Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. május 29., szerda

MIT TEHET AZ EGYES EMBER HOGY JÓ CSALÁDJA LEGYEN //

GYERMEK-CSALÁD-TÁRSADALOM III
 Mit tehet az egyes ember azért, hogy jó családja legyen?

Az ember társas lény, igényli a szeretetet, örömet, boldogságot szeretne adni és kapni egyaránt. A szeretet vágyat és a szeretet különböző formáit már megtapasztalta. Mire alkalmassá válik egy fiatal a jó párkapcsolat kialakítására volt már része a szülői szeretetben, a rokoni, baráti szeretetben, a szerelem, erotika egyes tapasztalataiban, a felebaráti szeretetben.  A szociális közegében jelenlévő
másik emberrel, emberekkel kapcsolatban sokféle formáját ismerte meg a szeretetnek. A biológiai-lelki- szociális érése során idegi-,hormonális-, testi-, lelki-érzelmi változásokon tapasztalatokon esett át. A pszicho szexuális fejlődése pedig az anyához való kötődésétől eljutott a párkapcsolat igényéig. A pszicho szexuális érettségnek két feltétele van: a társ iránti igény és a megfelelő pár megtalálása, alkalmassá válás a harmonikus kapcsolatra. A kutatások tanúságai szerint a társ iránti igény egybeesik a nemi vágy és a szeretet és szerelem adásának és fogadásának kielégítésével. Azonban a megfelelő pár nem mindig az igény kielégítésére megtalált társ. A harmonikus kapcsolatokra vonatkozó kutatások és a társadalmi tapasztalatok szerint is a hasonlók egymásra találása a tartósabb kapcsolatok jobb előfeltétele. A hasonlók egymásra találásában mind társadalmi mind biológiai okok szerepet játszanak. Minél több a hasonlóság (alkati, lakóhelyi, iskolázottsági, vallási, gazdasági,kulturális stb.), annál nagyobb az esély a harmonikus, tartós kapcsolatra. A hasonlóságok előny jelentenek a munkamegosztásban, a családalapításban, egymás elfogadásában, a kölcsönös segítség adásban. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a párválasztási nehézségeket is könnyíti a közös iskola, közös munkahely, közös társaság.
A tartós és életre szóló kapcsolat leglényegesebb ismérvei a következők:


Önismeret 
, amely segíti az embert a társadalmi eligazodásban, lehetővé teszi az ön értékelést, a változást, változtatását. Alapja az önbizalomnak, a kapcsolatteremtési nyitottságnak.  A kellő önismeret érett személyiséget feltételez, és ez együtt jár azzal,hogy rugalmasan tud majd alkalmazkodni párjához, majd későbbiekben gyermekeihez,  családjához.


 Az erő  és érzelmi töltés:szerelem, elfogadás, szeretet


 Alkalmazkodó képesség, megértés és egymás kölcsönös alakítása
: ebben az őszinte ,nyílt, folyamatos kommunikáció a legfontosabb. A másik szempontjainak meghallgatása, megértése, kompromisszum kötésére való képesség. A családi munkamegosztásban való részvétel, az ellentétek felismerése és tudatos feloldása.


Saját múltjának vállalása:
tartós kapcsolatot csak őszintén lehet kötni és fenntartani.Csak így alakulhat ki a közös életben a bizalom és biztonságérzet.


 A „mi-tudat”,
amely a közös felelősségvállalásnak, a szövetségnek az alapja. Ebből táplálkozik az összetartozás érzése, a családalapítás már a leendő
gyermekeikért tudatosan vállalt felelősséget jelenti. A párkapcsolat erős összetartója, ha a fiatalok eltudják fogadni társukat úgy is, mint leendő
gyermekeik édesanyját, illetve édesapját. Az összetartozás érzése szoros kapcsolatban van a hűséggel, ami a nemi életben általában kizárólagosságot jelent.


 Harmonikus, örömteli szexualitás a társak között:
a kölcsönös örömre törekvés, az örömszerzés képessége, a bűntudatmentesen, felelősséggel vállalt nemi kapcsolat. A szexuális kultúra elsajátítása, az egyéni különbségek ellenére összehangolt kapcsolat,a szexuális életben is az egymáshoz való alkalmazkodás is alapvető eleme a tartóskapcsolatnak.


 Egyenjogúság és kölcsönösség a kapcsolatban:
a férfi legyen igazi férfi, a nőigazi nő a szerepeknek nem csupán a biológiai, hanem érzelmi-lelki értelmében is. A szerepek  nem azonosak, de a személyek azonos értékűek még akkor is, ha történelmi,társadalmi tradíciók a közösségi szerepeket és jogokat a nők és a férfiak esetében igencsak másképp értelmezték.


 Egyéb kapcsolatok ápolása
: a szerelem kizárólagosságot igényel, sokszor nehéz legyőzni a másik birtoklásának, kisajátításának veszélyes késztetését. A jó párkapcsolat akkor tartós, ha a két, szerelmesek által összekötött családdal való kapcsolatokat ápolják, nem maradnak el a barátok sem és az egyetemi társakkal,munkatársakkal való viszony is elfogadható. Ne legyen zárt a párkapcsolat.


Tudatos és folyamatos  tevékenység a kapcsolatért 
,a kapcsolat elszürkülése ellen. Szeretetünknek és társunk szeretetének tudatos érzékelésével, a valódi, csak a másikra figyelő együttlétekkel és a tudatos figyelmességekkel, testi és lelki érintésekkel, a társ egészségének tudatos védelmével sokat tehetünk a párkapcsolatért, a jó családalakításáért. Az állatvilágban a párválasztás ösztönvezérelt. Az embernél a szexuális élet kultúrájáról beszélhetünk, a szerelem képességéről. A szerelemnek  jól ismert testi jelei vannak (például: izgatottság, elpirulás, szívdobogás), lelkileg jellemzői a lelkesültség,  boldogságérzés, a szerelmesünk iránti lobogás, a tudat beszűkülése. Újabb kutatások szerint ezekért a
 szerelemhormona felelős. Az agyban termelődik és kémiailag a
 feniletilaminnak felel meg. (A feniletilamin az amfetaminok csoportjába tartozik. E vegyületcsoport közismerten eufóriát okoz.)

 A szerelem legfőbb ismérvei a következők:

a legfontosabb boldogságforrás az ember számára,
energiát, alkotótevékenységet szabadít fel,
a személyiségfejlődést jótékonyan elősegíti,
elfogulttá tesz,
az intimitás legintenzívebb formájára, „én közlés”-re késztet (szexuális kapcsolat),
megjelenik a közös gyermek vágya,
A szerelem különlegesen erős érzelmi jelenség, amely intenzitásából idővel sokat veszít. Ennek a tapasztalati ténynek a magyarázatát is megadja a szerelemhormon: a megjelenését követő körülbelül a szerelem harmadik évében a szervezetben olyan ellenanyagok jelennek meg, amelyek közömbösítik hatását. Ezek az ellenagyagok mintegy védik a szervezetet ettől a túlfokozott állapottól. A szerelem csökkenése után szembesülnünk kell a mindannyiunkban, így párunkban is, meglévő
hibákkal, rossz szokásokkal, amelyek a szerelem állapotában vagy nem is látszottak, vagy jelentéktelennek tűntek. Hogy párkapcsolatunk megmaradhasson,ezért kell megtanulni fenntartását. Ebben segítenek a meglévőérzelmek, amegbecsülés, bizalom, erkölcsi előírások, szövetség és a kevésbé lángoló tartós szeretetté szelídült sz

http://www.scribd.com #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése