Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. március 17., vasárnap

ŐSZINTE GONDOLATOK A XXI-DIK SZÁZAD ELEJÉN


Őszinte gondolatok a XXI-dik század elején


A TÖRTÉNELEM FINTORAI ÉS AZ EMBERI GYARLÓSÁG TETŐFOKA-


KORTÖRTÉNETI JELLEMZÉS,NÉHÁNY GONDOLAT EREJÉIG.


                        Ma már csak néma szemlélője vagyok a közelmúlt perfid történelmi eseményeinek-értem ez alatt azt az időszakot amíg bátyút és éles elméjű nejét –le nem lőtték,mint a mezei nyulakat. Mindezt a saját párttagjai tették hazafias hittel és mély ideológiai meggyőződéssel. Mindannyian emlékszünk a nagy vezetőnknek egyik rémálma mint különben minden diktátornak, hogy úgymond az ország minden lakosa egyetlen pártnak a tagja legyen és annak elveit az utolsó leheletéig szolgálja./Ezt meg is érte a szeretett vezető,mivel hogy az ország lakosságának a 9o-95 % a román kommunista párt tagja lett Egyesek beléptek a pártba,mások bele léptek ismét másokat bele léptették. Közhelynek számit már hogy,ki bokáig,derékig,nyakig-vagy egyesek teljesen elmerültek az ürülékben,természetesen búsás juttatásokért
Azonnal tele lettünk antifasisztákkal,antikapitalistákkal,antiimperialistákkal,
békeharcosokkal. Az önéletrajzokban mindenki a világ legszegényebb  egere jobban mondva embere volt./pl gyomorfekélyes szegényparaszt,csigaszedő alkalmi munkás stb.
                   Akkor még sokan illegalistáknak nevezték magukat hisz az volt a –trendy-De legalább akkor még nem lehetett politikai prostitúcióról beszélni,mert csak egy párt volt,és nem lehetett az hogy valaki a palament ülésterméből kiment pisilni  és visszajövet már más párt soraiba  ült be.
                   Ha  véletlenül valaki azt jelentette volna ki hogy vége lesz a szovjethatalomnak,isten őrizz a kommunizmusnak akkor elmegyógyintézet-
be várta volna be szeretett demokráciánkat.
                   FELSZABADULTUNK. Végre itt lett a többpártrendszer és azoknak a keret vigécei .Az első napokban a fő zászlóvivők hónapokra eltűntek a felelősségre vonás kényszere alól.és csak hónapok után mertek előbújni a búvóhelyeikről. Erre az időre már szeretett                                                                                                                                          „FÜLESEINK”kiküldték a fiukat hogy alakítsanak vagy 1oo pártot jó pénzért a mi bőrünkre és zsebünkre Itt aztán következett a „BALKÁNI” kavalkád,egyik napról a másikra egy egész ország kommunistából,demokrata lett. A 2-3 napos demokraták,lekommunistázták azokat akik még nem fértek a húsos fazékhoz. Ez 2o éve így folyik nap mint nap,és az –úgymond tehetséges demokraták-akár akarja BRUXELL akár nem,megszakítás nélkül lopnak sőt rabolnak Kevés kivételtől eltekintve mindenki  utólérhetetlen istenfélő lett,Az ördöggel a lelkükben foglalták el a templomban az első sorokat.
Az akkori gazemberek most is ágálnak,villák,jachtok,elképzelhetetlen sikkasztások,bamba ábrázatu menedzserek osztják a lapokat most már az új brüsszeli gazdák néma szemlélődése közepette. Vásárolhatsz ha van pénzed,felvonulhatsz,tiltakozhatsz ,vonyíthatsz de estére el kell
ülnöd mint galamb a fészkére. A szellem hatalma ma is  az aberrált gondolkodású politikusoknak a privilégiuma. Alkotmányosan meglopnak kirabolnak,megfosztanak anyagi és szellemi javaidtól.
                   Egy valamire való hídon túli  mindezekre azt mondaná-HA ÉN KUTYA LENNÉK, NEM TARTANÉK EMBERT.
                             Aztán mikor az egész világ szemeláttára elfolyt az utolsó csepp vére is a nagy vezetőnek,akkor egy rövid testvéri
 lövöldözés után,ezerszám fiatal áldozattal,  az egész ország virtigli kommunistáiból,mélyen demokratikus polgárok lettek,lefölözve helyesebben lerabolva az istenadta nép javainak  színét,javát. A társadalom jó része kapitalistává vált.
                             De úgy gondolom hogy ami ezután következett a még megalázóbb történés,elértük az emberi immoralitás abszurd végleteit.
Ha plasztikusan akarnám megfogalmazni mondanivalómat akkor így szólna:Leráztuk a fáról a verebeket de ezek helyett még több szarka szállt vissza akik hangosabbak és lopósabbak mint a kis begyű verebek. Honnan tudhatjuk mi, hogy ahova távozunk a mulandóság örök jóvoltából, az –Ü-betüsök /üsmerősök hada/ milyen tartalmat talál ki egy még fejlettebb,ideológia létrehozásának a kibuggyantására.A csontos dobozunkat lapítgató ideológiák jó példákkal bizonyítják hogy bármely történelmi helyzetben mindig kiagyaltak egy olyan  alibit amivel –szellemi vagy anyagi kényszerhelyzetbe sodorták becsületes embertársaikat. Tehát egyszóval minden társadalomnak meg voltak az állandón felszínen mozgó kiváltságos kúrvái.
                   Nem csak emberi sérelmek vezérelnek a fenti sorok leírására,hanem az emberi méltányosság iránti tisztesség,préseli ki belőlem-
sok vajúdás után az olyan közéleti emberek álnokságait amit a jövő nemzedékének, fel kell ismernie és óvakodnia kell tőlük., hogy méltó helyükre helyezze legalább a saját tudatállományában ezeket az embereket. Ha már, számosan degednek a nyomortól legalább,gondolkodni,itélkezni,és utálni engedtessék meg nekünk a mindenkori rendek-szánalomra- ítélt rétegének.
                   Szatmáron születtem és itt éltem le életemet ebben a városban. Minden genetikai ágat-minden helyet nagyon jól ismerek. A város polgárainak attitűdjét,szemléletét és nem utolsó sorban erkölcsiségét A sors úgy rendelte hogy gyermekorvos lettem és ekként szolgáltam 54 évet,ismervén talán minden család vagy közösség erkölcsi tartását és emberi tisztességét-
                   Életem folyamán két történelmi fordulat és három –IZMUS- méltányosságait vagy méltánytalanságait ízleltették velem. De mindenekfelett és ezek előtt, az emberi méltóságom ellen vétett bűnök voltak a legkegyetlenebbek.
                   Ezekben az időkben mind mai napig,emberi viselkedési modelleket határoltam be, amik az átmeneti történelmi időszakok.a hatalmi
bérencek szerepkörétől az emberi bestialitás minden formáját felölelték nem kevés esetben, a végső megoldásokig is.
                                      Nagyon megalázó dolog olyan embereknek az érdemtelen hivalkodása akik szennyes múlttal rendelkeznek
                   Erkölcstelen  az a mód ahogyan az emberi teljesítmények lebecsülése,még ma is uralkodik,kivándorlásra késztetve a ráutaltakat
                   A törvénytelenül vagy kibúvókkal megszerzett anyagi javak,hitelesítése a saját maguk alkotta törvények által.
                                      A múltjukat rejtegetők  mindmáig is tartó hatalmi harca az anyagi javakért a társadalom tisztességes részének szemeláttára..
Azoknak  akiknek a nevét ma is olvasom felsorolva, egyes kiadványokban,és akik visszaéltek a sors hatalmával,beletaposva mindannyiunk  amúgy is nehéz,sőt keserű napjaiba talán már a feledés temetőjébe lenne a helyük.. Többek között hogy nagynevű tanítómestereink egy jó részét igaztalan politikai elmarasztalásokkal vagy emberi gyengeségeikkel, a társadalom szégyentáblájára vonszolják. Vagy a politikai- játszadozók  annak idején,de még ma is egymást marják,vádaskodásokkal, most már a demokrácia leple alatt. Sztereotip módon visszatérnek módszereikhez ,elfeledve azt hogy az esetek döntő többségében akkor is ők osztották a lapokat./és még milyen hatalmi harcok árán.!!!/
                                      A történelmi származástudat játékterén mindenki tudta hogy ki kapja a szerelést a játszóteret és a játékjogot,és kinek kell befogni a pofáját. De a legnagyobb gond az hogy a civil társadalom mindennemű igényeinek a megfogalmazása illetve kikövetelése helyett bégetünk a T.V-ék képernyői előtt,rettegve a settenkedő farkasok támadásaitól


AKINEK NEM GATYÁJA NE HUZZA MAGÁRA.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése