Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. október 21., vasárnap

A gyermeknevelés kulturális különbségei

A gyermeknevelés kulturális különbségeiTársadalmi és kulturális különbségek tapasztalhatók a gyermeknevelési elvekben, szabályokban, szokásokban, az európai-amerikai középosztálybeli anya-gyerek kapcsolat egyetemessége megkérdőjeleződik a kutatások alapján. A klasszikus anyai kötődési modell alulbecsüli a társadalmi és kulturális hatásokat, például a brazil nyomornegyedekben az anyák kötődési mintázata teljesen más (a magas gyermekhalandósági arány miatt a gyerek első életévében teljesen szenvtelen). A gyermeknevelési szabályok különbözősége az alábbi tényezőktől függ (Rogoff és mtsai, 2007):
  • Gyermekhalandóság mértéke: Más gyermeknevelési stratégia jellemző a gyermekhalandóság mértékétől függően. Ahol nagy, ott a szülőknek a gyermek életben maradására kell összpontosítaniuk, sok gyereket vállalnak, első két-három évben szoros fizikai közelség, gyors reagálás, nagy figyelem jellemzi a nevelést. Ahol alacsony az arány, kevés gyereket vállalnak a szülők, és a céljuk a sikeres felnőtt életre való felkészítés.
  • Mennyire jellemző a nagycsalád: A nagycsaládban megoszlanak a nevelési feladatok. Kultúránként változik, hogy a tágabb család mennyire vesz részt a gyerek nevelésében, illetve mennyire elvárt, hogy felnőttként  továbbra is a családdal együtt éljenek a gyerekek. Például Polinéziában a gyerek nevelésébe bekapcsolódnak a szülők szülei, testvérek, a család gyerektagjai is, míg Nyugat - Európában inkább nukleáris családok jellemzők, és ha a szülők elfoglaltak, inkább babysitter vigyáz a gyerekre.
  • Mennyire differenciáltak a szocializációs szerepek: Eltérő elvárások vannak a szülői feladatokkal kapcsolatban, pl.: legyen-e játszótárs, másra bízza-e az egyes gondozási feladatokat. Az anyáknak mindenütt központi szerepük van általában, ők az egyedüli felelősök a gyerekért. Azokban a közösségekben, ahol a gyerekeknek sokféle feladata van a testvéreik gondozásában, a testvérek szerepe nélkülözhetetlen, kiegészíti a szülői szerepet, pl.: polinéz családok
  • Csoportban működik a gyerek nevelése vagy párban: a nem nyugati típusú kultúrákban jellemző, hogy a gyerek nevelése egy egész közösség feladata és felelőssége, a gyerek gondozásában megosztják a feladatokat. A gyerek bekapcsolódhat a közösség tevékenységébe, részt vesz a munkafeladatokban. A nyugati típusú családokban a szülői páré az elsődleges felelősség, de a gyermeknevelésben szakemberek is részt vesznek, pl.: pedagógusok, orvosok, pszichológusok. A gyerekek az első évek kivételével a felnőttektől elkülönítve, kortársak között töltik a nap nagy részét, a felnőtteket nem látják munka közben vagy társas helyzetekben.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése