Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. január 8., vasárnap

ÜDITŐ !!!-MIÉRT FAGYOTT BE A POKOL

ÜDITŐ !!!-Miért fagyott be a pokol?

Záróvizsgán tették föl ezt a kérdést kémia szakon Maynooth egyetemen (Kildare grófság, Írország).

Az egyik diák válasza olyan szellemes volt, hogy a professzor közzétette az interneten kollégái számára, de mi is szórakozhatunk rajta.

Extra kérdés: Vajon a pokol exotherm (leadja a hőt), vagy endotherm-e (fölveszi a hőt)?

A legtöbben a Boyle-törvényt vették alapul, azaz hogy a gáz táguláskor lehűl, nyomás alatt viszont növekszik.

Az egyik diák azonban a következő gondolatmenetet írta le:

Először is meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idő folyamán.

Ehhez a pokolba vándorló, valamint a poklot elhagyó lelkek számának ismerete kell.

Úgy vélem, bizonyosra vehető, hogy aki a pokolba kerül, onnan már soha ki nem jut.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hányan jutnak a pokolba, ahhoz a különböző vallásokat

kell alapul venni. A legtöbb mai vallás szerint mindenki a pokolba jut, aki nem az adott

vallás követője. Minthogy több ilyen vallás létezik, abból indulhatunk ki, hogy mindenki

a pokolra jut.

A világ népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a pokolra jutók

száma exponenciálisan növekszik.

Ezek után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-törvény értelmében a pokol

térfogata a pokolra jutó lelkek számával arányosan kell növekedjen, hogy a hőmérséklet

és a nyomás állandó maradjon. Ekkor két lehetőség van:

1. Ha a pokol lassabban tágul, mint amilyen iramban érkeznek a lelkek, akkor

a hőmérséklet és a nyomás addig emelkedik, míg a pokol szét nem robban.

2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint amilyen ütemben a lelkek érkeznek, akkor

a hőmérséklet és a nyomás csökken, míg a pokol be nem fagy..

Melyik a helyes megoldás?

Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint ‘hamarabb

befagy a pokol, mintsem hogy lefeküdjek veled’, valamint azt a tényt, hogy teg

nap mégiscsak lefeküdtünk, csak a második eshetőség jöhet számításba.

Ennélfogva meggyőződésem, hogy a pokol endotherm és ráadásul már be is fagyott.

Következik még, hogy ha a pokol befagyott, akkor több lelket nem fogadhat be,

hiszen nincs már tüze.

Ebből az is következik, hogy már csak a mennyekbe juthatunk, ami egyrészt

Isten létezését bizonyítja, másrészt arra is magyarázatot ad, miért kiáltotta tegnap

este Sandra annyiszor ‘Istenem!’

Csak ez a diák kapott kitűnőt …

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése