Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. október 4., csütörtök

HAJNALHASADÁSTÓL AZ ALKONYATIG


HAJNALHASADÁSTÓL AZ ALKONYATIG
Mottó:
Édesanyám emlékére,
Édesanyák hasznára.
Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékkal készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert több tiz milliónyi embernek volt,és lesz segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományikönyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 232 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak, családoknak,az
anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar
közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. 23.14o
oldal,7917 dokumentum,7834 illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető ablog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása emberi létemnek.
Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mitne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő irányzatú kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.
A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbakéstermészetesebbek lehetnek,bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.
Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi,az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állítottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektív készségével a tarisznyámban és ugyanakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel,
igénybe véve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot,igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jó szándékkal ezt mindenki számára.
Jó reményem van arra hogy agyermekellátáshoz lelkilegközelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes
cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan,sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektiv gyüjtemánye amit főként a Szatmár megyei édesanyáknak ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.
Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát
nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem
szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemőtáplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleitismertetni/higitások,gazdagítások/ egy olyan érában, amikor kíváló és nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt atermészetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismétaranykorát kezdi élni.
A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.
A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és
magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátított szellemi éstársadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.
Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt
gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek együttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelmeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.
Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malígnus úgymond „rosszbetegségek”aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.
Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom
hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.
Szatmárnémeti- 2018-Október-4-én
Dr.Bauer Béla Ph.D.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése