Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. május 21., kedd

ÉLETMŰVEM


ÉLETMŰVEM

KÉPES GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA-


KÖZHASZNU GONDOZÁSI TANÁCSOK GYŰJTEMÉNYE
 MOTTO-

Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán
A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.
Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan, sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektív gyűjteménye ami főként a szatmár megyei édesanyáknak ajánlok /de a világ 156 országából azoknak is akik eddig érdeklődést mutattak a munkám iránt/ olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya érdemel.. 

 ÉRTÉKREND
                                               
KÉT ÉV ALATT 1.300.000 OLDALNYITÁS AZ INTERNETEN

A munka,7.500 oldalon felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos   összes elméleti és gyakorlati gyermekgondozási ténykedéseket Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-1714 képes illusztráció,ami hozzásegíti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzítéséhez is.

Ilyen volumenű és ilyen gazdag illusztratív anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztam a nemzetközi gyermekvédelmi irodalomban úgy hogy egyedülállónak mondható.

  MOTIVÁCIÓ

Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állítottam össze ezt a munkát, hogy vetélkedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 54 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektív készségével a tarisznyámban és ugyanakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybe véve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jó szándékkal ezt mindenki számára.
A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.
A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátított szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.
Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek együttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelmeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.
Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malignus úgymond „rossz-betegségek” aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.
Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.


Az  enciklopédia tartalmi és érdemi megfelelői

1-Az igény és az érdeklődés
2-Az optimális hozzáférhetőség megteremtése
3-Az információs anyag sokoldalusága és minősége
4-A képes illusztrációk szelekciója és bősége
5-A bemutatott témák gyakorlati vonatkozásai
6-A közölt tények megbizhatósága
7-A bemutatott anyagok szerkesztési módja
8-Az adott témakör körülhatárolt jellege
9-A közös és nemes szándék-a gyermekvédelem érdekében
10-A 12 év munkája és a 7500 oldal megszerkesztése
11-A felhasznált források szerzőinek nagylelküsége


SZATMÁRNÉMETI 2023-MÁJUS-20-ÁN.

DR.BAUR BÉLA Ph.D.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése