Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. február 7., csütörtök

ISMÉT A RETORZIÓK ÁRNYÉKÁBAN ??


ISMÉT A  RETORZIÓK ÁRNYÉKÁBAN ?? 
                 Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi  Géza fogalmazta meg egyik költeményében.
                A lokálpatriotizmus minden érző embernek a lelki énjéhez tartozik,az emlékezés megszépül még az élet alkonyán is,és bárhová vet a sors ha a Szatmár  elhangzik keresed hogy ki ejtette ki,hogy akár egy szót válts vele,és tudasd vele hogy-te is szatmári vagy.
                Nem az emléktár őrző képességem ellenőrzésére,vagy egy helytörténészeti titulus megszerzésére aspirálok ezzel az írással. A gyermek és ifjúkor érzelmi világának és autentikus történelmi rögzítésére és istápolására szolgálnak ezen sorok egy olyan időszakban,amelyben az a veszély, hogy egyesek teljes odaadással átírnák a szöveget a palatáblán, vagy egyenesen letörölnék azt. Tehát a tisztességtudatom szülővárosom iránt,késztet arra hogy vessem papírra ezen soraimat.
                Nem száraz,olykor nagyon szubjektív történelmi munka készül amit manapság egyik napról a másikra át lehet írni/és élnek is a lehetőséggel/hanem egy halandó,érző,igazat mondani akaró írja majdnem egy egész század emlékképeit.                Minden gyermek életét a család,az iskola az őt körülvevő környezet,a kiteljesedő értelem,az érzékelhető-látott és hallott élményanyag rögzíti életének emléktárában.
                Én a saját a kiteljesedő értelmem-a látott és hallott élményanyagom szemszögén keresztül írom le ezeket. az igaz emberi szó szándékával.
Egy szertelen hatalomban a kisebbségi lét,egy világháború egész történelmi terjedelmében,bombázások,hadszíntér,rombolás,utána a vesztesekre mért kíméletlen bosszúállások megszámlálhatatlan sora amik a szemem előtt peregtek le.
      Család csonkítások, deportálások, ,kényszerlakhelyek, olykor végzetes politikai ítéletek mindenkit és mindenhol érintenek  és megviselnek,még a korai gyermekkorban is.
     Ha nincsenek a segítő kezek akik  bedobják a mentőövet hogy partra vergődjél,már ebben a zsenge korban egész életedet az érzelmi és erkölcsi válságok között ingázva éled le.
Az akkori embert próbáló időkben is nagyon fontos volt,hogy egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményedet örömélményhez juttatták már gyermekkorodban.
                                Mindez kötelezett arra, hogy tarsolyodban kell hordoznod a –ketyegő órát-egy egész életeden át , hogy becsülettel,tiszta kezű munkával,egyenes gerinccel, építkezz a predestinációd kiteljesítéséért - Meg kell jegyeznem hogy ezek az idők a minden nemű küzdelmek olyan szerzett immunitás fokára késztetnek és egyúttal olyan élményanyagot nyújtanak amikből állandóan okulhatsz.
Amennyi technikai és tudományos csodát, adományozott a sors a mi generációnknak  századunk történelme folyamán, talán ugyanannyival keserítette a felhőtlen gyermekkor örömtárát.
Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik a hideg háború. Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem  a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok  elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett. A csörgősipkás piros orrú, bohócok még jobban tetszelegnek a köztereken hangosan hirdetve hogy itt a mennybemenetel ideje,és ők segítenek ehhez  bennünket. Ez így igaz mert hova-tovább mind többen megyünk a mennybe de először átmenetileg egy 2x1méteres sárga gödörbe.
                                De milyen jó volt hogy ezt nem tudtuk,mindaddig, amíg az emberi fondorlatok nem zavarták meg gyermek és ifjúkorunk harmonikus csendjét még akkor is amikor a bombázások elől az óvóhelyekre menekültünk. De a félelem azért mindig végigkísérte napjainkat-ha nem a bombariadótól de a létbizonytalanságtól vagy a pénz hatalmától rettegve.
                                Emberi jogfosztottságom első momentuma az anyakönyvezetői hivatalban történt amikor is az apám által igényelt Bauer Béla név helyett Bauer Adalbert írtak a keresztlevelembe a hivatalosak,említést sem téve erről apámnak.1931 október 21-től-194o szeptember 5-ig román fennhatóság alatt éltem elviselve a kisebbségi lét minden nyavalyáját.  Földieím nem igénylik a részletezést. Megszenvedték !!!!
Azok az évek  amik egy gyermek életében meghatározó értékeket nyújtanak, erre  az időszakra esett. A tudatformálás, anyanyelv tanulása, iskola, olykor a fenyítések és verések már érezhetően keserű élményanyagunkká váltak.
   Úgy hiszem, hogy a román hatalom képviselői kitörölhetetlen, mély nyomokat hagytak alakuló gyermeki létem emléktárában, és feltétlenül  nemzeti énemben  lelki fájdalmat, ami egész életemben végigkísért, és arra a cselekvésre késztetett amire a múltam és jelenem kötelezett. Engem sokat vertek vaskesztyűkkel/boxer/,a bandákba verődött betelepített altisztek gyerekei és kamaszai.  A súlyos sérülések  ma is látható nyomokat hagytak az arcomon. Tehát már zsenge gyermekkoromban megtanítatták hogy mi a kisebbségi sors elviselhető és elviselhetetlen adaléka..A verőfiúk hada már Németországban és az  Egyesült Államokban él és lubickol a jólétben jómagam pedig itthon gyógyitottam a véreiket
Életem folyamán és most az alkonyán már már a feledésbe merültek a szellemi és fizikai agressziók történelmi bünei.Csak amikor a tükörbe nézek alátható hegesedések emlékeztetnek a gyűlölet történelmi méreteire.
Egész életem folyamán törvénytisztelő,és a bármilyen jellegü megkülönböztetés ellenére voltam és vagyok,és úgy gondoltam hogy tisztességben és barátságban  éljük le napjainkat és viseljük közös terheinket,amiért kölcsönös emberi megbecsüléssel viseltettünk egymás iránt.
Hogy miért irtam most le ezeket a sorokat ??
Azért mert egy TV-Antenna3 müsorát nézve ugyanúgy átsütött a gyűlölet irántunk és olyan érzésem volt hogy jelképesen ismét szétverték a pofámat boxerekkel.

Dr.Bauer Béla


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése