Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2017. március 4., szombat

EGÉSZSÉGES ÚJSZÜLÖTTEK ELLÁ TÁSASZÜLÕSZOBÁN ÉS AGYERMEKÁGY IDEJE ALATTEGÉSZSÉGES ÚJSZÜLÖTTEK ELLÁ
TÁSASZÜLÕSZOBÁN ÉS AGYERMEKÁGY
IDEJE ALATT


Alapvetõ megfontolások
Az újszülöttek szülõszobán és a gyermekágy idején történõ ellátásában egyes osztályok között
jelentõs különbségek vannak. A szüléstõl a hazaadásig eltelt idõ jelentõsen lecsökkent, idõpontja
lehetõség szerint a betöltött 72 óra elõtt (ill. legalább 60 ml anyatej elfogyasztása elõtt) ne történjen
meg az anyagcsereszûrések elvégzése elõtt.
KI  LEGYEN JELEN A SZÜLÉSNÉL
?
A) Újszülött-újraélesztésben jártas kiképzett szakember – sima szülés esetén.
B) Újraélesztésben jártas orvos a fokozott kockázatú szülésnél.
I. Aszülés elõtti teendõk
• Szülészeti részletes anamnézis gondos felvétele (antenatális szteroid alkalmazása);
• felkészülés az esetleges komplikációkra – tárgyi feltételek biztosítása: a cardiopulmonalis
resuscitatióhoz szükséges eszközök azonnali, mûködõképes elérhetõsége;
• neonatológiában és az újszülött-újraélesztésben jártas, kiképzett szakemberek jelenléte;
• orvos (gyermekorvos) jelenléte indokolt: koraszülés, sectio caesarea, meconiumos magzatvíz,
súlyos magzati fejlõdési rendellenesség, medencevégû fekvés, eszközös beavatkozás (fogó,
vákuum).
II. Teendõk a szülés alatt
A placentáris transzfúzió biztosítása:
• köldökzsinór lefogása – hüvelyi szülésnél kb. 45 másodpercig – 1 percig várhatunk a
köldökzsinór lefogásával intakt újszülött esetében;
• sectio caesarea esetén – az újszülött elhelyezése a placenta síkjában történjen, a köldökzsinórt
azonnal vagy legkésõbb 1 percen belül kell lefogni;
• foetalis distressz esetén – nem azonnal, várjunk néhány másodpercet, hogy stabilizálódjon;
• szükség esetén a megszületést követõen az arteria umbilicalisból vérmintát veszünk sav-bázis és
pO
2
-vizsgálatra;
• újraélesztés – az AHA és AAP kritériumainak megfelelõen, erre a célra kiképzett szakemberek,
megfelelõ eszközök segítségével.
III. Teendõk a szülés után
• Biztosítjuk a termoneutrális hõmérsékletet (a gesztációs kortól, testsúlytól, tápláltságtól függõ,
eltérõ hõmérséklet);
• az újszülöttet szárazra töröljük, a fejét is (testfelszín 20%-a), majd a nedves textíliát eltávolítjuk;
• váladék leszívása (elõbb a szájüreg, majd az orrüreg), az újszülöttellátásban járatos orvos/nõvér
szívja le azonnal a légutakat;
• az egészséges újszülöttet az édesanya hasára vagy emlõjére helyezzük, majd elõmelegített
lepedõvel betakarjuk (bõrkontaktus);
• steril körülmények között ellátjuk a köldököt (Betadine, hexaklorofénes hintõpor, egyszer
használatos köldökcsat, alkohol tilos), ha ez a szárazra törlés és az anya hasára való helyezés
elõtt nem történt meg;
• meghatározzuk az 1’, 5’ és szükség szerint a 10’-es Apgar-értéket;
• karszalag felhelyezése szükséges, amely tartalmazza a nevet, születési súlyt, születési dátumot
órával, perccel együtt;
• elvégezzük az újszülött elsõ vizsgálatát (idõpont megadása nem indokolt);
• az újszülött testnyílásainak szondázása (choanák, oesophagus, anus);
• szemkezelés: ezüst-nitrát 1%-os vagy rifampycin;
• beteg újszülött esetében az újszülött elszállítása megfelelõen betakarva, elõmelegített transzport
inkubátorban, szükség szerint oxigént is adva.
IV.Az újszülött elsõ vizsgálata
Az újszülött elsõ vizsgálata a következõkre terjed ki:
• fizikális vizsgálat;
• testméretek meghatározása;
• gesztációs kor meghatározása, ha nem gondozott terhességbõl származik az újszülött, akkor
kötelezõ;
• az intrauterin fejlettség kategorizálása (eutrófiás, disztrófiás, macrosomiás);
• szülési sérülések detektálása;
• fejlõdési rendellenességek regisztrálása;
• az újszülött esetleges betegségeinek felismerése.
V. Teendõk a gyermekágy alatt
• Orvosi fizikális vizsgálat az elsõ életnapon és hazaadás elõtt;
• az esetlegesen kialakuló icterus mértékének regisztrálása;
• az esetlegesen kialakuló megbetegedés regisztrálása;
• az újszülött ápolása történhet „rooming in” rendszerben vagy közös osztályon;
• az újszülöttet naponta fürdetni kell; a fürdetéshez sampon, ill. parfümszappan nem javasolt,
enyhén alkalikus szappan ajánlott;
• a pelenkázások 3–4 órás idõközben történjenek.
VI. Az újszülött táplálása
• Forralt víz itatásával/cumiztatásával meggyõzõdünk róla, hogy az újszülött szopó- és
nyelõreflexe érett;
• az anyatejes táplálás a kívánatos módszer; a mellre helyezések számát nem célszerû limitálni;
• ha szoptatási akadály van, ill. jelentõs súlyesés, akkor javasolt lefejt anyatej, anyatejgyûjtõ
állomásról kapott tej, ill. tápszerrel történõ pótlás.
VII. Az újszülött gyógyszeres kezelése a gyermekágy alatt
• Elsõ életnapon 1-1 mg K-vitamin (Konakion MM) szájon át, majd 1 hét múlva otthon;
• csak anyatejes táplálás esetén havonta 1 mg Konakion adása szükséges;
• koraszülötteknek 1 mg im. a megszületés után, majd individuálisan 1–2 hetente 1 mg;
• az intramuscularis és az orális profilaxis azonos értékû;
• a BCG-oltás elvégzése (elõtte meg kell vizsgálni az újszülöttet).

NEMGONDOZOTTTERHESSÉGESETÉN
:
• az újszülött kapjon Engerix aktív védõoltást hepatitisprophylaxis céljából;
• az anya legyen leszûrve hepatitisre és lueszre;
• amennyiben hepatitis igazolható, akkor még Aunativ passzív védõoltás is szükséges, majd PIC-be helyezés javasolt;
• Ha a luesz pozitív, akkor PIC-be helyezés javasolt;
Streptococcus B-fertõzés
(anya/újszülött) esetén antibiotikum adása kötelezõ.
VIII. Szûrõvizsgálatok elvégzése
• Tömegspektrométerrel (Budapest, Szeged) (MS/MS) a 48–72. óra között, az enteralis táplálás megindulása után történjen (legalább 60 ml anyatej elfogyasztása);
• csípõszûrés a 3. héten (gyermekgyógyász végezheti) és a 2. hónapban (gyermek ortopéd vagy gyermeksebész szakorvos végzi); ultrahangvizsgálat akkor, ha medencevégû a fekvés, ha a
családi anamnézis pozitív, ha a fizikális vizsgálattal gyanú van csípõficamra);
• hallásszûrés zajdobmódszerrel, otoakusztikus emisszióval a hazaadás elõtt (ha ez kóros, akkor
BERA-teszt bármilyen életkorban) (lásd hallásszûrés módszertani levél).
IX. Teendõk hazaadás elõtt
• Az ápolószemélyzet gyõzõdjön meg róla, hogy az anya szakszerûen ápolja és táplálja az
újszülöttet;
• korai hazaadás esetén a K-vitamin-profilaxis és a szûrõvizsgálatok ambuláns biztosítása;
• egészségügyi könyv kitöltve (hitelesítve, aláírás, pecsét) és a védõoltások adatlapja kiadva;
• icterus esetén mérlegelendõ az intézeti ápolás meghosszabbítása fénykezelés céljából;
• szükség szerint ambuláns bilirubinvizsgálat elvégzése javasolt;
• zárójelentéssel (egységes formájú) bocsátjuk el az újszülöttet, legyen feltüntetve rajta, hogy hová
távozik az újszülött.
I
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése