Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. január 20., szerda

A SZERETET ÚTJAINAK ÖSVÉNYÉNA SZERETET ÚTJÁNAK ÖSVÉNYEIN

……
Panek József újságíró, szatmári gyermekkori barátom sajnos az utolsó E-mail üzenetében amit születésnapomra küldött a következőket írta:Bécikém,te mindenkit túlélsz, mert te mindenkit szeretsz, és nem felejtesz. Az Isten éltessen! Szeretettel barátod Jóska.”Lehet hogy Jóskának volt valami igaza amikor ezeket a sorokat leírta,mert sorsszerűen szerettem a hivatásomat a gyermekeket és minden felebarátomat. Amikor úgy hozta a sors hogy a 2x1 méteres gödör mezsgyéjén Imbolyogtam /súlyos infarktus/ az Úr nem engedte el a kezem. Ezek után kényszerszerűen űzött a cselekvésvágy a még közölni való ismereteim elvégzésére amit a közjó javára szántam. A tudomány világában is megnyíltak  az ablakok és beáradt a tisztesség fénye. Ezt is ajándékként éltem meg. Most már megnyugodtam,már nem vívom az ármányok elleni csatákat,az érdemtelenek elmarasztaló acsarkodásait és mindennemű emberi gyarlóságait. Emberi küldetésem legszebb feladatát 55 éven át gyakoroltam a tőlem telhető legméltóbb tisztességgel a beteg gyermekeket gyógyítottam. Minden más ténykedésem eltörpül minden emberi gyarlóságom megbocsájtható ennek a legnemesebb emberi feladatnak az elvégzéséért. Talán az Úr ajándéka hogy ennek a 14 millió anyukának tudtam segíteni a 21  ezer oldalnyi írott munkámmal Abszolút igazolt tényekkel bizonyítottam a tudományos világ előtt. Egyetlen célom volt, hogy amit magammal hoztam,és amit az irdatlan következetes munkámmal szereztem,az ÚR áldó kezeivel még továbbítsam a hivatásom törekvéseit azoknak, akik ezt igénylik. Már nem bíráskodik felettem a kissebségi voltom minden nyomorúsága valamint a mindenkori társadalmi kényszerhelyzetek minden fala, amiről mindig kötelezően vissza kellett pattannom. Az alkotás szelleme most már szabadon leng, igazolva azt a tényt hogy nem csak az ismert, érinthető és érzékelhető személyekről szól az alkotott érték minősége- hanem a szabadon szárnyaló gondolatokról,a hivatástudat feddhetetlen embert szolgáló erkölcsileg tiszta emberi ténykedéseiről.
 Számomra ez a munka nem egy sztereotip örömforrás. Ez a 14.000.000 látogató a világ 200 országából  egy nemzetközileg rögzített adat. Nem egy hivalkodási közhely. hanem egy olyan érték amit még senki nem tett le szülőföldem alkotói asztalára. Ami a mindenkori álmom volt-hogy maradandót alkossak a társadalomnak úgy látszik hogy beteljesedett mert ez egy egyedülálló hosszú orvos történelmi időre szóló munkát szolgáltattam az orvostudomány adattárának. Úgy gondolom hogy az én embert próbáló munkám, nem egy steril,tudományoskodó alkotás hanem egy mindennapi segítő kéz az arra utalt anyukáknak és olykor gyermeksorsokat meghatározó írás is. Nem a tudomány csúcsemberei,bizottságok,jó vagy rosszhiszemű szakmai méltóságok hanem az a 14.000.000.felhasználó döntött munkám értékéről. Talán az Úr akarata határozott így,hogy egy szatmári  valaki végezze el ezt nemes feladatot.
Tettem amit tennem kellet és az emberi vágyaim beteljesedett szellemével távozhatok az elkerülhetetlen örök  vadászmezőkre.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése