlatnak azonban mégis van egynéhány jellemzője az orvosi sürgősségi ellátás időben való rögzitését tekintve-

A gyermekkorban sokszor elképesztően gyorsan következnek be a szövődmények,vagy kerülnek katasztrófális helyzetbe az életfontosságu szervek müködései.Amikor igényelik a szülők azonnal menni kell igy sokszor elkerülhetjük a sokszor előálló kellemetlen vádaskodásokat vagy elhúzódó jogi elmerasztalásokat..A gyermekpatológia nem olyan igényü mint pl-egy krónikus szivelégtelenségben szenvedő 8o éves beteg-amire egyesek azt mondják 1-2 óra mulva ott leszek.

Főként az újszülött vagy 3-4 hónapos koru csecsemők-ugyancsak az ilyen szempontból ebbe a kategóriába esnek.

A mindenért –aggódó-anyukák akik minden minimális panaszért azonnal orvosi ellátást igényelnek.A hosszú orvosi gyakorlatom arra késztet hogy tekintettel kell lenni az –anyai megérzésre-/instinctio maternis/mert bizony ez nem egyszer beigazolódik.

Ha kiépitett pacienturád van már egy visszautasitott vizsgálat a paciens elvesztéséhez vezethet.

Külön fejezet a –neurótikus környezet-igényeiknek a kielégitése sokszor kevésbbé igazolt esetekben.Ezeknek a megoldása ha elfogadták paciensnek,egyéni elbirálás alá esik.

Megalapozott vagy alapozatlan indokkal igényelt vizsgálatot lássunk el azonnal-mondjunk le életünk egyes kegyes adományairól és –VIZSGÁLJUK MEG A GYEREKET.

4- FELELŐSSÉGTUDAT VÁLLALÁSA ÉS ELVISELÉSE

Az egész szakmai létünk egy mehatározója az állandó,mindennapos feszültségi-állapot ,amelynek oka a felfokozott felelősség tudat ,azért hogy ne kisérjen esetleg egész életünkön keresztül a ,lelkisimeterfurdalás hogy egy esetleges szakmai ballépés miatt valakinek életre szóló szenvedést okoztunk.

Emiatt a feszültség miatt nem tudtunk felszabadultan,örvendeni semmiféle szakmai elismerésnekvagy sikernek-

Vannak erkölcsi,emberi,intellektuális elhallgatott benső gyötrelmei minden embernek, amiket nem tud, nem akar, vagy nem mer kimondani környezetének.Az elkövetkezendőkben azokról az önemésztő nehézségeinkről,elfedett gondolatainkról irok egy néhány sort, amiket egy életen keresztül magunkkal hordoztunk és amik a orvosi hivatásunkkal vannak kapcsolatban.

4-KÜZDŐKÉPESSÉG A GYERMEKEK PREFERENCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT ÉS JOGAIKÉRT.-

A sokat hangoztatott-gyermekvédelmi jogok-keretein belül visszatérhetnénk ahhoz az elvhez hogy a gyermekeknek –preferenciális joguk van-az őket megillető.magasszintü ellátáshoz.Vonatkozik ez a megfelelő szellemi és szomatikus fejlődésre.de ugyanúgy a megelőzésre és a veleszületett egyre nagyobbszámu fejlődési rendellenességek megoldására is.Vajjon a többi preferenciális orvosi ellátás létrehozásánál,nem-e előbb a gyermekhálózat létjogosulásának fenntartására kellett volna gondolni.A nagy hiányállapotok az egészségügyben amiknek juttatásaiban tudom és megéltem nagyon nehéz az abszolut igazságos elosztás,de az a véleményem hogy egy szenvedő vagy az elmulás határain lévő gyermek arcát nézni a legdrámaibb történés.Az elég bátortalanul alkuló gyermekvédelmi szervezetek anyagi mozgástere nagyon korlátozott.

Naponként tüntetnek hatalmas mennyiségü és drága propaganda anyagokkal a különböző politikai pártok-botcsinálta szónokokkal,mások anyagi juttatásokért,vagy a kissebségi rendek jogaiért.Tegyem fel a kérdést-LÁTOTT-E VALAKI EGY TÜNTETÉST A GYERMEKEK JOGAIÉRT-

5-KIÁLLÁS A HIVATÁSUNK MÉLTÁNYOSSÁGÁÉRT

Külön hálásak voltunk a tanitómestereinknek hogy a legmélyebb fokon tudatositották bennünk hogy- az orvosi hivatás-,szent és sérthetetlen volt mindvégig a történelem folyamán-függetlenül a hatalmak akár becstelen acsarkodásaitól is -

Az elmult 4o-5o év társadalmi homogenizálása beillesztette az orvosi rendet is egy becézgető,úgymond,egy úgymond-dokizó-dokikám-ozó-kategóriába.-Amikor is az arra éppen anyagi javakat árusitók megengedtek maguknak,1 kg disznóhusért,virtsliért stb

Nevezzenek tisztes nevemen,becenevemen,gúnynevemen-de hivatásom tisztes évezredes nevét hadják meg a maga méltóságában.

6- GYERMEKEK BIZALMÁNAK ELNYERÉSE.

A verbális komunikáció kialakulása után már több teret nyerünk a kapcsolatteremtés lehetőségeit tekintve.Ha már meg tudjuk kérdezni hogy kit szeret a legjobban,vannak e barátai,szokott e verekedni,van kis kutyája vagy macskája,szereti e a lekváros derelyét és ezekre megyőző választ kapunk ez még egylépés egy előlegezet barátság érdekében.

A kisseb korcsoportu gyermekek a tapasztalatom szerint nagyon hiuak

és főként a leánykák/no lámcsak milyen korán kezdik/akik egyenesben értékelik a dicséretet-pl-milyen szép kék a szemed,milyen szép a fülbevalód,vagy a bluzod stb-Ők ilyenkor végignéznek megukon és diadalittasan rádmosolyognak.

A nagyobb gyermekekkel úgy beszélek mint egy felnőttel.Egyéni

személyes véleményüket kérem a mindennapi családi vagy iskolai történésekről.Ezekre a kérdéskre meglepő tájékozottsággal és naiv őszinteséggel válaszolnak.Olykor olyan intimitásokat mondanak el amikért már majdnem pirokodnom kell a szülők előtt.Ez az Ő önérzetének a győzelme-mert neki otthon mindig azt mondják –hogy Te gyermek vagy nem értesz és ne szólj bele.Számomra mindig felejthetetle marad az a –diadalittas tekintet amit a szülők felé irányitanak és ezzel közlik velük –hogy látjátok Ez emberi módon beszélt velem.

De mindenek előtt a nagy titok az egészben a-SZERETET-amit közvetiteni tudsz a gyermek felé-egy szelid hang,egy kedves simogatás vagy érdeklődés az Ő kis alakuló élettükkel kapcsolatban.

Az hogy egy ilyen alapokon felépitett kapcsolat kialakuljon számos esetben többszöri próbálkozást igényel,de megéri a türelmet mert –életre

szóló barátságok szövődnek egy emberpalántával.

Ebbe a folyamatba kell beépülnie a szülők józan pedagógiai hozzá-

Járulásuknak és nem kényszerfenyegetésekkel elidegeniteni a gyermeket azz orvosi rendelőktől azzal a motivációval hogy ha nem eszed ezt...vagy amazt akkor injekciót kapsz vagy viszünk ahhoz a csunya öreg orvoshoz.Otthon ha az orvos megérdemli beszéljünk róla érdemlegesen mert ez megnyugtató a gyerme részére is.

8-A GYERMEKEK VISELKEDÉSI MODELJEINEK AZ ISMERETE

AZ ORVOSI RENDELŐBEN.

Egy gyermek viselkedési modeljeinek az orvosi rendelőkben okai és eredői vannak-A teljesség igényeiéert egy néhányat megemlitenék.

1-A gyermek orvos egyik legnagyobb problémája hogy a kórelőzményi adatokat szülőktől vagy hozzáttartozóktól kapja.A beteg gyermeknek ilyen szempontból nem megbizható az értékitélete.Ugyanigy van ez a kezelési eljárások megbizható teljesitését illetően is.

2-A gyermek szorongása egy olyan környezetben ahol megszokottan idegenekkel találkozik az ő általa –egy ellenségesnek itélt környezetben.

3-Az ismeretlentől való félelem,gátolja az eggyüttmüködési készségét,és a verbális comunikációt.

4-A fájdalomtól való félelem gátolja a klinikai vizsgálat operativ részét

5-A gyermek szomatikus fejlődése,a növekedés azt eredményezi hogy a gyermek úgymond minden pillanatban más biológiai értékrenbe sorolható

6-A gyógyszerek hatástana függ a kortól,a súlytól és az egyes szervek esetle-

leges disfunkcionális állapotától

7-Az orvosnak a szülőknek nagyon figyelmsen kell követni a szubtilis

atipusos klinikai tüneteket

8-Az édesanyák véleményét még ha olykor fárasztó is lehet kötelően meg kell hallgatni,mert-az anyai megérzésnek történelmi hagyományai vannak..

Ez a kölcsönös szülő-orvos összhang és segitőkészség az első

lépés a gyermek gyógyulásának a sikerében

9-ORVOSI PÉLDAKÉPEK

A szakmai pályafutásom során voltak emberek,jobban mondva magas méltóságu szakemberek-gyermekgyógyászok akik különös hatással voltak a gondolkozás módomra,felfogásomra a hivatásom gyakorlásával kapcsolatban.Nagyon tiszteltem azokat akik nemzetközi kitekintéssel is értékelhető eredményeket mutattak fel.Ezek közül azok imprimálódtak a legjobban akiknek- hatalmas szintetizáló képesség- volt a jellemző vonásuk.-

Ezek az emberek be tudtak hatolni az orvostudomány már már uralhatatlan bozótjába és utat vágtak az utánuk következőknek.Megemlitenék néhányat akik szerintem megfellebezhetetlenek a szakmában,és akiket bizalommal követtem.G.FANCONI-R.DEBRE-KERPEL_FRONIUS-GH_GOLDIS-H.BARNETT-SZENTKIRÁLY ISTVÁN

10-AZ ORVOSI ETIKAI SZEMPONTOK UJRAÉRTÉKELÉSE.

.

A mai etikai és deontológiai elvek megőrizték ugyan a töténelmi hagyományokat/Hippokráteszi eskü/de természetszerüen alkalmazkodniuk kellett a töténelem folyamán kialakult új gazdasági,tárasadalmi,szakmai elvárásokhoz, amik napjainban is hatalmas léptekkel haladnak előre.

Egy dolog nem változott-a beteg ember- akinek szenvedése ugyanolyan mint évezredekkel ezelőtt.Ez az ember ugyanúgy igényli a segitséget fájdalmaiknak enyhitésére,a vigasztaló jó szót,a türelmet a körültekintő gondoskodást.Ő ma is jó néven veszi vagy elvárja hogy alapo-

san megvizsgálják,meghallgssák panaszait.Tehát ez az igény megmarad időtlen időkig.-és megmaradnak az esdeklő tekintetek és segélytkérő szavak.

Tulajdonképpen ez a hivatásunk emberi eleme,amit mindig és mindenki elvár tőlünk és hozzáfűzöm hogy teljes joggal.

A történelem folyamán valamikor úgy tekintettek egy orvosra mint egy olyan lényre aki szinte emberfölötti cselekedetekre is képes.Természetesen az orvosi gyakorlatnak mindig meg voltak az értékelhető, felmérhető gyógyitási határértékei.A változás ebben az orvos beteg viszonyban három alapvető téren változott meg-

1-A fejlett orvosi technológia csökkentette az orvos szerepét,tekintélyelvüségét a gyógyászatban.Ezzel megváltozott az orvos-beteg kapcsolat minősége és tartalma.

2-Az orvostársadalom is hozzászokott ahhoz-hogy ráfektesse a beteget a –modern medicina futószalagára-sokszor magáévá téve a beteg azon igényét-hogy mielőtt még kikérdezné a beteget a panaszainak jellegéről,vagy a klsszikus medicina örökértékü szabályai szerint levetkőztetné és megvizsgálná becsületesen, és lelkiismeretesen-máris küldi analizisekre-

3-Más a társadalom általános és egészségügyi kulturális szintje,növekedtek az elvárások,de az anyagi keretek ugyanazok maradtak

4-Sajnos a beteg elszemélytelenedik és a közvélemény formálás

az orvosok szemben mind igényesebb lessz.

5-A fogyasztó társadalom nemtelenül ledegradálta az orvosi hivatást-megvonva tőle a legelemibb működési feltételeket.

Ezt a néhány kérdést szeretném bővebben tárgyalni mindannyiunk okulására-

1-A beteg embernek a fejlett orvosi technika valóságos egészségügyi üzemeket hozott létre melyekben az alkalmazott renszerek,amik egy igen jól képzett capat vagy csapatok igen magas szintü ellátást biztositottak.A mai ellátási realitások már azt vetitik elénk és mondjuk ki jogosan,hogy a betegeket nem lehet megfosztani attól a joguktól hogy emberközelben érezzék az orvosukat.A beteg aki sorsát bizza ránk,és hisz bennünk nem tekinhető úgy mint egy tárgy,akit rá kell kapcsolni különböző gépekre,automatikusan kivizsgálni,és csak a gépeket ellenőrizni hogy milyen értékeket mutatnak.

Az első és legfontosabb feladat még ma is ilyen fejlett technikai körülmények között az hogy –nem szabad a beteget elszemélytelenitni-hanem meg kell őrizni a hagyományos orvos-beteg kapcsolatot.

2-Vitathatatlan hogy az egészség megőrzése mindig a legfontosabb törekvése volt az emberiségnek..Az hogy légy egészséges,éljél sokáig az emberi lét legfontosabb kivánalmai közé tartozott.

Ez a törekvése az embernek egy különös és egyedülálló helyet biztositott a társadalomban az orvosnak.Az orvos ismerheti az embernek azt az intim fizikai és lelki állapotát ami a bizalom és –orvosi titoktartás-lényege-Ezért az orvos nem lehet idiferens a közvélemény számára.

A közvélemény lépésről-lépésre követi az életét,a figyelem középpontjában tartja.Szigoru tisztánlátással besorolja rövid időn belül szakmailag,emberi magatartás,erkölcsi érték szempontjából-Erre a társadalmi értékmérőre

odafigyelésre minden magára valamit adó orvos vigyázzon.-

11-A CSAPATMUNKA NÉLKÜLÖZHETETLEN VOLTA

A beteg embernek a fejlett orvosi technika valóságos egészségügyi üzemeket hozott létre melyekben az alkalmazott renszerek,amik egy igen jól képzett capat vagy csapatok igen magas szintü ellátást biztositottak.A mai ellátási realitások már azt vetitik elénk és mondjuk ki jogosan,hogy a betegeket nem lehet megfosztani attól a joguktól hogy emberközelben érezzék az orvosukat.A beteg aki sorsát bizza ránk,és hisz bennünk nem tekinhető úgy mint egy tárgy,akit rá kell kapcsolni különböző gépekre,automatikusan kivizsgálni,és csak a gépeket ellenőrizni hogy milyen értékeket mutatnak.

Az első és legfontosabb feladat még ma is ilyen fejlett technikai körülmények között az hogy –nem szabad a beteget elszemélytelenitni-hanem meg kell őrizni a hagyományos orvos-beteg kapcsolatot.

12-AZ EGÉSZSÉGÜGYI NEVELÉS ÉS INFORMÁCIÓ ÚJRAÉRTÉKELÉSE

2o1o-ben kiadtam egy 1ooo oldalas elektrónikus kiadásu könyvet a következő cimmel-Gyermekgondozási tanácsok közhasznu gyűjteménye.A kiadvány terjedelme és állandó aktualizálásának a lehetősége egy állandó, folyamatos gyermekgondozási és nevelési lehetőséget ajánl napjaink rohamosan növekvő szülői igényeire.

Az információs rendszerek mindent elárasztó özöne, természetesen az egészségügyi hálózatot sem mellőzi.Valahol a mai orvosi ténykedés, igényli a klasszikus orvosi gyakorlat,gyermekgondozás,gyermeknevelés alapjait összeilleszteni, a modern világ legaktuálisabb szempontjaival.

Másrészt, a mai szülők egészségügyi kulturáját tekintetbe véve, és a nívós tömegkomunikáció eszköztárát szemlélve, az egyén is sokkal többet akar megismerni, tudni, korunk egészségügyi problémáiról vagy sajátosan a maga betegségéről. De legyünk őszinték, az orvostársadalomtól is rendszerezettebb részletesebb tájékoztatást vár el napjaink társadalma.

Mi gyermekgyógyászok meg akarunk felelni ezeknek az elvárásoknak és a félreértések,félremagyarázákok elkerülése végett, amik olykor félrevezetőek és ártalmasak lehetnek, igyekszünk egy olyan elektrónikus kiadványt közreadni, aminek tágabb információs alapja, rendszerezett, közérthető és folyamatosan időszerüsithető adattára van.

Számos gyermekhálózati munkatárs orvosok, védőnők, akiknek érzelmi énje és emberi tisztessége a reájuk bizott gyermekek sorsa, adták sokszor pályafutásuk szakmai eredményét ehhez a munkához amint ezt mi is tettük. De annak a tudatában is, hogy – egy kattintással – egy adott szükséges, esetleg drámai pillanatban olyan információkhoz juthat mindenki, amelyek életmentők lehetnek. Ehhez pedig úgy gondolom, hogy mindannyian teljes odaadással és érdektelenül csatlakozunk.

13-A TÁRSADALOM MEGBECSÜLÉSÉT AZ ORVOSNAK KELL KIÉRDEMELNI..

Ez a törekvése az embernek egy különös és egyedülálló helyet biztositott a társadalomban az orvosnak.Az orvos ismerheti az embernek azt az intim fizikai és lelki állapotát ami a bizalom és –orvosi titoktartás-lényege-Ezért az orvos nem lehet idiferens a közvélemény számára.

A közvélemény lépésről-lépésre követi az életét,a figyelem középpontjában tartja.Szigoru tisztánlátással besorolja rövid időn belül szakmailag,emberi magatartás,erkölcsi érték szempontjából-Erre a társadalmi értékmérőre

odafigyelésre minden magára valamit adó orvos vigyázzon.-

Ez a megbecsülés egy élet munkáján és törekvésein keresztül történik meg.

Ez bennünk tudatosult és sokan igy is élünk.De azt a tényt feltétlenül kell jeleznünk hogy van egy olyan tendencia , egy bűnös alábecsülése a hivatásunknak.Az utóbbi időben az volt a plána hogy ki tud nagyobbat rugni belénk-Hosszú éveken át a mindenkori hatalmak az összes társadalmi nyomorát az egészségügyre ruházta.-Nézzük meg kórházainkat,azoknak felszereltségi állapotát a gyógyszerellátást.Csak azutóbbi 2 évben 3ooo orvos távozott külföldre –és csodák csodája mind mind kiválóan megállja a helyét.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése