Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. október 7., vasárnap

GYERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA

                           DR.BAUER BÉLA Ph.D
Miután a gyermekek gyógyitását végzem mind mai napig 54 éven át, volt időm érzékelni és áttekinteni valamint átadni azokat az érzelmi és orvosi,egyénhez kötött emberi tulajdonságokat amiknek egy gyermekorvos meg kell feleljen-Talán megosztanám azokkal akiket érdekel-

1-MINDENEKFELETT ÉS MINDENEKELŐTT A GYERMEK SZERETETE
Egy beteg gyermek alapos,szakszerű és lelkiismeretes  vizsgálata sokszor végtelen türelmet,időt és psihológiaí affinitást igényel úgy az orvos mint a szülők részéről. Ez a megállapítás  elsősorban a kisseb gyermekek korcsoportjára,a gyermek idegrendszeri típusára,a környezet nevelési kultúrájára,az orvosi rendelők gyermekbarát környezetére vonatkozik.
1- Mindenek előtt a nagy titok az egészben a-SZERETETamít közvetíteni tudsz a gyermek felé-egy szelíd hang,egy kedves simogatás vagy érdeklődés az Ő kis alakuló élettűkkel kapcsolatban. Tapasztalatom szerint az orvos megnyugtató lénye-sokszor fehér köpeny nélkül-hanghordozása,kimélő szelíd közeledése,a gyermek valamelyik bőrfelületének vagy a fej enyhe,simogatása már bizalmat kelthet a gyermekben.
                                Az hogy egy ilyen alapokon felépített kapcsolat kialakuljon számos esetben többszöri próbálkozást igényel,de megéri a türelmet mert –életre szóló barátságok szövődnek egy emberpalántával.


2-A VÉGTELEN TÜRELEM
               
                Az egyik nagy tanítómesterem a beteg gyermek vizsgálata folyamán az első helyen említette a gyermeket vizsgáló orvos –végtelen és határtalan türelmét-a többi igen lényeges szempont mellet mint pl-a kiváló szakmai felkészültség-a helyes orvosi gondolkodásmód és interpretatív készség-a jelentéktelennek tűnő tünetek helyes értékelése-a kórelőzményi adatok helyes felvétele-a gyermek teljes levetkőztetése bármilyen orvosi vizsgálat alkalmával-az együtt érzés kifejezése a beteg gyermekkel-a vizsgálat legyen mindig alapos,lelkiismeretes és mindez a szülők jelenlétében.
                Mint fiatal orvosnak egy kissé eltúlzottnak tűnt a –türelem-kérdésének a feltupírozása. De az idő igazol és oktat- Orvosi ténykedésem alatt főként amikor a gyermekhálózatot vezettem akkor észleltem pregnánsabban hogy több türelemmel hatékonyabb lett volna az orvosi ténykedés. Példaértékű tanítómesterem Prof.Dr.Szentkirályi István a következőképpen reagált amikor –egy- süvölvény gomolyag-megjelent a rendelőben-a következőket mormolta alig hallhatóan NA ITT 2OO-ig KELL SZÁMOLNOM.
Tehát így vagyunk mi gyermekgyógyászok-hol 1oo-ig,hol 2oo-ig  számolunk attól függetlenül hogy milyen a hangulatunk vagy éppen az egészségügyi állapotunk.3-ÁLDOZATKÉSZSÉG ÉS LEMONDÁS

                                Talán abból a tényből indulnék ki hogy egy megvizsgált betegért minden felelősség téged terhel,legyen az szakmai,etikai vagy akár jogi vonatkozású. Ez a köztudatban is jól ismert szempont nagyon nagy felelősséget ró a kezelő orvosra legyen az felnőtt vagy beteg gyermek. Visszaemlékszem hogy amikor mozielőadáson voltunk volt olykor –olykor egy beszólás előadás közben hogy pl Grósz doktor urat kérjük az előcsarnokba-
                                A lemondást az áldozatkészséget azt már az orvosi egyetemen vállaltuk,ami aztán állandósult az egész szakmai tevékenységünk folyamán.
                                A gyermekgyógyászati gyakorlatnak azonban mégis van egynéhány jellemzője az orvosi sürgősségi ellátás időben való rögzítését tekintve-
                                A gyermekkorban sokszor elképesztően gyorsan következnek be a szövődmények,vagy kerülnek katasztrofális helyzetbe az életfontosságú szervek működései. Amikor igényelik a szülők azonnal menni kell igy sokszor elkerülhetjük a sokszor előálló kellemetlen vádaskodásokat vagy elhúzódó jogi elmarasztalásokat. A gyermek patológia nem olyan igényű mint pl-egy krónikus szívelégtelenségben szenvedő 8o éves beteg-amire egyesek azt mondják 1-2 óra múlva ott leszek.
                                Főként az újszülött vagy 3-4 hónapos korú csecsemők-ugyancsak az ilyen szempontból ebbe a kategóriába esnek.
                                A mindenért –aggódó-anyukák akik minden minimális panaszért azonnal orvosi ellátást igényelnek. A hosszú orvosi gyakorlatom arra késztet hogy tekintettel kell lenni az –anyai megérzésre-/instinctio maternis/mert bizony ez nem egyszer beigazolódik.
                                Ha kiépített pacientúrád van már egy visszautasított vizsgálat a paciens elvesztéséhez vezethet.
                                Külön fejezet a –neurotikus környezet-igényeiknek a kielégitése sokszor kevésbé igazolt esetekben .Ezeknek a megoldása ha elfogadták paciensnek,egyéni elbírálás alá esik.
Megalapozott vagy alapozatlan indokkal igényelt vizsgálatot lássunk el azonnal mondjunk le életünk egyes kegyes adományairól és –VIZSGÁLJUK MEG A GYEREKET.

4- FELELŐSSÉGTUDAT VÁLLALÁSA ÉS ELVISELÉSE
                               
                 Az egész szakmai létünk egy meghatározója  az   állandó,mindennapos feszültségi-állapot ,amelynek oka a felfokozott felelősség tudat ,azért hogy ne kísérjen esetleg egész életünkön keresztül a ,lelkiismeretfurdalás hogy egy esetleges szakmai ballépés miatt valakinek életre szóló szenvedést okoztunk.
Emiatt a feszültség miatt nem tudtunk felszabadultan,örvendeni semmiféle szakmai elismerésnek vagy sikernek-
              Vannak erkölcsi,emberi,intellektuális elhallgatott benső gyötrelmei minden embernek, amiket nem tud, nem akar, vagy nem mer kimondani környezetének. Az előbbiekben már írtam azokról az önemésztő nehézségeinkről,elfedett gondolatainkról írok  amiket egy életen keresztül magunkkal hordoztunk és amik a orvosi hivatásunkkal vannak kapcsolatban.
               
5--KÜZDŐKÉPESSÉG A GYERMEKEK PREFERENCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT ÉS JOGAIKÉRT.-
                A sokat hangoztatott-gyermekvédelmi jogok-keretein belül visszatérhetnénk ahhoz az elvhez hogy a gyermekeknek –megkülönböztetett joguk van az őket megillető magas színtű ellátáshoz. Vonatkozik ez a megfelelő szellemi és szomatikus fejlődésre de ugyanúgy a megelőzésre és a veleszületett egyre nagyobb számú fejlődési rendellenességek megoldására is. Vajon a többi preferenciális orvosi ellátás létrehozásánál,nem-e előbb a gyermekhálózat létjogosulásának fenntartására kellett volna gondolni. A nagy hiányállapotok az egészségügyben amiknek juttatásaiban tudom és megéltem nagyon nehéz az abszolút igazságos elosztás,de az a véleményem hogy egy szenvedő vagy az elmúlás határain lévő gyermek arcát nézni a legborzalmasabb történés. Az elég bátortalanul alakuló gyermekvédelmi szervezetek anyagi mozgástere nagyon korlátozott.
                                Naponként tüntetnek hatalmas mennyiségű és drága propaganda anyagokkal  a különböző politikai pártok-botcsinálta szónokokkal,mások anyagi juttatásokért,vagy a kissebségi rendek jogaiért. Tegyem fel a kérdést LÁTOTT-E VALAKI EGY TÜNTETÉST A GYERMEKEK JOGAIÉRT-


6-KIÁLLÁS A HIVATÁSUNK MÉLTÁNYOSSÁGÁÉRT
                Külön hálásak voltunk a tanítómestereinknek hogy a legmélyebb fokon tudatosították bennünk hogy- az orvosi hivatás-,szent és sérthetetlen  volt mindvégig a történelem folyamán-függetlenül a hatalmak akár becstelen acsarkodásaitól is -
                                Az elmúlt 4o-5o év társadalmi homogenizálása beillesztette az orvosi rendet is egy becézgető,egy úgymond,dokizó,kategóriába. Amikor is az arra éppen  anyagi javakat árusítók megengedtek maguknak,1 kg disznóhúsért, virtsliért.
                                Nevezzenek tisztes nevemen,becenevemen,gúnynevemen-de hivatásom tisztes évezredes  nevét hagyják meg a maga méltóságában.


7- GYERMEKEK BIZALMÁNAK ELNYERÉSE.
                                A verbális kommunikáció kialakulása után már több teret nyerünk a kapcsolatteremtés lehetőségeit tekintve. Ha már meg tudjuk kérdezni hogy kit szeret a legjobban,vannak e barátai,szokott e  verekedni,van kis kutyája vagy macskája,szereti e a lekváros derelyét és ezekre meggyőző választ kapunk ez még egy lépés egy előlegezet barátság érdekében.
                A kisseb korcsoportú gyermekek a tapasztalatom szerint nagyon hiúk
és főként a leánykák/no  lám csak  milyen korán kezdik/akik egyenesben  értékelik a dicséretet pl milyen szép kék a szemed,milyen szép a fülbevalód,vagy a blúzod stb Ők ilyenkor végignéznek magukon és diadalittasan rád mosolyognak.
                A nagyobb gyermekekkel úgy beszélek mint egy felnőttel. Egyéni
személyes véleményüket kérem a mindennapi családi vagy iskolai történésekről. Ezekre a kérdésekre meglepő tájékozottsággal és naiv őszinteséggel válaszolnak. Olykor olyan intimitásokat mondanak el amikért már majdnem pironkodnom kell a szülők előtt. Ez az Ő önérzetének a győzelme-mert neki otthon mindig azt mondják –hogy Te gyermek vagy nem értesz és ne szólj bele .Számomra mindig felejthetetlen marad az a –diadalittas tekintet amit a szülők felé irányítanak és ezzel közlik velük –hogy látjátok Ez emberi módon beszélt velem.
                De mindenek előtt a nagy titok az egészben a-SZERETET-amit közvetíteni tudsz a gyermek felé-egy szelíd hang,egy kedves simogatás vagy érdeklődés az Ő kis alakuló életükkel kapcsolatban.
                Az hogy egy ilyen alapokon felépített kapcsolat kialakuljon számos esetben többszöri próbálkozást igényel,de megéri a türelmet mert –életre
szóló barátságok szövődnek egy emberpalántával.
                Ebbe a folyamatba kell beépülnie a szülők józan pedagógiai hozzá-
Járulásuknak és nem kényszerfenyegetésekkel el idegeníteni a gyermeket az orvosi rendelőktől azzal a motivációval hogy ha nem eszed ezt...vagy amazt akkor injekciót kapsz vagy viszünk ahhoz a csúnya öreg orvoshoz.Otthon ha az orvos megérdemli beszéljünk róla érdemlegesen mert ez megnyugtató a gyermek részére is.


8-A GYERMEKEK VISELKEDÉSI MODELJEINEK AZ ISMERETE
    AZ ORVOSI RENDELŐBEN.
        
                                 Egy gyermek viselkedési modelljeinek az orvosi rendelőkben okai és eredői vannak A teljesség kedvéért egy néhányat megemlítenék.
                1-A gyermek orvos  egyik legnagyobb problémája hogy a kórelőzményi adatokat szülőktől vagy hozzátartozóktól kapja. A beteg gyermeknek ilyen szempontból nem megbízható az értékítélete. Ugyanígy van ez a kezelési eljárások megbízható teljesítését illetően is.
                2-A gyermek szorongása  egy olyan környezetben ahol megszokottan idegenekkel találkozik az ő általa –egy ellenségesnek itélt környezetben.
                3-Az ismeretlentől való félelem,gátolja az együtt működési készségét,és a verbális kommunikációt.
                4-A fájdalomtól való  félelem gátolja a klinikai vizsgálat operatív részét
                5-A gyermek szomatikus fejlődése,a növekedés azt eredményezi hogy a gyermek úgymond minden pillanatban más biológiai értékrendbe sorolható
                6-A gyógyszerek hatástana függ a kortól,a súlytól és az egyes szervek esetleges disfunkcionális állapotától
                7-Az orvosnak a szülőknek nagyon figyelmesen kell követni a szubtilis atípusos klinikai tüneteket
                8-Az édesanyák véleményét még ha olykor fárasztó is lehet kötelezően meg kell hallgatni,mert-az anyai megérzésnek történelmi hagyományai vannak..
                                Ez a kölcsönös szülő-orvos összhang és segítőkészség az első
lépés a gyermek gyógyulásának a sikerében9-ORVOSI PÉLDAKÉPEK
                                A szakmai pályafutásom során voltak emberek,jobban mondva magas méltóságú szakemberek-gyermekgyógyászok akik különös hatással voltak a gondolkozás módomra,felfogásomra a hivatásom gyakorlásával kapcsolatban. Nagyon tiszteltem azokat akik nemzetközi kitekintéssel is értékelhető eredményeket mutattak fel. Ezek közül azok imprimálódtak a legjobban akiknek- hatalmas szintetizáló képesség- volt a jellemző vonásuk.-
                Ezek az emberek be tudtak hatolni az orvostudomány már már uralhatatlan bozótjába és utat vágtak az utánuk következőknek. Megemlítenék néhányat akik szerintem megfellebbezhetetlenek a szakmában,és akiket bizalommal követtem.G.FANCONI-R.DEBRE-KERPEL_FRONIUS-GH_GOLDIS-H.BARNETT-SZENTKIRÁLY ISTVÁN


10-AZ ORVOSI ETIKAI SZEMPONTOK UJRAÉRTÉKELÉSE.
.              
                 A mai etikai és deontológiai elvek megőrizték ugyan a történelmi hagyományokat/Hippokráteszi eskü/de természetszerűen alkalmazkodniuk kellett a történelem folyamán kialakult új gazdasági,társadalmi,szakmai elvárásokhoz, amik napjainkban is hatalmas léptekkel haladnak előre.
                                Egy dolog nem változott-a beteg ember- akinek szenvedése ugyanolyan mint évezredekkel ezelőtt. Ez az ember ugyanúgy igényli a segítséget fájdalmaiknak enyhítésére,a vigasztaló jó szót,a türelmet a körültekintő gondoskodást .Ő ma is jó néven veszi vagy elvárja hogy alapo-
san megvizsgálják,meghallgassák panaszait. Tehát ez az igény megmarad időtlen időkig és megmaradnak az esdeklő tekintetek és segélyt kérő szavak.
Tulajdonképpen ez a hivatásunk emberi eleme,amit mindig és mindenki elvár tőlünk és hozzáfűzöm hogy teljes joggal.
                                A történelem folyamán valamikor úgy tekintettek egy orvosra mint egy olyan lényre aki szinte emberfölötti cselekedetekre is képes. Természetesen az orvosi gyakorlatnak mindig meg voltak az értékelhető, felmérhető gyógyítási határértékei. A változás ebben az orvos beteg viszonyban három alapvető téren változott meg-
                                1-A fejlett orvosi technológia csökkentette az orvos szerepét, tekintélyelvűségét a gyógyászatban. Ezzel megváltozott az orvos-beteg kapcsolat minősége és tartalma.
                                2-Az orvostársadalom is hozzászokott ahhoz-hogy ráfektesse a beteget a –modern medicina futószalagára-sokszor magáévá téve a beteg azon igényét-hogy mielőtt még kikérdezné a beteget a panaszainak jellegéről,vagy a klasszikus medicina örökértékű szabályai szerint levetkőztetné és megvizsgálná becsületesen, és lelkiismeretesen-máris küldi analizisekre-
                                3-Más a társadalom általános és egészségügyi kulturális szintje,növekedtek az elvárások,de az anyagi keretek ugyanazok maradtak
                                4-Sajnos a beteg elszemélytelenedik és a közvélemény formálás
az orvosok szemben mind igényesebb lesz.
                                5-A fogyasztó társadalom nemtelenül ledegradálta az orvosi hivatást megvonva tőle a legelemibb működési feltételeket.
                                Ezt a néhány kérdést szeretném bővebben tárgyalni mindannyiunk okulására-
1-A beteg embernek a fejlett orvosi technika valóságos egészségügyi üzemeket hozott létre melyekben az alkalmazott rendszerek,amik egy igen jól képzett csapat vagy csapatok igen magas szintű ellátást biztosítottak. A mai ellátási realitások már azt vetítik elénk és mondjuk ki jogosan,hogy a betegeket nem lehet megfosztani  attól a joguktól hogy emberközelben érezzék az orvosukat. A beteg aki sorsát bízza ránk,és hisz bennünk nem tekinthető úgy mint egy tárgy,akit rá kell kapcsolni különböző gépekre,automatikusan kivizsgálni,és csak a gépeket ellenőrizni hogy milyen értékeket mutatnak.
                                Az első és legfontosabb feladat még ma is ilyen fejlett technikai körülmények között az hogy –nem szabad a beteget elszemélytelenítení hanem meg kell őrizni a hagyományos orvos-beteg kapcsolatot.
                                2-Vitathatatlan hogy az egészség megőrzése mindig a legfontosabb törekvése volt az emberiségnek. Az hogy légy egészséges,éljél sokáig az emberi lét legfontosabb kívánalmai közé tartozott.
                                Ez a törekvése az embernek egy különös és egyedülálló helyet biztosított a társadalomban az orvosnak. Az orvos ismerheti az embernek azt az intim fizikai és lelki állapotát ami a bizalom és –orvosi titoktartás lényege Ezért az orvos nem lehet indifferens a közvélemény számára.
A közvélemény lépésről-lépésre követi az életét,a figyelem középpontjában tartja.Szigoru tisztánlátással besorolja rövid időn belül szakmailag,emberi magatartás,erkölcsi érték szempontjából- Erre a társadalmi értékmérőre
odafigyelésre minden magára valamit adó orvos vígyázzon.11-A CSAPATMUNKA NÉLKÜLÖZHETETLEN VOLTA
                                A beteg embernek a fejlett orvosi technika valóságos egészségügyi üzemeket hozott létre melyekben az alkalmazott rendszerek, amik egy igen jól képzett csapat vagy csapatok igen magas szintű ellátást biztosítottak. A mai ellátási realitások már azt vetítik elénk és mondjuk ki jogosan,hogy a betegeket nem lehet megfosztani  attól a joguktól hogy emberközelben érezzék az orvosukat. A beteg aki sorsát bízza ránk,és hisz bennünk nem tekinthető úgy mint egy tárgy,akit rá kell kapcsolni különböző gépekre,automatikusan kivizsgálni,és csak a gépeket ellenőrizni hogy milyen értékeket mutatnak.
                                Az első és legfontosabb feladat még ma is ilyen fejlett technikai körülmények között az hogy –nem szabad a beteget elszemélytelenítení hanem meg kell őrizni a hagyományos orvos-beteg kapcsolatot.
 12-AZ EGÉSZSÉGÜGYI NEVELÉS ÉS INFORMÁCIÓ ÚJRAÉRTÉKELÉSE

2o1o-ben kiadtam egy 1ooo oldalas elektronikus kiadású könyvet a következő címmel Gyermekgondozási tanácsok közhasznú gyűjteménye. A kiadvány terjedelme és állandó aktualizálásának a lehetősége egy állandó, folyamatos gyermekgondozási és nevelési lehetőséget ajánl napjaink rohamosan növekvő szülői igényeire.
Az információs rendszerek özöne, természetesen az egészségügyi hálózatot sem mellőzi. Valahol a  mai orvosi ténykedés, igényli a klasszikus orvosi gyakorlat,gyermekgondozás,gyermeknevelés alapjait összeilleszteni, a modern világ legaktuálisabb szempontjaival.
Másrészt, a mai szülők egészségügyi kultúráját tekintetbe véve, és a nívós tömegkommunikáció eszköztárát szemlélve, az egyén is sokkal többet akar megismerni, tudni, korunk egészségügyi problémáiról vagy sajátosan a maga betegségéről. De legyünk őszinték, az orvostársadalomtól is rendszerezettebb részletesebb tájékoztatást vár el napjaink társadalma.
Mi gyermekgyógyászok meg akarunk felelni ezeknek az elvárásoknak és a félreértések, elkerülése végett, amik olykor félrevezetők és ártalmasak lehetnek, igyekszünk egy olyan elektronikus kiadványt közreadni, aminek tágabb információs alapja, rendszerezett, közérthető és folyamatos adattára van.
Számos gyermekhálózati munkatárs orvosok, védőnők, akiknek érzelmi énje és emberi tisztessége a reájuk bízott gyermekek sorsa, adták sokszor pályafutásuk szakmai eredményét ehhez a munkához amint ezt mi is tettük. De annak a tudatában is, hogy – egy kattintással – egy adott szükséges, esetleg drámai pillanatban olyan információkhoz juthat mindenki, amelyek életmentők lehetnek. Ehhez pedig úgy gondolom, hogy mindannyian teljes odaadással és érdektelenül csatlakozunk.
 13-A TÁRSADALOM MEGBECSÜLÉSÉT AZ ORVOSNAK KELL                                                                                        KIÉRDEMELNI..
                               
                                Ez a törekvése az embernek egy különös és egyedülálló helyet biztosított a társadalomban az orvosnak. Az orvos ismerheti az embernek azt az intim fizikai és lelki állapotát ami a bizalom és –orvosi titoktartás lényege Ezért az orvos nem lehet indifferens a közvélemény számára.
A közvélemény lépésről-lépésre követi az életét,a figyelem középpontjában tartja. Szigorú tisztánlátással besorolja rövid időn belül szakmailag,emberi magatartás,erkölcsi érték szempontjából Erre a társadalmi értékmérőre
odafigyelésre minden magára valamit adó orvos vigyázzon.

                                                Ez a megbecsülés egy élet munkáján és törekvésein keresztül történik meg.
Ez bennünk tudatosult és sokan így is élünk. De azt a tényt feltétlenül kell jeleznünk hogy van egy olyan tendencia ,  egy bűnös alábecsülése a hivatásunknak. Az utóbbi időben az volt a pláne hogy ki tud nagyobbat rúgni belénk Hosszú éveken át a mindenkori hatalmak az összes társadalmi nyomorát az egészségügyre ruházta Nézzük meg kórházainkat,azoknak műszereltségí állapotát a gyógyszerellátást .Csak az utóbbi 2 évben 3ooo orvos távozott külföldre –és csodák csodája mind  kiválóan megállja a helyét.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése