Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. február 5., vasárnap

-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-


-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-

KÖZHASZNU GONDOZÁSI TANÁCSOK GYŰJTEMÉNYE


PÁPAI PÁRIZ FERENC HIRES ERDÉLYI MAGYAR ORVOSTUDÓS EMLÉKÉRE

DR.BAUER BÉLA

SZATMÁRNÉMETI

-2O11-

Az enciklopédia tartalmi és érdemi megfelelői -

1-Az igény és az érdeklődés

2-Az optimális hozzáférhetőség megteremtése

3-Az információs anyag sokoldalusága és minősége

4-A képes illusztrációk bősége és szelekciója

5-A bemutatott témák gyakorlati vonatkozásai

6-A közölt tények megbizhatósága

7-A bemutatott anyagok szerkesztési módja

8-Az adott témakör körülhatárolt jellege

9-A közös és nemes szándék-a gyermekvédelem

10-A 12 év munkája és a 4000 oldal megszerkesztése

11-A felhasznált források szerzőinek nagylelküsége

ÉRTÉKELÉS

A munka, felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos összes elméleti és gyakorlati ténykedéseket Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-611 képes illusztráció,ami hozzásegiti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzitéséhez is.

Ilyen volumenü és ilyen gazdag illusztrativ anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztan a nemzetközi gyermekvédelmi irodalomban úgy hogy egyedülállónak mondható.

ELŐSZÓ

Mottó:

Édesanyám emlékére,

Édesanyák hasznára.

Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.

A gyermeket nevelő szülők általában kialakitják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állitottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektiv készségével a tarisznyámban és ugyannakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybevéve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jószándékkal ezt mindenki számára.

Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesitése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan, sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektiv gyüjtemánye ami főként a szatmár megyei magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.

Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemő táplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit ismertetni/higítások-gazdagitások/ egy olyan érában, amikor kíváló és nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét aranykorát kezdi élni.

A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.

A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátitott szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.

Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek eggyüttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelemeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.

Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malignus úgymond „rossz-betegségek” aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.

Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.

JÓZSA KRISZTINA informatikus hozzájárulása az 1ooo oldal rendszerezéséhez,egyes esetekben a szakágazati megoldásokhoz nélkülözhetetlen volt.A felhasználók nevében KÖSZÖNET ÉRTE..

A SZERZŐ.

GYERMEKGONDOZÁSI KIADVÁNYAIMRÓL

Lévén hogy az utóbbi 1o-12 évben szerkesztett és elektrónikus formában kiadott négy nagyobblélegzetü munkám formában és tartalomban különböznek egymástól ,szeretnék a látogatóimnak magyarázatot adni ennek okairól.

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a látogató tájékozott legyen a kiadványok rövid értékeléséről,hogy minél célszerübben és főként jó időbeosztással tudja használni ezeket a kiadványokat amik a Web és blog lapomon megtalálhatók.

Tehát egy rövid kronológiai felsorolás az alábbiakban-

1-GYERMEKGONDOZÁSI-BÖNGÉSZŐ-342 oldal-

Megtalálható a Web cimlap fejlécén.

Ez a kiadvány tulajdonképpen 2o1 sajtónak szánt újságcikk -/betükarakteres igénnyel/Egy gyermekrovat beinditásának céljából készült.Teljesen dijtalanul ajánlottam fel egy helyi lap szerkesztőségének a szatmár megyei anyák gyermeknevelési okulására.Egy előzetes megállapodás után a közlésüket–VISSZAUTASITOTTÁK-.Különben megjegyzem hogy a Web lapon 4439 látogatója volt 9 hónap alatt.Időszerü tartalommal,minden kategória igényeinekmegfelelő,közérthető anyag.Főként azoknak az anyukáknak készült akiknek nincsen internetes hozzáférhetőségü lehetőségük.

2-GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK KÖZHASZNU GYÜJTEMÉNYE.Megtalálható Web cimlap fejlécén.997 oldal

Egy témaközelségben szerkesztett,tartalomjegyzékkel ellátot,1000 oldalas kiadvány.A tárgyalt témakör ami összefüggéseiben is felöleli a gyermekgondozás egész problematikáját egy másodperc alatt szolgáltatja az igényelt információt.-Részletesebb leirás a –Motiváció-és az –Előszó-fejezetekben található meg.C-D lemezen is megjelent 6231 példányszámban.

3-KÉPES KISMAMA BLOG-Megtalálható a Web cimlapon

Ez a 1713 oldalas kidvány abban különbözik az előbbiektől hogy :

-a.-485 képpel izesitettem a monoton szöveg- anyagot/pl-a gyermekkori fertőző betegségek,más gyermekbetegségek szines képeken vannak bemutatva/

-b-a fontosabb,gyakorlati dolgokat a leközölt szövegeket szines vagy betükarakteres kiemelésekkel tettem áttekinthetőbbé

-c-gazdagitottam tartalmilag az anyagot napjaink kulturált gyermeknevelési igényeivel.

4-SZELEKTIV_KISMAMA_INFO-547 oldal

Ebben a munkámban a gyermekgondozás,finomabb,intimebb érzelmi vonatkozásait igyekszem összefoglalni.Különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolatrendszerére,a belső családi érzelmi összefüggésekre,a gyermek alkati jellemzőinek a felismerésére a viselkedés,nevelés a gyermeklélektan problémáira. De megemlitek még számos hasznos gyakorlati kérdést is..

Mindezeket a nagy tanitómestereim munkáinak a szellemében és a kortárs kiváló a gyermekvédelemben munkálkodó munkatársaim segitrségével.

5-ADALÉKOK AZ ENCIKLOPÉDIÁHOZ.-420 OLDAL.

Tartalmilag,konceptuáéisan megegyezik a –Képes Kismama-Blog-szerkesztési technikájával

ELNÉZÉST KÉREK A KEDVES OLVASÓTOL HOGY HAGYOMÁNYSZEGŐEN-AZ ADALÉKOK-FEJEZETÉVEL KEZDEM AZ ENCIKLOPÉDIA BEMUTATÁSÁT.DE SZOLGÁLJON MENTSÉGEMRE AZ A TÉNY HOGY A FELSOROLT GYERMEKGONDOZÁSI MUNKÁK ÖSSZEGZÉSÉNEK A GONDOLATA EGY ENCIKLOPÉDIA FORMÁJÁBAN,NEM OLY RÉGEN SZÜLETETT MEG.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése