Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. február 18., szombat

SZERETET,TISZTELET,MEGBECSÜLÉS ÉS KÖLCSÖNÖS GONDOSKODÁS A CSALÁDBAN

Szeretet,tisztelet,megbecsülés,kölcsönös gondoskodás a családban.

1-A szeretetteljes családi légkör fontossága

-Elsődleges etikai feladat a szülők részéről a jó pszichés miliő (légkör) biztosítása a családban.

Azért is, mivel a családi légkör milyensége egész életre nyomot hagy a gyermekben. A jó és a rossz egyaránt.

Ezt látszanak igazolni íróink, művészeink stb. visszaemlékezései is gyermekkorukról.

2-A gyermekek nevelése mint alapvető szülői feladat

-A szülők feladata nem korlátozódik (és korlátozódhat) csak a család anyagi alapjainak, életfeltételeinek megteremtésére.

-Felelősek a gyermek testi-lelki neveléséért, fejlődéséért, harmónikus személyiségének kialakulásáért.

-Nekik kell elsődlegesen továbbítani az erkölcsi értékeket gyermekeik számára. És nemcsak szóval, hanem mindenekelőtt saját példájukkal. "Mintaként" kell szerepelniük leányuk, fiuk előtt.

3-A szeretet és tisztelet, mint a szülők és gyermekek kapcsolatának alapja

-A gyermekek és szülők kapcsolatát éppúgy, mint minden fontos emberi kapcsolatot, erkölcsi, jogi és viselkedési normák szabályozzák.

-Az ENSZ gyermeki jogokról szóló szabálygyűjteményét hazánk is elfogadta. Jogi szabályok rögzítik a szülők kötelességeit gyermekeikkel, illetve a gyermek kötelességeit szüleikkel szemben.

-A szüleivel durván beszélő serdülő, vagy a gyermeke gondozását elhanyagoló anya viselkedése környezetükben megütközést vált ki.

4-A gyermek-szülő kapcsolat az "én - te" jellegű kapcsolat, a legbensőségesebb emberi viszony körébe tartozik

(ill. kell, hogy tartozzon).

- Ezért és a szülők és gyermekek kapcsolatát szabályozó erkölcsi törvény

szerint is a szülők és a gyermekek kapcsolatának mindenekelőtt a kölcsönös szereteten, megbecsülésen és tiszteleten kell alapulnia!

-A szülői szeretet és ragaszkodás ösztönös érzelem (az ivadékgondozás ösztöne az állatoknál is megtalálható).

-Ezt az ösztönös érzelmet erkölcsi értelemben vett szeretetté a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődéséért vállalt felelősség teszi, mint már említettük.

-A szülő erkölcsi (és jogi) kötelessége is az, hogy gondoskodjon a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez szükséges körülmények megteremtéséről. A gyermek gondoskodás nélkül elpusztulna.

-Pszichológiai vizsgálatok bizonyítják az anya-gyermek kapcsolat fontosságát a gyermek személyiségének alakulásában, főleg az első életévekben. (Pl. a bűnözők között feltűnően sok az olyan ember, aki gyermekkorában anya nélkül, vagy anyai szeretet nélkül nevelkedett.)

5-A gyermek tisztelete éppúgy erkölcsi szabály, mint minden ember tisztelete.

A szülő akkor tiszteli gyermekét, ha annak szükségleteit, képességeit, adottságait és a gyermek érdekeit figyelembe véve követel, irányít és segít.

-A gyermek megbecsülése azt jelenti, hogy a szülő megfelelően (igazságosan, a körülmények és a lehetőségek figyelembevételével) értékeli gyermeke magatartását, teljesítményét. Bízik benne és őszinte hozzá.

6-A gyermek tisztelettel, szeretettel és engedelmességgel tartozik szüleinek.

-Ennek az általános erkölcsi törvénynek a megvalósulását koronként és kultúránként változó szokások, viselkedési normák szabályozzák.

-A szülők tisztelete a rájuk való figyelésben, tanácsaik meghallgatásában, hibáinak, gyengeségeinek elnézésében és nem megítélésében nyilvánul meg.

-A szülők tisztelete a serdülőkorban válik kritikussá és nehézzé. Az önmagát kereső serdülő kritikussá válik mindenkivel és különösen szüleivel. Észreveszi az eddig nem látott hibákat, emberi gyengeségeket.

-A szülők iránti szeretet erkölcsi parancsa részben érzelmekben jelentkezik.

- A gyerekek többsége ösztönösen szeretetet érez az őt ellátó, gondozó szülő iránt, még felnőtt korában is.

7-A szeretet parancsa azonban - az érzelmeken kívül- tudatos döntésen alapuló cselekedeteket is kíván. (A szülők tanácsainak meghallgatása, anyagi támogatása, ápolása stb.)

Kung-Futse hajdani kínai bölcs, akit már többször idéztünk, a gyermeki kötelességekről a következőketmondja: ,

,- Gyermekként ne szerezz gondot szüleidnek, kivéve ha beteg vagy.

- Felnőttként - ha a szülők életben vannak - kötelesség eltartani őket és szolgálni nekik; ha meghaltak, eltemetni őket, ahogy illik.")

8-Az engedelmesség parancsa főként a kisgyermekekre vonatkozik.

- A parancs érvényessége a gyermek növekedésével fokozatosan csökken.

-A döntések következményei ért felelősséget vállalni tudó, érett

személyiség kialakulásával az engedelmesség parancsának érvényessége megszűnik. (De a tisztelet és szeretet parancsa megmarad!)

-Párválasztásnál, pályaválasztásnál a szülők tanácsainak, érveinek meghallgatásával, mérlegelésévei minden embernek magának kell döntenie. A döntés jó, illetve rossz következményeit, hatásait is maga viseli

http://ro.search.yahoo.com/

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése